ERCP Hakkında
20 Haziran 2023

ERCP (Endoskopik Retrograd Colanjio Pankreatografi)

Safra yolları ve pankreas kanalının yan görüşlü endoskop aracılığıyla görüntülenmesi işlemine ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi) adı veriliyor. 

ERCP ile
karaciğerdeki ve karaciğerin dışında seyreden safra yolunun endoskopik yolla radyolojik olarak görüntülenmesi, safra taşı ve çamurundan temizlenmesi, buradaki tıkanıklıkların açılması mümkün olmaktadır. Bu yöntemle safra yolları taşlarının tedavisi ameliyatsız ve kısa sürede gerçekleştirilmektedir.

ERCP’ nin uygulamaya girişiyle
özellikle tıkanma sarılığı olan hastalara yaklaşım büyük oranda değişmiştir.

ERCP’nin en önemli katkılarından biri,
safra yolu çıkışını tıkayan kanserlerde safra yolunu stent ile açık tutarak hastayı kür sağlamayacak bir ameliyat gereksiniminden kurtarmasıdır.