T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sosyal Hizmet Birimi Tamimi

Güncelleme Tarihi: 24/01/2019

TIBBİ SOSYAL HİZMETLER BİRİM TAMİMİ:


     Hastaneye başvuran hastalardan özürlü, kimsesiz, yoksul, sağlık güvencesiz, yaşlı, mülteci, sığınmacı, aile içi şiddet mağduru, il dışından gelen vb. hastalar öncelikli olmak üzere sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan tüm hastaların tedavi sürecinde yaşadıkları psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenmesi amacıyla tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının standardize edilerek bu kapsamda Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 16.02.2011 tarih ve 7465 sayı ile “Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi” yayınlanmıştır.

     Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında günümüzün değişen ve gelişen koşullarına uygun olarak “hasta odaklı sağlık hizmeti” yaklaşımını benimsemiştir. Bu yaklaşım, tıbbi tedavi sürecine hasta ve yakınlarının da katılımını ve tıbbi tedaviyi olumsuz etkileyen her türlü sorunun hasta yararına çözümünü içermektedir.

     Hastanın esenliği ve tıbbi tedavi dışındaki sorunlarının çözümlenmesini amaçlayan hastanemiz sosyal hizmet birimi, sosyal hizmet uzmanlarının sorumluluğunda, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi ile birlikte ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülmektedir.


TIBBİ SOSYAL HİZMET NEDİR?


     Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunların zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasıdır.


SOSYAL HİZMET UZMANI (SOSYAL ÇALIŞMACI) KİMDİR?


     Üniversitelerin 4 yıllık Sosyal Hizmetler Bölümünü bitirmiş ve Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) unvanını almış olan meslek elemanı olup; hastanede ayakta veya yatarak muayene, tetkik ve tedavi olan hastaların tıbbi tedaviden etkin bir biçimde yararlanmaları amacıyla yürütülecek ekonomik, sosyal, psikolojik, eğitici, destekleyici ve geliştirici hizmetlerin yanında hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, hastaneden çıktıktan sonra kişisel ve ailevi sorunlarının çözümlenmesi ve halkla ilişkiler gibi hizmetleri mesleki bilgi, beceri ve bir disiplin içinde uygular.

     Hastanede çalışan tüm Sosyal Hizmet Uzmanları Sosyal Hizmet Birimine bağlı olup; hastaların sosyal hizmet gereksinimlerini yerinde ve daha etkin çözmek amacıyla ihtiyacın sık olduğu klinik ve birimlere görevlendirilmişlerdir.  Sosyal Hizmet Uzmanlarının çalıştıkları klinik ve birimler aşağıda belirtilmiştir.


HANGİ DURUMLARDA SOSYAL HİZMET BİRİMİNE BAŞVURULABİLİR?


 Sosyal Hizmet Birimi tarafından hasta ve yakınlarına sunulan hizmetler özetle şunlardır:

·         Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar

·         Engelli Hastalar

·         Sağlık Güvencesiz Hastalar

·         Yoksul Hastalar

·         Aile İçi Şiddet Mağduru Hastalar

·         İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar

·         Mülteci ve sığınmacı hastalar

·         İnsan ticareti mağduru hastalar

·         Yaşlı, dul ve yetim hastalar

·         Kronik hastalar

·         Ruh sağlığı bozulmuş hastalar

·         Alkol ve madde bağımlısı hastalar

·         Yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalar

·         İl dışından gelen hastalar

·         Hastalığa ve tedavi sürecine uyumda zorlanan hastalar

         Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi, Hastanemizin B Blok II. Katında hizmet vermektedir.  

