Klinik Araştırma Koordinasyon Birimi

Görev ve Sorumluluklar

Görev ve Sorumluluklar

Klinik Araştırma ve Koordinasyon Birimi aşağıda yazılı görev ve sorumlulukları yapar.

●  Sağlık tesisinde yapılması planlanan çalışma ve hizmetlere dair ön fizibilite çalışma yapılması

●  Yapılması planlanan çalışma başvurusu hakkında sağlık tesisi ve destekleyici veya varsa yasal temsilcisi arasında sözleşme imzalama süreçlerinin koordine edilmesi

 Gerek duyulması halinde yapılması planlanan çalışmalara ilişkin inceleme komisyonu ile koordinasyon sağlanması

 Çalışma ve hizmetlerin başlatılması ve yürütülmesi süreçlerinde destekleyici ve varsa yasal temsilcisi ile sorumlu araştırmacı, etik kurul ve döner sermaye saymanlığı arasındaki koordinasyonun sağlanması ve benzeri iş ve işlemlerin yürütülmesi

29 Şubat 2024