Klinik Araştırma Koordinasyon Birimi

Klinik Araştırma İşlemleri

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırma Ön İzin İşlemleri

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından izni verilen çalışmaların sağlık tesisimizde başlatılabilmesi için gerekli ‘Ön İzin’ talepleri Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırma Koordinasyon Birimine (Gelir Tahakkuk Birimi) yapılır.

Ön izin işlemleri için Hastanemiz evrak kayıt birimine ıslak imza ya da e –imzalı olarak sağlık tesisi uygunluğuna dair dilekçe yazılmalıdır.
    DYS üzerinden resmi uygunluk yazısı alınmalıdır.
 
    Klinik Araştırma Ön İzin Dilekçesi
 
Klinik Araştırma Koordinasyon Birimi çalışmaya ilişkin incelemesini 10 (on) iş günü içerisinde tamamlayarak destekleyiciye veya yasal temsilcisine bildirir.

Merkez Çalışma Ücret Bedeli 33.830 TL’dir.
    Ek-3 Sağlık Tesisi Bütçe Formunda hizmet kalemi olarak yer alması gerekmektedir.

Hizmetlerin fiyatlandırılması güncel Kamu Satış Tarifesinin en az 10 katı olarak hesaplanmaktadır.
   Bu ibarenin kurum kodu açılmasına dair üst yazıda belirtilmesi gerekmektedir.

Koordinasyon Birimi’nin değerlendirme ve onay mailine istinaden dokümanlar aşağıda belirtilmiştir.
    Dokümanlar
3 kopya ve ıslak imzalı olarak, hastanemiz koordinasyon birimine teslim edilir.

    1. EK-1 Çalışma Türlerine Göre Hizmet Veren Personel Arasında Pay Dağıtım Oranları
    2EK-2 Sağlık Tesisi Sözleşmesi
    3. EK-3 Sağlık Tesisi Bütçe Formu
    4. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Araştırma Onayı
    5. Etik Kurul Kararı

Klinik Araştırmaların, kurum kodu açılarak başlatılabilmesi için Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün oluru gerekmektedir.


Araştırma destekleyici değişikliği vb. diğer başvurular, soru, görüş ve önerileriniz için
Klinik Araştırma Koordinasyon Birimine ulaşabilirsiniz.

İletişim Bilgileri   : Ferhat EZER 
Mail                        :  ferhat.ezer@saglik.gov.tr


Sözleşmelere ait banka dekontlarında;
» Ödemenin, içeriğinin açıklama kısmında mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.
» Bankalardan K14 ödeme yöntemi ile yapıldığında mutlaka açıklama yapılmalıdır.

Açıklamalarda;
» Araştırıcı ödemelerinde Hekim adı birlikte belirtilmeli, dekont ile birlikte üst yazı verilmeli,
» Kurum Tetkik ödemesi ise, ait olduğu kurum, çalışma kodu ile İcmal numarası belirtilmeli.
» Dekontlara istinaden üst yazılar için firmaların saha koordinatörleri, hastane ile iletişime geçmelidir.    


Tedarikçi (Alıcı)  Adı :  Sakarya T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Adres                              :  Adnan Menderes Caddesi Sağlık Sokak No: 195 Merkez Kampüs Adapazarı
Şehir                              : Sakarya

Telefon : 0264 888 40 00
FAX        : 0264 275 91 92

Vergi Dairesi  : Alifuat Cebesoy V.D.
Vergi No          : 7400850888


BANKA BİLGİLERİ
Banka Adı  : T.C. Halk Bankası
Şube Adı    : Adapazari
 
IBAN No     :  TR14 0001 2009 5850 0005 000190


Döviz Hesabı:
Payment to                       : Sakarya Universitesi Egitim ve Arastirma Hastanesi      
Bank Name                       : Turkiye Halk Bankasi     
Bank Account Number   : 58000311
BIC/SWIFT                         : TRHBTR2AXXX       


05 Mart 2024