Faaliyetlerimiz

Oryantasyon Programları


Kuruma başlayan tüm çalışanlara
her hafta Çarşamba günü Oryantasyon Eğitimi verilmektedir.

Oryantasyon Eğitimi kapsamında;
 Enfeksiyon Kontrol Birimi
• Kalite Direktörlüğü
• Çalışan Güvenliği Birimi
• Bilgi Yönetim Sistemi Birimi
• Afet ve Acil Durum Yönetim Birimi
• Eğitim Koordinatörlüğü
• Ar-Ge Birimi
• Organ Nakli Koordinatörlüğü
• Hemovijilans Birimi

Toplam 9 bölüm ile eğitim verilmektedir.

31 Mart 2022