Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve Görev Alanları

ADI SOYADI

BRANŞI

Prof. Dr. Ertuğrul GÜÇLÜ

EKK Başkanı -Enf. Hast. ve Klinik Mik. Klinik Şefi

Uzm. Dr. Hacer Efnan MELEK ARSOY

Başhekim Yardımcısı

Uzm. Dr. Aslı VATAN

Enf. Hast. Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

Doç. Dr. Özlem AYDEMİR

Mikrobiyoloji Lab. Temsilcisi

Prof. Dr. Ali Fuat ERDEM

Anestezi Ve Reanimasyon Hastalıkları

Doç. Dr. Yusuf AYDEMİR

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Prof. Dr. Havva Belma KOÇER

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Doç. Dr. İbrahim CANER

YDYÜ Sorumlu Hekimi

Nuray YILDIZ

Eczacı

Mahmut KEKÜLLÜOĞLU

İdari ve Mali İşler Müdürü

Yavuz BİNGÖL

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Tülay KAYA

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

Sevgi CEYLAN

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Esra ÖLMEZ GAZİOĞLU

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Gülsüm KAYA

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Selma BARTU

Enfeksiyon Kontrol HemşiresiEnfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü Programı

* Sağlık hizmeti süreçlerinin enfeksiyon riski acısından değerlendirilmesi
* Sürveyans
* El hijyeni
* İzolasyon önlemleri
* Enfeksiyon kontrol demetleri
* Hastanede mevcut olan özellikli alanlarda enfeksiyon kontrolü
* Bildirimi zorunlu hastalıkların ulusal bildirim sistemine kaydedilmesi
* Akılcı antibiyotik kullanımı
* Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon, asepsi, antisepsi
* Çalışanların mesleki enfeksiyonlardan korunmasına yönelik yapılması gereken sağlık
taramaları ile bağışıklama işlemlerinin tanımlanması
* Hava ve su kaynaklı enfeksiyon kontrol önlemleri
* Tesis kaynaklı tadilat, onarım, inşaat çalışmalarında enfeksiyonların önlenmesi
* Olağanüstü durumlara (salgınlar, nadir görülen enfeksiyonlar vb.) yönelik planlamaların yapılması
* Çamaşırhane, mutfak, morg, atık yönetimi gibi destek hizmetlerinde enfeksiyonların önlenmesi

27 Ocak 2022