          Tel: 444 54 00   DAHİLİ:1796, Fax: 0 (264) 275 6744

Tıbbi Sos. Hiz. Birim Sorumlusu:SHU. Hüseyin KARA


FAALİYET PLANI VE GÖREV ALANLARI


*** MERKEZ KAMPÜS

HÜSEYİN KARA:

- Tıbbi Sosyal Hizmet Birim Sorumluluğu (Sosyal Hizmet Uygulamalarının Yürütülmesi ile Sosyal Hizmet Uzmanlarının Takibi ve Denetlenmesi ile Aylık Çalışmalarının Raporlandırılması),

- Krize Müdahale Birim Sorumluluğu (Acil Servis İntihar ve Kriz Vakalarının Kayıt Altına Alınması, Randevulu Hasta Görüşmesi, İstatistiki Veri Oluşturulması ve Aylık Raporlandırılması),

- Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumluluğu (Şikâyet ve taleplerin alınarak, Hukuki Bildirimlerin Yapılması ve Adli Sürecin Takibi, Eğitim Faaliyetlerine ve Toplantılarına Katılımın Sağlanması),

- Sağlık Kurulundan Talep Edilen Sosyal İnceleme ve Değerlendirme Raporlarının Düzenlenmesi,

- Evde Bakım Sağlık Hizmetleri (Kuruma Başvuran ve Yatan Hastaların İncelenmesi),

- Acil Servis Konsültasyonları (Bimekan, Kimsesiz Hastalar ile Kriz ve İntihar Vaka Çalışmaları),

- Merkez Kampüs Poliklinik ve Servislerden Konsülte Edilen Hastaların Sosyal Hizmet Müdahale ve Uygulamaları İle İlgili İşlemlerinin Yapılması,

- Diyaliz Ünitesi Sosyal Hizmet Uygulamalarının Tanzimi,

- Staj Uygulamalarının Takibi, Denetimi ve Organizasyonu.


GÜLŞAH AYHAN:

- Merkez Kampüs Tüm Poliklinik ve Servislerden Konsülte Edilen Sosyal Endikasyon Vakalarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi İle Sosyal Hizmet Müdahale ve İşlemlerinin Yapılması,

- Sağlık Kurulundan Talep Edilen Sosyal İnceleme ve Değerlendirme Raporlarının Düzenlenmesi,

- Evde Bakım Sağlık Hizmetleri (Kuruma Başvuran ve Yatan Hastaların İncelemeleri),

- Mülteci, Sığınmacı ve Göçmen Hasta Başvurularının Takibi ve İşlemlerinin Yerine Getirilmesi,

- Merkez Kampüste Adolesan Gebelik ile Çocuk İhmal ve İstismar Vakalarının Konsültasyonu Halinde Adli İşlemlerinin ve Gerekli Sosyal Hizmet Uygulamalarının Yerine Getirilmesi.


*** KORUCUK KAMPÜSÜ

TAŞKIN YETER:

- Korucuk Kampüsü Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi Çalışmaları (Tüm Servis ve Polikliniklerden Talep Edilen Sosyal Endikasyonlu Vakalarının İncelenmesi ve Gerekli İşlemlerin Yapılması),

- Psikiyatri Servisleri (Kadın-Erkek Klinikleri) Yatan Hastalarının Sosyal Hizmet Uygulamaları,

- Korucuk Kampüsü Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

- Beyaz Kod Çalışmaları (Şikâyet ve Taleplerin Alınarak, Adli Bildirimlerin Yapılması ve Hukuki Sürecin Takibi, Eğitim Faaliyetleri ve Toplantılara Katılımın Sağlanması)

- Korucuk Kampüsü Palyatif ve AMATEM Gibi Ünitelerden Konsülte Edilen Sosyal Endikasyonlu Vakalarla Bireysel ve Aile Görüşmeleri Eşliğinde Sosyal İnceleme ve Değerlendirmenin Yapılması,

- Korucuk Kampüsü Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri Kapsamında (Kuruma Başvuran ve Yatan Hastaların İncelenmesi ve Sosyal Çalışmaların Sağlanması),

- Mülteci, Sığınmacı ve Göçmen Hasta Başvurularının Takibi ve İşlemlerinin Yerine Getirilmesi.

