Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi Hakkında
20 Haziran 2023

ONKOLOJİ TANI VE TEDAVİ MERKEZİ

Sakarya ilimiz, Ankara ile İstanbul’un ortasında ve bu güzergahı kullanan herkesin geçtiği bir yer olmuştur.

Tıbbi Onkologlar arasında da durum böyledir.

Sağlık Bakanlığı ile Sakarya Üniversitesinin afiliye olarak kullandığı hastanede Prof. Dr. Mustafa Altınbaş, Doç.Dr. Devrim Çabuk, Doç.Dr. Özlem Uysal Sönmez, Doç. Dr. Meltem Baykara, Doç. Dr.Erkan Arpacı gibi bir çok hocamızın hizmetlerinin olduğu bir klinikte bugün bizler hizmet etmekteyiz.

Kliniğimiz ilk olarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmete başlamış ve mecburi hizmet ile gelen meslektaşlarımız sayesinde bölgeye hizmet veren bir merkez olmuştur.

Sakarya Tıp Fakültesi bünyesinde ilk olarak Prof Dr Mustafa Altınbaş hocamızın önderliğinde 2014 yılında öğretim üyesi kadrosunda görevlendirmeler başladı. Kliniğimizde şu an 3 öğretim üyesi, 1 uzman ve 2 yan dal asistanı görev yapmaktadır.

Yıllık olarak 400-500 yeni hasta sayısı ile başladığımız bu yolda 2017’de 1400, 2018’ de 1600 yeni hasta dosyası ve yıllık 35.binin üzerinde poliklinik, 1200 hasta taburculuğu ve günlük 80 ayaktan kemoterapi sayısı ile 1 milyonluk bir ilde tek onkoloji merkezi olarak görev yapmaktayız.

İlk faz 3 çalışmamızı 2017 yılında başlattık ve bugün için yaklaşık 15 klinik araştırma yürütür konuma gelen bir ekip olduk.

Kamuda ilklerden olup uluslararası kanser merkezimizi, klinik araştırmalar birimimizi derneğimizin de desteği ile açtık.  

Henüz genç bir klinik olmakla birlikte bunu enerjimize yansıtarak bölgemize ve ülkemize hizmet vermek için kullanıyoruz.  


YanDalEğitimi_TıbbiOnkoloji.jpg

Klinikte yan dal eğitimi:  
2016 yılından beri yan dal uzmanlık eğitimi verilmektedir.


Eğitim programları:
Kliniğimizde her Salı ve Perşembe sabah 8-10 arası İç Hastalıkları seminerlerine katılım, her Çarşamba ve Cuma günü klinik içi seminer ve eğitim yapılmaktadır.


Perşembe günleri 13:30-17:00 arası onkoloji konseyleri yapılmaktadır.

Gastro-cerrahisi, Meme cerrahisi, Jinekolojik Onkoloji bilim dalı düzeyinde birlikte çalışılmakta ve multidisipliner toplantılar yapılmaktadır.


Kemoterapi ünitesi ve Servis:

Kemoterapi ünitemizde 2018 yılına kadar robotik sistem ile kemoterapiler hazırlanmakta iken yoğunluk ve artan hasta sayımız sebebiyle robotik sisteme tam otomatik kemoterapi üniteside eklenmiştir.

Bu ünitede
1 eczacı, 3 biyoloji teknikeri ve 2 sekreter toplam 6 personel hizmet vermektedir.

Kemoterapi hazırlama ünitesinde Tıbbi Onkoloji, Hematoloji, Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi ve Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji hastalarının kemoterapileri hazırlanmaktadır.

Tıbbi Onkoloji kliniğine ait 50 yatak ile günübirlik kemoterapiler verilmektedir.

20 yataklı servisimizde ise uzamış veya port sorunu olan hastaların kemoterapileri verilmektedir.

24 saati geçen infüzyonel kemoterapilerin %90’dan fazlası port ile verilmektedir.

Onkoloji servisimizde 20 yatak ve 5 yoğun bakım yatağımız olup yıllık taburculuk sayımız 1200’ün üzerindedir.


Klinikte yürütülen akademik çalışmalar:

Şu an merkezimizde başta Mesane, Akciğer, Meme ve Mide kanseri olmak üzere faz 3 çalışmalar yürütülmektedir.

Kliniğimizde yakın zamanda ürojinekloji, meme-akciğer ve GIS kanserleri için spesifik onkoloji polikinikleri, yabancı hasta polikliniği hizmete girecektir.

Ayrıca erken erişim programlarıyla da hastalarımızın en etkin tedavilere ulaşması içinde çalışmaktayız.