Kurumsal

Kalite Yönetimi

KALİTE YÖNETİMİ

2000’li yıllar, her alanda büyük değişimin yaşandığı bir dönemi geçirmektedir. Bu değişimden etkilenen ve ülkemiz için çok büyük öneme sahip sektörlerden biriside sağlık sektörüdür. Her türlü örgütte olduğu gibi sağlık alanında da bilginin kaynağı olan insan ve insana özgü her olgu giderek önemini arttırmaktadır.

Sağlık kurumlarında kalite çalışmaları çevresel baskılara cevap vermek ve önemli değişiklikleri gerçekleştirmek, maliyetleri azaltmak verimliliği arttırmak amacıyla başlamıştır. Kalite çalışmaları, sadece hizmet alanlarının memnuniyetiyle kalmaz, sağlık çalışanlarının gelişmesine de büyük katkı sağlar. Kaliteli sağlık hizmeti, maliyetleri düşürebilir, insan haklarını geliştirebilir ve dolayısıyla erişilebilen en iyi sağlık düzeyine ve sosyal boyutu da dahil ülkemiz refahına katkıda bulunabilir.

İyi geliştirilmiş bir kalite politikası ve stratejisi, iyileştirme önündeki engelleri kaldıracak ve daha kaliteli hizmet verebilmek için çalışanları seferber edecektir. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi kalite politikası olarak maksimum hasta ve çalışan memnuniyeti, optimum kalite, maksimum güvenlik ana temasıyla hareket ederek kalite çalışmalarını yürütmektedir.

 

31 Mart 2022