SEAH’ta Dünya Herediter Anjiyoödem Günü Etkinliği
16 Mayıs 2024

SEAH’TA DÜNYA HEREDİTER ANJİYOÖDEM GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (SEAH) Dünya Herediter Anjiyoödem Günü Etkinliği yapıldı.


SEAHta Dünya Herediter Anjiyoödem Günü Etkinliği

Dünya Herediter Anjioödem Günü etkinliklerimiz kapsamında, SEAH Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hastalıkları kliniğinde hastalarımızla buluştuk.


SEAHta Dünya Herediter Anjiyoödem Günü Etkinliği

Etkinliğe; Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Öner Özdemir, Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Tuba Çöğürlü, Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hastalıkları Yandal Asistanları Uzm. Dr. Ümmügülsüm Dikici, Uzm. Dr. Ece Tüsüz Önata, Uzm. Dr. Lütfi Kılınçkaya,  öğrenciler, hemşire ve hasta yakınları katıldı.


SEAHta Dünya Herediter Anjiyoödem Günü Etkinliği

Etkinliğimizde, hasta yakınlarına Herediter Anjiyoödem hakkında farkındalık bilgilendirmesi yapıldı. Çocuklara balon hediye edilerek pasta ikramında bulunuldu.
 
H E R E D İ T E R   A N J İ YO Ö D E M
Herediter (doğumla geçen kalıtsal) anjiyoödem (HAÖ), tekrarlayan şişlik (anjiyoödem) atakları ile bilinen kalıtsal geçişli bir hastalık grubudur. Nadir görülür fakat hayatı tehdit eden bir hastalık olduğu için erken tanı ve tedavisi önemlidir. Hastalığın nadir görülmesi ve tanı koymada gecikmeler olması nedeniyle doğru sıklığını tahmin etmede zorluklar yaşanmaktadır. HAÖ' nün tahmini prevalansı 50.000'de 1'dir;  tıbbi metinlerde 1/10.000 ile 1/150.000 arasında olduğu rapor edilmiştir.

Herediter anjioödem, 19. yüzyıla kadar değişik isimlerle tanımlanmıştır. 1961’ den sonra hastalıkla ilgili gelişmeler hız kazanmıştır. Sonraki çalışmalarla pek çok alt tip tanımlanmıştır. Ülkemizde akraba evliliklerinin fazla olması nedeniyle yüksek sıklıkta olması beklenir, fakat ülkemizdeki sıklık tam bilinmemektedir. Ülkemizde özellikle kaşıntısız, kabarıksız (izole) anjiyoödemli hastalarda HAÖ akla gelmelidir.
 
Herediter Anjiyoödem Olabilir

SEAHta Dünya Herediter Anjiyoödem Günü Etkinliği

● Tekrarlayan Şişlik


SEAHta Dünya Herediter Anjiyoödem Günü Etkinliği

● Kurdeşensiz Şişlik


SEAHta Dünya Herediter Anjiyoödem Günü Etkinliği

● Ciddi Karın Ağrısı Atakları


SEAHta Dünya Herediter Anjiyoödem Günü Etkinliği

● Ailede Benzer ŞikayetlerTanı
HAÖ tanısı alan hastaların yakınlarının taranması ve kliniği uyumlu kişilerde yüksek şüphe ile testlerinin yapılması ile erken tanı konulur.

Deride Şişlik
En Fazla yüz ve uzuvlarda görülür.

Şişme Atakları
En fazla 3-7 gün sürer.

Tedavi olmazsa
Larenks - gırtlak ödemi sonucu hasta ölebilir.

Tedavi
Tedavisiz hayatı tehdit eden fakat tedavisi ülkemizde olan bir hastalıktır.

Günümüzde raporlu ve yeni teknolojiler ile geliştirilen ilaçlar mevcuttur. Bu ilaçlar, hastaların atak sıklık ve şiddetlerinin azalmasına yardımcı olmaktadır.

 

 

 

 

 


  • SEAHta Dünya Herediter Anjiyoödem Günü Etkinliği
  • SEAHta Dünya Herediter Anjiyoödem Günü Etkinliği
  • SEAHta Dünya Herediter Anjiyoödem Günü Etkinliği
  • SEAHta Dünya Herediter Anjiyoödem Günü Etkinliği
  • SEAHta Dünya Herediter Anjiyoödem Günü Etkinliği
  • SEAHta Dünya Herediter Anjiyoödem Günü Etkinliği
  • SEAHta Dünya Herediter Anjiyoödem Günü Etkinliği
  • SEAHta Dünya Herediter Anjiyoödem Günü Etkinliği
  • SEAHta Dünya Herediter Anjiyoödem Günü Etkinliği