ROP (Prematüre Retinopatisi Tanı tedavi)
25 Ocak 2022

Prematüre Retinopatisi (ROP) Nedir?
Prematüre retinopatisi (ROP)
erken doğan bebeklerde retinal damarların anormal proliferasyonuna bağlı oluşan ve patogenezi tam olarak bilinmeyen bir durumdur.


ROP_METİN3.jpg

ROP da Erken Tanı Görme Kaybını Engeller
Ülkemizde
yeni doğ
an bakımındaki gelişmelere paralel olarak
gebelik yaş
ı (GY) ve doğum ağırlığı (DA) çok daha küük prematüre bebeklerin yaşama şanslarının artması
rme sorunlarına ve körlüğe neden olabilen ROP’un daha sık bir sorun olarak karşımıza çıkmasına neden olmaktadır.  

Hastalığın erken tanınması,
zamanında ve uygun şekilde tedavisi görme kaybını engelleyerek çocuğun gelişimsel sürecine katkıda bulunmakta ve yaşam kalitesini artırmaktadır.

Gebelik yaşı

              GY ≤ 32 hafta veya DA 1500 gram doğan tüm bebekler ile
              
GY > 32 hafta veya DA >1500 gram olup

kardiyopulmoner destek tedavisi uygulanmış̧ veya
bebeği takip eden klinisyenin “ROP gelişimi açısından riskli gördüğü
preterm bebeklerin taranması uygundur.

Poliklinik Hizmetleri:
Merkez Kampüs
Haftada Bir gün

ROP Polikliniği:
Doç.Dr. Burçin Çakır
Op. Dr. Özlem Bursalı
Ve tecrübeli Hemşire


ROP_METİN.jpg

Retina Muayenesi
“ROP konusunda yetkin ve yeterli olan bir oftalmolog” tarafından kapak spekulumu takıldıktan sonra binoküler indirekt oftalmoskop ile 20 ve 28 dioptrilik lens kullanılarak yapılır.

Muayene esnasında bebek sırtüstü̈ yatar pozisyonda olmalıdır.
Bebek hospitalize edildiği sürece muayenenin yeni doğan ünitesi ic
̧inde ve yoğun bakım hekimlerinin eşliğinde hasta monitorize edilerek yapılması idealdir.

Her poliklinik günü yaklaşık 30 bebek muayenesi yapılmaktadır.
Görüntülemeli indirekt oftalmoskop ile muayene sırasında resim ve video çekimi yapılabilmektedir.


ROP_METİN2.jpg

İntravitreal Anti-VEGF Enjeksiyon Tedavisi
Gerekli hallerde
intravitreal anti-VEGF enjeksiyon tedavisi yapılmaktadır.

Korucuk Kampüs ameliyathanede
pediatri ve anestezi uzmanı eşliğinde yapılmaktadır.

Bu bebeklerin takipleri,
ilerleyen aylarda ve yıllarda Korucuk kampüs Şaşılık Polikliniğimizde devam etmektedir.


Fotoğraflarda kliniğimizde takip ve tedavi ettiğimiz ileri evre ROP vakalarından birkaç örnek görmekteyiz.

ROP1.jpg

ROP2.jpg

ROP3.jpg