Hastanemiz

DeğerlerimizDEĞERLERİMİZ

Güvenilirlik

Bilgi ve deneyimden faydalanarak kaliteli sağlık hizmeti sunmak,
hasta ve çalışanların fiziki ve bilgi güvenliğini sağlamak.


Şeffaflık

Bilgi edinme hakkında inanıp,
hasta ve çalışan hakkının korunmasına yardımcı olmak.


Duyarlılık

Kaynağımızın insan olduğunun farkına varılıp
hoşgörülü ve empati kurarak etkin sağlık hizmeti sunmak.


Sorumluluk

Tıbbi etik ve insani değerler doğrultusunda
sağlık hizmetleri sunmak ve gelecek nesiller için sağlık çalışanları yetiştirmek.


27 Ocak 2022