KBRN Arındırma Ünitesi Hakkında
20 Haziran 2023

KBRN ARINDIRMA ÜNİTESİ

 
KBRN, Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer kelimelerinin baş harflerinden oluşur.

KBRN; kasten, kazaen veya doğal afetler sonucu kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer tehlikeli maddelerden ortama yayılarak insan ve çevre üzerine birçok olumsuz etkiler oluşturan tehlikeli maddelerin hepsini ifade eder.

KBRN Ünitesi bu tür tehlikeli maddeler ile maruziyet sonrası kişilerin bu maddelerden arındırılmaları ve gerektiğinde karantina altına alınmalarını sağlayan sistemler bütünüdür.

KİMYASAL VE BİYOLOJİK TEHDİTLEREYAKLAŞIM ALGORİTMASI   • kbrn1.png
  • kbrn3.png
  • kbrn2.png