Ziyaret Saatleri ve Kuralları

Enfeksiyondan Korunma Kurallarımız

ENFEKSİYONDAN KORUNMA KURALLARI

• Hastane enfeksiyonlarından korunmanın en etkili yöntemi el yıkamadır.

ZiyaretSaatleriKuralları_4.jpg

• Hastane ziyaretlerinde
hasta yataklarınaoturmayınız.

• Kendi eşyalarınızı
başkalarına kullandırmayınız ve diğer hastaların kişisel eşyalarını kullanmayınız.

• Ameliyathaneler,
yoğun bakım ünitesi ve laboratuvarlar gibi giriş kısıtlaması olan birimlere hasta yakınlarının girişi yasaktır.

• Hasta dolaplarında yiyecek bulundurmayınız.

14 Nisan 2022