Hastanemiz

Tarihçemiz


Sakarya Devlet Hastanesi

Hastanemiz,
Sakarya Devlet Hastanesi ismiyle 1951 yılında 100 yataklı 2. Basamak olarak hizmet vermeye başladı.


Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hastanemiz,
Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 10.11.2006 tarih ve 6625 sayılı yazısı ile İstanbul Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı genel nitelikli eğitim ve araştırma hastanesi niteliğine sahip olarak  Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi adını aldı.
Tarihçe_1aaa.jpg

Sakarya Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi ile imzalanan iş birliği protokolü ile Sakarya Uygulama ve Araştırma Hastanesi ismiyle 05.06.2009 tarihinde 3. Basamak hizmet verdi.

T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sağlık Bakanlığı ve Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında yapılan protokol ile T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ismiyle 05.08.2011 tarihinden itibaren 3. Basamak hizmet vermeye başladı.

Hastane Birleşmesi
Hastanemiz,
Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile 2014 yılında birleşerek 3 kampüs ve bir merkez olarak hizmet vermeye başladı.

Kampüslerimiz
• Merkez Kampüs
 Korucuk Kampüs
• K. Doğum ve Çocuk Kampüs
• Acil Durum Hastanesi Kampüsü
• Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM)
• İstasyon Ek Hizmet Binası (Eski K. Doğum ve Çocuk) (Sağlık Kurulu)


Tarihçe_2a.jpg


Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hastanemiz,
Sağlık Bakanlığı’nın 2020 yılındaki resmi yazısı ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi  ismini almıştır.


Bina Bilgileri
Toplam Oturum Alanı :  
31.536 m2
Toplam Kapalı Alan    : 
164.653 m2


Yatak Sayısı


Dahili Servis

670


Cerrahi Servis

408


Erişkin Yoğun Bakım

167


Çocuk Yoğun Bakım

11


Yenidoğan Yoğun Bakım

44


TOPLAM

1.300

 

Tarihçe_3a.jpg

Hekim / Sağlık Personeli

Profesör                                :   62
Doçent                                  :   40
Dr. Öğr. Üyesi                       :   40

Klinisyen Uzman                 :  277
Klinisyen Olmayan Uzman :   86
Toplam Uzman Hekim        : 363
(Prof.+Doç.+Uzm.)       

Asistan Hekim                    : 403
Pratisyen Hekim                 :  62
 
Toplam Hekim Sayısı         828
(Uzman+Asistan+Pratisyen) 

Eczacı                                  :     31

Hemşire                              : 1.114
 
Ebe                                      :    286
 Hastanemiz
"Hizmet Kalite Standartları" doğrultusunda A1 Rol Hastanesi olarak hizmet vermektedir.

Amaç ve hedeflerimiz;
• Sunduğumuz sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli olmasını sağlamak,
• Takip ve değerlendirme sonucunda durum tespiti ile düzeltici faaliyetleri sağlamak,
 Hastane personeli, hasta ve hasta yakınlarına hizmet etkinliği ile verimliliği konusunda bilgi ve farkındalıklarının arttırılmasını sağlamak,
• İyi uygulama örneklerinin tespit ve uygulamasına yönelik teşvikler sağlamak,
• Hastane personeline, karar verme aşamasında gerekli kolaylıklarının sağlanması amaçlarımızdır.

Tarihçe_4a.jpg


Nihai amacımız;
hakkaniyetli şekilde
halkımızın sağlığını korumak ve iyileştirmektir.           

                                                                                                                                           

01 Şubat 2023