Sosyal Hizmet Birimi Tamimi
02 Şubat 2022

Tıbbi Sosyal Hizmetler Birim Tamimi:
Hastaneye başvuran hastalardan
özürlü, kimsesiz, yoksul, sağlık güvencesiz, yaşlı, mülteci, sığınmacı, aile içi şiddet mağduru, il dışından gelen vb. hastalar öncelikli olmak üzere sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan tüm hastaların tedavi sürecinde yaşadıkları psiko-sosyal ve sosyoekonomik sorunlarının zamanında çözümlenmesi amacıyla tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının standardize edilerek; bu kapsamda Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 16.02.2011 tarih ve 7465 sayı ile “Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi” yayınlanmıştır.


Sağlık Bakanlığı,
Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında günümüzün değişen ve gelişen koşullarına uygun olarak “hasta odaklı sağlık hizmeti” yaklaşımını benimsemiştir.

Bu yaklaşım,
tıbbi tedavi sürecine hasta ve yakınlarının da katılımını ve tıbbi tedaviyi olumsuz etkileyen her türlü sorunun hasta yararına çözümünü içermektedir.


Hastanın esenliği ve tıbbi tedavi dışındaki sorunlarının çözümlenmesini amaçlayan hastanemiz sosyal hizmet birimi, sosyal hizmet uzmanlarının sorumluluğunda, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi ile birlikte ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülmektedir.
Tıbbi Sosyal Hizmet Nedir?
Ayaktan veya yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunların zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasıdır.


Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) Kimdir?
Üniversitelerin 4 yıllık Sosyal Hizmetler Bölümünü bitirmiş ve Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) unvanını almış olan meslek elemanı olup; hastanede ayakta veya yatarak muayene, tetkik ve tedavi olan hastaların tıbbi tedaviden etkin bir biçimde yararlanmaları amacıyla yürütülecek ekonomik, sosyal, psikolojik, eğitici, destekleyici ve geliştirici hizmetlerin yanında hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, hastaneden çıktıktan sonra kişisel ve ailevi sorunlarının çözümlenmesi ve halkla ilişkiler gibi hizmetleri mesleki bilgi, beceri ve bir disiplin içinde uygular.


Hastanede çalışan tüm Sosyal Hizmet Uzmanları Sosyal Hizmet Birimine bağlı olup; hastaların sosyal hizmet gereksinimlerini yerinde ve daha etkin çözmek amacıyla ihtiyacın sık olduğu klinik ve birimlere görevlendirilmişlerdir. 

Sosyal Hizmet Uzmanlarının çalıştıkları klinik ve birimler aşağıda belirtilmiştir.


Hangi Durumlarda Sosyal Hizmet Birimine Başvurulabilir?

Sosyal Hizmet Birimi tarafından hasta ve yakınlarına sunulan hizmetler özetle şunlardır:

 Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar
• Engelli Hastalar

• 
Sağlık Güvencesiz Hastalar
• Yoksul Hastalar

• 
Aile İçi Şiddet Mağduru Hastalar
• İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar

• 
Mülteci ve sığınmacı hastalar
• İnsan ticareti mağduru hastalar

• 
Yaşlı, dul ve yetim hastalar
• Kronik hastalar

• 
Ruh sağlığı bozulmuş hastalar
• Alkol ve madde bağımlısı hastalar

• 
Yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalar
• İl dışından gelen hastalar
• Hastalığa ve tedavi sürecine uyumda zorlanan hastalar


Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi,

Merkez Kampüs
Hastanemizin B Blok II. Katında hizmet vermektedir.
Tel    : 444 54 00
Dahili: 1187 - 1122
Fax   : 0 (264) 275 10 17


Tıbbi Sosyal Hizmet Birim Sorumlusu:
SHU. Hüseyin KARA
Faaliyet Planı ve Görev Dağılımı

Hüseyin Kara:
• Tıbbi Sosyal Hizmet Birim Sorumluluğu
(Sosyal Hizmet Uygulamalarının Yürütülmesi
Sosyal Hizmet Uzmanlarının Görev Dağılımı,
Takibi ve Aylık Çalışmalarının Raporlandırılması),
• Krize Müdahale Birim Sorumluluğu
(Acil Servis İntihar ve Kriz Vakalarının Kayıt Altına Alınması, Randevulu Hasta Görüşmesi, İstatistiki Veri Oluşturulması ve Aylık Raporlandırılması),
• Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumluluğu
(Beyaz Kod İşlemleri Kapsamında Hukuki Bildirimlerin Yapılması, Adli Sürecin Takibi ve Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi),
• Sağlık Kurulundan Talep Edilen Sosyal İnceleme ve Değerlendirme Raporlarının Düzenlenmesi,
• Evde Bakım Sağlık Hizmetleri
(Kuruma Başvuran ve Yatan Hastaların İncelenmesi),
• Acil Servis Konsültasyonları
(Bimekan, Kimsesiz Hastalar ile Kriz ve İntihar Vaka Çalışmaları),
• Merkez Kampüs Poliklinik ve Servislerden Konsülte Edilen Hastaların Sosyal Hizmet Müdahale ve Uygulamaları İle İlgili İşlemlerinin Yapılması,
• Staj ve Birimlerin Eğitim Uygulamalarının Takibi, Denetimi ve Organizasyonun Sağlanması.


