3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü
08 Mart 2021


Dünya Kulak ve İşitme Günü (3 Mart)

 

Dünya Kulak ve İşitme Günü

Alexander Graham Bell: Telefonu icat eden bilim insanı (İskoçyalı)

Annesi, işitme engelli (doğuştan)

Eşi, işitme engelli (4 yaşından itibaren)

İşitme1.jpg


Hedef;
sağırların sessizliğini ortadan kaldırma
Boston Üniversitesi İnsan Sesi Fizyolojisi dalı profesörlüğü.

Eşine yazdığı mektup satırları:
"
Eşin, hangi noktaya çıkarsa çıksın, ne denli zengin olursa olsun,
emin ol işitme engellileri ve onların sorunlarını her zaman düşünecektir"

Dünya Kulak ve İşitme Günü: 3 Mart
Graham Bell’in Doğum Günüdür (1847).

işitme2.jpg

Kulak:
Dış kulak, kulak kepçesinin başlangıcından, kulak zarının başlangıç noktasına kadar ilerleyen bir kanaldır. Kıkırdak ve kemik yapıdan oluşmaktadır. Dış kısmı kıkırdak, iç kısmı kemik yapıdandır. "S" şeklindedir.

İşitme:
Dış ortamdaki seslerin dış kulak yolundan iç kulağa iletilip iç kulaktaki sinir hücrelerini uyarması ve akustik bilginin beyne aktarılmasıyla dış ortamdaki seslerin algılanmasıdır.

İşitme Kaybı:
Dış, orta, iç kulak ve işitme sinirinde meydana gelen hasarlar sonucu işitme duyusunun azalması ya da yok olmasıdır. 

Gerçekler:
İşitme kaybı, dünyada en yaygın engel grubu.

DSÖ Raporu;
Dünyada: 32 milyon Çocuk olmak üzere 360 milyondan fazla işitme kayıplı insan.
Türkiye’de: Yaklaşık 2,2 milyon işitme kayıplı insan.
İnsanlar yaşlandıkça risk artıyor.
65 yaşını geçen her üç kişiden birinde duyma güçlüğü (kişi sayısı 165 milyon).

İşitme kaybına yol açan faktörlerin % 50′si önlenebilir

işitme3.jpg

Önleyici Tedbirler:
• 
Yenidoğan döneminde işitme taramalarının yapılması
• 
Kızamık, menenjit, kabakulak ve kızamıkçık aşılarının yapılması
• 
Özellikle ototoksik (iç kulağa zarar verici) özellikte ilaç kullanırken seçici davranılması
• 
Orta kulak iltihabı için etkin tedavilerin yapılması
• 
Aşırı gürültülü ortamlardan kaçınılması

işitme4.jpg

Erken Teşhis:
İşitme kaybının teşhisi erken olursa iyileşme o kadar hızlı olacaktır.
İlk iki yaş önemli, çocuğun konuşmasını geliştirmesi için en önemli dönemdir.

Yenidoğan İşitme Taraması
Yapılan araştırmalar işitme kaybının saptanması bakımından en kritik dönemin "yeni doğan dönemi" olduğu yönündedir. O yüzden doğumdan sonra, hastaneden taburcu olmadan önce bebeğe mutlaka işitme testi yaptırılmalıdır.
Eğer doğum sağlık kuruluşunda gerçekleşmediyse doğumdan sonraki 3 gün içinde işitme taraması yaptırılmalıdır. 

Ülkemizde doğumun olduğu sağlık kuruluşlarındaki (kamu, özel, üniversite) Yenidoğan İşitme Tarama Ünitelerinde, eğitimli sağlık personeli tarafından,
basit, ucuz ve uygulaması çok kolay testler ile yenidoğan bebeklere işitme taraması yapılmaktadır.

İşitme taraması yapılan merkezler doğum yapılan sağlık kuruluşları bünyesindedir.

Yenidoğan işitme taraması için bir ücret YOKTUR.

işitme5.jpg

Bebeklere İşitme Taraması Yapılmazsa Ne Olur?
Bebekler hayatının ilk iki yılında beden ve zihin yönünden hızlı bir gelişim dönemi yaşarlar.
İnsanlarda kullanacakları dilin temeli;
o dile özgü seslerin işitilmesi ve konuşmaların dinlenmesiyle oluşur.
Konuşma ve dil gelişimi doğumdan itibaren 4 yaşına kadar devam etmektedir.

İşitme taraması yapılarak erken teşhis konup ve erken rehabilite edilen bebeklerin dil gelişimine paralel olarak; zihinsel sosyal ve ruhsal gelişimleri de olumlu yönde etkilenir.

Doğduktan sonra en geç altı ay içinde işitme engeli teşhisi konan ve işitme cihazı uygulanıp özel eğitime alınan bebeklerin konuşma becerisi, normal yaşıtlarına benzer seviyede gelişebilir.

İşitme engeli ile doğan bu engeli fark edilmeyen bebeğin dil gelişimi durur ve bununla birlikte zihinsel, sosyal ve ruhsal gelişimi yavaşlar.

işitme6.jpg

İşitme Cihazları ve Koklear İmplant SGK Tarafından Ödeniyor mu?
Bebeklerin ve çocukların kullanacağı işitme cihazlarının tüm maliyeti, SGK tarafından ödenmektedir. 

Başka Hangi Yaş Gruplarında İşitme Taraması Yapılır?
Yenidoğan bebeklerin yanı sıra okul çağında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine de işitme taraması yapılmaktadır. 

işitme8.jpg

Doğduktan sonra en geç 6 ay içindeişitme engeli teşhisi konan ve işitme cihazı uygulanıp özel eğitime alınan bebeklerin konuşma becerisi normal yaşıtlarına benzer seviyede gelişebilir.

 

kulakveişitmegünü2.png

 

Kaynak: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
Uzm.Dr. Fatih Akça, Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü