Dünya Böbrek Günü
11 Mart 2021

Dünya Böbrek Günü

Her yıl
mart ayının ikinci perşembesi 
DÜNYA BÖBREK GÜNÜ olarak kutlanmaktadır.

Dünyaböbrek1.jpg

Dünya Böbrek Günü ile
böbrek sağlığı ve hastalıkları konusunda toplum bilinci arttırılır
 erken tanının önemi vurgulanır
 kronik böbrek hastalığının, insan sağlığı ve ülke ekonomisine ağır bir yük olduğu bilgisi kamuoyuna aktarılır

Kronik böbrek hastalığı,
küresel bir salgın halini almış olan önemli bir halk sağlığı sorunudur.
Tüm dünyada erişkinlerin yaklaşık % 10'unda böbrek hastalığı bulunduğu tahmin edilmektedir.

Türk Nefroloji Derneği'nin gerçekleştirdiği CREDIT çalışması,
Türkiye’de erişkinlerin % 15.7’sinde çeşitli evrelerde böbrek hastalığı bulunduğunu göstermiştir.

Dünyaböbrek2.jpg

ÜLKEMİZDE HER 7 KİŞİDEN BİRİSİ KRONİK BÖBREK HASTASIDIR!
Kronik böbrek hastalığı sıklıkla sinsi seyreder. Düzenli tarama yapılmadıkça erken evrelerde teşhisi zordur.

10 KRONİK BÖBREK HASTASINDAN SADECE BİRİ HASTALIĞIN FARKINDADIR!
Farkındalığının ve erken tanısının düşük olması nedeniyle, hastalık sıklıkla son dönem böbrek yetmezliği evresine ilerler.

Dünyaböbrek3.jpg

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI İLERLEYİCİDİR!
Son dönem böbrek yetmezliği gelişen hastaların yaşamını sürdürebilmesi için diyaliz ve böbrek nakli tedavilerinin uygulanması gerekir.
Bu tedavilerin global maliyeti 1 trilyon doların üzerindedir.
Ülkemizde diyaliz uygulanan veya böbrek nakli yapılmış 60.000’i aşkın hasta bulunmakta ve sağlık bütçesinin % 5'den fazlası bu hastalar için harcanmaktadır.

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI ÜLKE EKONOMİSİTEHDİT EDER!
Kronik böbrek hastalarında ölüm ve malûliyet riskleri sağlıklı bireylerden 10-30 kat daha yüksektir.
Yüksek malûliyet oranları ve kötü yaşam kalitesi, bu hastaların aile ve sosyal yaşantılarını da olumsuz etkiler ve ekonomik üretkenliklerini engeller.

Dünyaböbrek4.jpg

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI TOPLUM SAĞLIĞINI TEHDİT EDER!
Kronik böbrek hastalığı basit ve ucuz kan ve idrar testleri ile kolayca teşhis edilebilir.
Erken evrede saptandığında hem kronik böbrek hastalığına özgü genel önlemler, hem de altta yatan veya eşlik eden hastalıklara yönelik tedavi yaklaşımları ile ilerlemesi engellenebilir veya geciktirilebilir.
Üstelik, riskli bireylere yönelik etkin tarama ve tedavi ile hastalığın gelişimi önlenebilir.

Dünyaböbrek5.jpg

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI ÖNLENEBİLİR!
Kronik böbrek hastalığının giderek artan tıbbi, sosyal ve ekonomik yükünü azaltmak için;

NELER YAPMALIYIZ?
Kronik böbrek hastalığının olumsuz sonuçlarını engellemenin en etkin yolu hastalığın tedavisinden çok önlenmesine dayalı, ulusal ölçekli bir hastalık yönetimi modelinin biran önce hayata geçirilmesidir.
Sağlıklı yaşam tarzı değişikliklerinin toplum tarafından benimsenmesi ve uygulanması hastalığın büyük oranda kontrolünü sağlayacaktır.

Dünyaböbrek6.jpg

Bunun için;
Düzenli egzersiz yapmalı,
 Sağlıklı beslenmeli ve ideal vücut ağırlığımızı korumalı,
 Tuzu azaltmalı,
 Yeterli su içmeli,
 Sigaradan ve aşırı alkol tüketiminden kaçınmalıyız.

Kronik böbrek hastalığı için risk altındaki kişilere yönelik düzenli tarama ve etkin tedavi ile hastalığın gelişimi önlenebilir veya ilerlemesi engellenebilir.

Dünyaböbrek7.jpg

Kronik böbrek hastalığı için en yüksek RİSK FAKTÖRLERİ;
Şeker hastalığı
Tansiyon yüksekliği
Kalp-damar hastalıkları
Obezite
İleri yaş
Ailede böbrek hastalığı varlığıdır

BU RİSK FAKTÖRLERİNE SAHİPSENİZ BÖBREKLERİNİZİ KONTROL  ETTİRİNİZ!

 

DünyaBöbrekGünüMANŞET2.png

 

Kaynak: Türkiye Nefroloji Derneği