Oryantasyon Eğitimi
09 Nisan 2021

     2019-2020 Güz döneminde Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik-Hemşirelik bölümü öğrencilerine yönelik 07-08-09 Ekim 2019 tarihlerinde toplam 4 oturum olarak Eğitim Koordinatörlüğü’müz tarafından genel uyum eğitimi gerçekleştirilmiştir. Genel uyum eğitimi kapsamında; “Hastane Tanıtımı/Fiziki Koşullar/Ulaşım/Hizmet Sunulan Bölümler ,Anne Sütü ve Emzirme , Hemşirelik Uygulamaları , Staj Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar, Enfeksiyondan Korunma ve Enfeksiyonların Önlenmesi, Atık Yönetimi, Hasta ve Çalışan Güvenliği,  Hasta Hakları ve Sorumlulukları” konularında eğitimler, ilgili birim çalışanları tarafından verilmiştir.

     Eğitimi değerlendirme metodu olarak öğrencilere ön test-son test uygulaması yapılmıştır. Eğitimler inter aktif olarak düzenlenmiş olup eğitim sonrasında öğrencilerin soruları cevaplandırılarak genel uyum eğitimi başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.


  • oryantasyonegitimi2019-1.jpg
  • oryantasyonegitimi2019-2.jpg
  • oryantasyonegitimi2019-3.jpg
  • oryantasyonegitimi2019-4.jpg
  • oryantasyonegitimi2019-5.jpg