Dünya Ağız Sağlığı Günü (20 Mart)
20 Mart 2021

20 MART DÜNYA AĞIZ SAĞLIĞI GÜNÜ

20 Mart;
Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI) tarafından ağız ve diş hastalıklarının görülme sıklığını azaltmak adına farkındalığı arttırmak ve bireyleri, aileleri, toplumları ve hükümetleri ağız ve diş sağlığı dolayısıyla da sağlıklı bir yaşamı sağlamaya teşvik için Dünya Ağız Sağlığı Günü’ olarak kabul edilmiştir. 

DünyaOralGünü1.jpg

Ağız ve diş hastalıkları,
dünyada en sık rastlanan kronik hastalıklar arasında yer almaktadır.

Ayrıca
sıklıkla diğer önemli sağlık problemleri ile bağlantılı olup

Ağrı,
 Rahatsızlık,
 Sosyal hayattan uzaklaşma ve
 Özgüven problemlerine neden olurlar.  

Küresel boyutta
dünya nüfusunun % 90’ı çürük, dişeti hastalıkları ve ağız kanserine kadar uzanan ağız hastalıkları yönünden, ciddi bir risk altındadır. 


DünyaOralGünü2.jpg

Ancak
çoğu ağız ve diş hastalıkları ÖNLENEBİLİR ve erken dönemde TEDAVİ EDİLEBİLİR

Her yıl 20 Martta
dünyanın her bölgesinde bireyleri, ekonomileri ve sağlık sistemlerini etkileyen ağız hastalıkları yükünün azaltılması için harekete geçilmesi çağrısında bulunulmaktadır. 

DünyaOralGünü3.jpg

Dünya Ağız Sağlığı Günü,
iyi ağız sağlığını güvence altına almak için insanlara bilgilendirmeler ve güven duygusu ile güç kazandırmayı amaçlar.

Dünya ağız sağlığı gününün bu kadar hayati olması nedenleri arasında;

 Bireylerin harekete geçmelerini sağlaması;
 Okulları ve gençleri ağız sağlığı hakkında öğretici aktivitelere karşı cesaretlendirmesi;
 Sağlık profesyonelleri ve sağlık hizmeti veren gruplara hizmet verdikleri insanları eğitebilmeleri için platformlar sunması;
 Hükümetleri ve kanun yapıcı kesimleri herkese daha iyi ağız sağlığı sunulması için uyarması yer almaktadır.

DünyaOralGünü4.jpg


‘Ağzınızla Gurur Duyun’ teması

Gelecek üç yıl için belirlenen ‘Ağzınızla Gurur Duyun’ teması ile ağız sağlığının genel sağlık için önemine dikkat çekilmektedir.

Bu tema
iyi ağız sağlığının bize daha uzun ve sağlıklı bir hayat yaşatacağını anlatıyor. Güç veren bu eylemlilik çağrısının, insanların ağızlarına değer vererek ağızlarına bakmaları ve böylelikle genel sağlık ve refahlarını koruyacaklarını anlamaları için motive etmesi beklenmektedir.

Bireyleri Hastalıklara Karşı Korumak
Sağlığın temel felsefesi
öncelikle bireyleri hastalıklara karşı korumaktır.

Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri sağlık anlayışımızın temel değeri olmalıdır.

DünyaOralGünü5.jpg

Büyük Sorumluluklar
Bu anlamda
diş ve dişeti hastalıklarının önlenebilir hastalıklardan olduğu gerçeğinden hareket ederek;
toplumun bilgilendirilmesi ve ağız-diş bakımı konusunda alışkanlık oluşturulması konusunda karar verici siyasi aktörlere, sağlık alanındaki meslek kuruluşlarına, eğitim kurumlarına, gönüllü sağlık kuruluşlarına ve sağlık endüstrisine büyük sorumluluklar düşmektedir. 

 

DünyaAğızSağlığıGünü_Manşet2.png


  • DünyaAğızSağlığıGünü_Manşet2.png
  • DünyaOralGünü1.jpg
  • DünyaOralGünü2.jpg
  • DünyaOralGünü3.jpg
  • DünyaOralGünü4.jpg
  • DünyaOralGünü5.jpg


Kaynak: Türk Dişhekimleri Birliği