Gülşah Ayhan:
• Merkez Kampüs Tüm Poliklinik ve Servislerden Konsülte Edilen Sosyal Endikasyon Vakalarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi İle Sosyal Hizmet Müdahale ve İşlemlerinin Yapılması,
• Sağlık Kurulundan Talep Edilen Sosyal İnceleme ve Değerlendirme Raporlarının Düzenlenmesi,
• 6284 Sayılı Kadına Yönelik Şiddet Vakaları ile Sağlık Tedbirli Kadına Şiddet Uygulayan Vakaların Sosyal Hizmet Uygulamaları Kapsamında Aylık Çalışma ve Yazışmalarının Yapılması
• Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumlusunun İzinli Olduğu Zamanlarda Beyaz Kod Bildirimlerine Yönelik Adli İşlemlerin ve Hukuki Yazışmaların Yapılması, Eğitimlerin Sağlanması.
• Acil Servis Konsültasyonları (Kimsesiz Hastalar ile Kriz ve İntihar Vaka Çalışmaları),
• Evde Bakım Sağlık Hizmetleri (Kuruma Başvuran ve Yatan Hastaların İncelemeleri),
• Mülteci, Sığınmacı ve Göçmen Hasta Başvurularının Takibi ve İşlemlerinin Yerine Getirilmesi,
• Diyaliz Ünitesi Sosyal Hizmet Uygulamalarının Yapılması.


Recep Oktar:
• Sağlık Kurulundan Talep Edilen Sosyal İnceleme ve Değerlendirme Raporlarının Düzenlenmesi,
• Merkez Kampüs Tüm Poliklinik ve Servislerden Konsülte Edilen Sosyal Endikasyon Vakalarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi İle Sosyal Hizmet Müdahale ve İşlemlerinin Yapılması,
• Merkez Kampüs Servis ve Polikliniklerinden Konsülte Edilen Kimsesiz Hastalarla Çalışma,
• Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi Kapsamında Beyaz Kod Bildirimlerine Yönelik Adli İşlemlerin ve Hukuki Yazışmaların Yapılması, Eğitim Faaliyetlerinin Yerine Getirilmesi,
• Acil Servis Konsültasyonları (Kimsesiz Hastalar ile Kriz ve İntihar Vaka Çalışmaları),
• Evde Bakım Sağlık Hizmetleri (Kuruma Başvuran ve Yatan Hastaların İncelemeleri),
• Mülteci, Sığınmacı ve Göçmen Hasta Başvurularının Takibi ve İşlemlerinin Yerine Getirilmesi,
• Yoğun Bakım ve Bağlı Ünitelerdeki Sosyal Hizmet Uygulamalarının Yapılması.


Taşkın Yeter:
• Korucuk Kampüsü Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi Çalışmaları (Tüm Servis ve Polikliniklerden Talep Edilen Sosyal Endikasyonlu Vakalarının İncelenmesi ve Gerekli Resmi İşlemlerin Yapılması),
• Psikiyatri Servislerinde (Kadın-Erkek Kliniklerinde) Yatan Hastaların Sosyal Hizmet Uygulamaları,
• Korucuk Kampüsü Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine Dayalı Beyaz Kod Çalışmaları (Beyaz Kod İşlemleri Kapsamında Hukuki Bildirimlerin Yapılması, Adli Sürecin Takibi ve Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi), Ayrıca Staj Uygulamalarının Takip Edilmesi,
• İhtiyaç Halinde Korucuk Kampüsü Palyatif, Onkoloji ve Evde Bakım Sağlık Hizmetleri Kapsamında Başvuran Hastaların Sosyal Hizmet Müdahalesinin Sağlanması),
• Mülteci, Sığınmacı ve Göçmen Hasta Başvurularının Takibi ve İşlemlerinin Yerine Getirilmesi.


Ömer Büber:
• Korucuk Kampüsü ÇİM’de (Çocuk İzlem Merkezi’nde) Çocuk Vakalarla Adli Görüşmelerin Yapılması, Aylık Verilerin Sosyal Hizmet Faaliyet Raporuna Bildirilmesi ve Talep Edilen Eğitim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi,

 

Übeydullah Doğan:
• Korucuk Kampüsü AMATEM Kliniği ve Polikliniğiyle İlgili Sosyal İncelemelerin Yapılması, Ayrıca ÇEMATEM Kapsamında Gerekli Tüm Sosyal Hizmet İş ve İşlemlerinin Yerine Getirilmesi,


Yasemin Danış
TRSM (Yazlık Yerleşke):
• Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) Uygulamalarındaki Takipli Hasta ve Ailelerin Görüşmeleri Yapılarak, Tam Zamanlı Olarak Sosyal İnceleme, Sosyal Hizmet Uygulamaları ve İşlemlerinin gerçekleştirilmesi, Randevulu Hastalara Ev Ziyaretlerinin Yapılması,
• Kurum İçi Eğitim Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ve Staj Uygulamalarının Takip Edilmesi.


