Laparoskopik Cerrahide Güncel Ameliyat Teknikleri ve İlkeler
09 Nisan 2021

     Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi A.B.D olarak 28 Nisan Cumartesi günü Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği’ne Laparoskopik cerrahide güncel ameliyat teknikleri ve ilkeler başlıklı sempozyum düzenlenerek ev sahipliği yapıldı.  Doğu Marmara  kapsamlı toplantı çeşitli bölgelerden Türkiye çapında konuşmacıların katkısıyla ve yüksek bölgesel katılım sağlanarak bilimsel açıdan gayet verimli olarak değerlendirildi. • 1+IMG_3918.jpg
 • 2+IMG_3919.jpg
 • 3+IMG_3930.jpg
 • 4+IMG_3941.jpg
 • 5+IMG_3981.jpg
 • 6+IMG_4060.jpg
 • 7+IMG_4034.jpg
 • 8+IMG_3993.jpg
 • 9+IMG_4077.jpg
 • 10+IMG_4087.jpg
 • 11+IMG_4091.jpg