SEAH İstasyon TRSM’den Muhtarlara Tanıtım Sunumu
07 Aralık 2023

SEAH İSTASYON TRSM’DEN MUHTARLARA TANITIM SUNUMU

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH İstasyon Toplum Ruh Sağlığı Merkezimiz (TRSM), muhtarlara tanıtım sunumu yaptı.

SEAH_TRSM_Sunum

TRSM’ler, kendisine bağlanmış coğrafi bölgedeki ağır ruhsal rahatsızlığı olan hastaların (özellikle şizofreni hastaların) ve ailelerin bilgilendirildiği, hastanın ayaktan tedavisinin yapıldığı ve takip edildiği; rehabilitasyon, psikoeğitim, iş-uğraş terapisi, grup veya bireysel terapi gibi yöntemlerin kullanılarak hastanın toplum içinde yaşama becerilerinin artırılmasını hedefleyen, psikiyatri klinikleri ile ilişki içinde çalışan ve gerektiğinde mobilize ekiplerle hastanın yaşadığı yerde takibini yapan birimler olarak planlanmıştır.

Bu sayede TRSM’ler ağır ruhsal bozukluğu olan hastalar için verilen hizmetin ana düzenleyicisi ve kontrol merkezi olmaktadır.

Merkezin ekibi ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, hemşire, iş uğraşı terapisti yada usta öğretici, tıbbi sekreter, idari ve teknik personel, şoför, temizlik elemanı ve güvenlik görevlisinden oluşmaktadır.

TRSM Hizmet Alanlarımız:
 Psikiyatrik Değerlendirme
 Psikometrik İnceleme (Zeka Testi-Kişilik Testi-Projektif Test vs)

 Grup Psikoterapisi

 Aile görüşme ve değerlendirmesi
 Bireysel Psikoterapisi
 Psikoeğitim

 Aileye Müdahale (Aile Terapisi/Aile Eğitimi)

 Sosyal Beceri ve İletişim Becerileri Eğitimi
 İş-Uğraş Terapisi
 Diğer Rehabilitasyon Hizmetleri

 Sosyal İnceme Raporu

 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar
 Bipolar Duygulanım Bozukluğu ve Diğer Duygudurum (duygulanım) Bozuklukları

SEAH_TRSM_Sunum

Konu hakkında SEAH Psikiyatri Kliniği İdari Sorumlumuz Prof. Dr. Esra Yazıcı “TRSM’lerin önemli görevlerinden birisi de toplumu bilgilendirmek, kurumlar ve sivil toplum kuruluşları (STK) ile iş birliği yapmak; hastalarımızın sağlıklı yaşam, sağlıklı çevre ve tedavi hizmetlerine erişim gibi haklarının savunuculuğunu yapmaktır.

İstasyon TRSM ekibimiz; Adapazarı mahalle muhtarlarına, Sakarya Muhtarlar Federasyonunda, 7 Aralık 2023 günü merkezimizin tanıtım sunumunu yaptı. Sunumu Sorumlu Hemşiremiz Zerrin İlter, Sosyal Hizmet Uzmanımız Alamettin Ceylan ve Psikoloğumuz Eda Meral: TRSM tanımı, işleyişi ile psikotik bozukluklar konularında bilgilendirme yaptı. Bu değerli organizasyonda görev yapan İstasyon TRSM ekibimize, Muhtarlar Derneği Başkanı Sayın Erdal Erdem'e ve Sayın Muhtarlarımıza ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.


  • SEAH_TRSM_Sunum
  • SEAH_TRSM_Sunum
  • SEAH_TRSM_Sunum
  • SEAH_TRSM_Sunum
  • SEAH_TRSM_Sunum