Damla Yılmaz:
• Korucuk Kampüsü Çocuk İzlem Merkezi’nde Adli Görüşmeci Adayı, Aynı Zamanda ÇİM Vakalarında Aile Görüşmesi Gerçekleştirme ve Sosyal İncelemelerinin Yerine Getirilmesi,
• Gerektiğinde (İzin Dönemleri Gibi-Sırasıyla Olmak Koşuluyla) Korucuk Kampüsü Psikiyatri Servisi ile Diğer Kliniklerden Konsülte Edilen Sosyal Endikasyonlu Vakalara Yönelik Sosyal Hizmet Çalışmasının Yapılarak Raporlandırılması, Ayrıca Korucuk Beyaz Kod • İşlemlerinin Yerine Getirilmesi,
• Korucuk Kampüsü Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi - Beyaz Kod Çalışanının İzinli Olduğu Zamanlarda Beyaz Kod Bildirimlerine Yönelik Adli İşlemlerin ve Hukuki Yazışmaların Yapılması.

Zekiye Gencer Kara:
• 
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası Tıbbi Sosyal Hizmet Çalışmaları (Servis ve Polikliniklerden Talep Edilen Sosyal Endikasyonlu Vakalarının İncelenmesi, Sosyal Hizmet Uygulamalarının Yerine Getirilmesi ve Yazışmaların Yapılması),
• 
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası Çalışan Hakları ve Güvenliği Kapsamında Beyaz Kod İşlemlerine Yönelik Hukuki Bildirimlerin Yapılarak Adli Sürecin Takip Edilmesi,
• 
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası Çocuk Aciline Başvuran Kriz Durumundaki İlaç İntoks Vakalarının Tespiti, Değerlendirilmesi, Görüşülmesi ve Aylık Rapor Haline Getirilmesi,
• 
Adolesan Gebelik Vakalarının Tespiti, Kaydedilmesi, Değerlendirilmesi ve Adli Bildirimlerinin Yapılarak Aile Görüşmelerinin Sağlanması,
• 
Terk Bebek Vakalarının Sosyal İncelenmesi, Bildirilmesi ve Kurum Bakımına Yerleştirilmesi Kapsamında Gerekli İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi,
• 
Çocuk İhmal ve İstismar Vakalarının Tespit Edilmesi, Adli Bildirimlerinin ve İlgili Kurumlara Resmi İşlemlerin Havale Edilerek Gerekli Sosyal Çalışmaların Yapılması,
• 
Kuruma Başvuran Engelli Çocuk Hastalara ÇÖZGER Raporları İçin Danışmanlık-Rehberlik Eşliğinde Aile ve Bireysel Görüşmelerin ve Bilgilendirmelerin Yapılması,


Sevilay Şimşir:
• 
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası Çocuk Hematoloji ve Diğer Servislerdeki Hastaların Takip Edilmesi, Sosyal Hizmet Müdahalesi ve İşlemlerinin Yapılması,
• 
6284 Sayılı Kadına Yönelik Şiddet ile Aile İçi Şiddet Mağduru Kadın ve Çocuk Hastaların Sosyal İnceleme ve Değerlendirmelerinin Yapılması,
• 
Beyaz Kod İşlemlerine Yönelik Hukuki Bildirimlerin Yapılarak Adli Sürecin Takip Edilmesi,
• 
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası Çocuk Servisleri ve Aciline Başvuran Kriz Durumundaki İlaç İntoks Vaka Çalışmalarının Yerine Getirilmesi,
• 
Adolesan Gebelik Vakalarının Tespiti, Sosyal İncelenmesi, Değerlendirilmesi ve Adli Bildirimlerinin Yapılarak sosyal Hizmet Müdahale Sürecinin Takip Edilmesi,
• 
KMÇ Kapsamında İhbar Edilen Terk Bebek Vakalarının Sosyal İncelenmesi, Bildirilmesi ve Kurum Bakımına Yerleştirilmesi Kapsamında Gerekli İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi,
• 
ÇÖZGER Rapor Müracaatlarında ve Çocuk İhmal ve İstismar Vakalarında Gerekli Sosyal Hizmet Müdahalesinin Sağlanarak Raporlandırılması ve İlgili Kurumlara Resmi İşlemlerin Havale Edilerek Gerekli Sosyal Çalışmaların Yapılması.