ÖMER BÜBER:

- Korucuk Kampüsü ÇİM’de (Çocuk İzlem Merkezi’nde) Tam Zamanlı Olarak Çocuk Vakalarla Hukuki ve Adli Görüşmelerin Yapılması, Bireysel ve Aile Görüşmeleri Eşliğinde Psikososyal Destek Verilmesi, Adli Kayıtların Tutularak Adli Raporların Düzenlenmesi ve Bildirimlerinin Sağlanması),

- ÇİM’ Den Talep Edilen Eğitim Faaliyetleri ve Bilgilendirmelerin Yapılması,

- Gerektiğinde (İzin Dönemleri Gibi) Korucuk Kampüsü Psikiyatri, AMATEM gibi Ünitelerden Konsülte Edilen Sosyal Endikasyonlu Vakalarla Bireysel ve Aile Görüşmeleri Eşliğinde Tüm Sosyal İnceleme ve Değerlendirme Çalışmalarının Yapılması.


İPEN İLKNUR ÜNLÜ AKYOLLU:

- Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) Uygulamaları: Tam Zamanlı Olarak Takipli Hastaların Bireysel ve Aile Görüşmelerinin Yapılması, Sosyal Hizmet Müdahale ve İşlemlerinin Yerine Getirilmesi, Randevulu Hastalara Ev Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi,

- TRSM Hastaları ile Ailelerine Eğitim ve Bilgilendirmelerin Yapılması.*** SAKARYA KADIN DOĞUM ve ÇOCUK ACİL KAMPÜSÜ

ZEKİYE GENCER KARA:

- Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kampüsü Tıbbi Sosyal Hizmet Birim Çalışmaları (Servis ve Polikliniklerden Talep Edilen Sosyal Endikasyonlu Vakalarının İncelenmesi, Sosyal Hizmet Uygulamalarının Yerine Getirilmesi ve Takip Edilmesi),

- Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kampüsü Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi - Beyaz Kod Çalışmaları (Şikâyet ve Taleplerin Alınarak, Adli Bildirimlerin Yapılması ve Hukuki Sürecin Takibi, Eğitim Faaliyetleri ve Toplantılara Katılım Sağlanması)

- Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servislerine Başvuran Kriz Durumundaki Hastalara Bireysel ve Aile Görüşmeleri Eşliğinde Psikososyal Destek Hizmetinin Verilmesi,

- Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kampüsü Çocuk Aciline Başvuran İlaç İntoks Vakalarının Değerlendirilmesi, Görüşülmesi ve Aylık Rapor Haline Getirilmesi,

- Adolesan Gebelik Vakalarının Tespiti, Kaydedilmesi, Değerlendirilmesi ve Adli Bildirimlerinin Yapılması, Anne Eğitimlerine Destek Verilmesi,

- Buluntu ve Terk Bebek Vakalarının Sosyal İncelenmesi, Bildirilmesi ve Kurum Bakımına Yerleştirilmesi Kapsamında Gerekli İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi,

- Çocuk İhmal ve İstismar Vakalarının Tespit Edilmesi, Adli Bildirimlerinin ve İlgili Kurumlara Resmi İşlemlerin Havale Edilerek Gerekli Sosyal Çalışmaların Yapılması,

- Aile İçi Şiddet Mağduru Kadın ve Çocuk Hastaların Sosyal İnceleme ve Değerlendirilmesi,

- Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Poliklinik ve Servislerden Konsülte Edilen Hastaların Sosyal Hizmet Müdahale ve Uygulamaları İle İşlemlerinin Yapılması,

- Kuruma Başvuran Engelli Çocuk Hastalara Danışmanlık-Rehberlik Eşliğinde Aile ve Bireysel Görüşmelerin ve Bilgilendirmelerin Yapılması,

- Mülteci ve Sığınmacı Hastalarla İlgili Sosyal Hizmet İşlemlerinin Takibi ve Yönlendirilmesi,

- Kurum İçi Eğitim Faaliyetleri Düzenlenmesi ve Staj Uygulamalarının Takip Edilmesi.