Dünya Tüberküloz Günü (24 Mart)
24 Mart 2021

DÜNYA TÜBERKÜLOZ GÜNÜ (24 MART 2021)

Her yıl,
tüberkülozun yıkıcı sağlık, sosyal ve ekonomik sonuçları hakkında kamuoyunu bilinçlendirmek ve küresel tüberküloz salgınını sona erdirme çabalarını artırmak için 24 Mart Dünya Tüberküloz (TB) Günü'nü anıyoruz.


DünyaTbc1.jpg

Dr. RobertKoch ve Bakteri
24 Mart tarihi,
1882'de Dr. RobertKoch'un Tüberküloza neden olan bakteriyi keşfettiğini açıkladığı ve böylelikle bu hastalığı teşhis ve tedavi etme yolunu açtığı günü işaret ediyor.

En Ölümcül
Tüberküloz,
dünyanın en ölümcül bulaşıcı katillerinden biri olmaya devam ediyor.


Sayılar İle Tüberküloz

Her gün
yaklaşık 4.000 kişi tüberküloz nedeniyle hayatını kaybetmekte ve
28.000'e yakın insan bu önlenebilir ve iyileştirilebilir hastalığa yakalanmaktadır.


DünyaTbc2.jpg

TB'yi sona erdirmeye yönelik küresel çabalarla 2000'den beri kurtarılmış hayat.


DünyaTbc4.jpg

10.000.000
İnsanlar 2019'da verem hastalığına yakalandı.


DünyaTbc5.jpg

1.400.000
kişi 2019'da veremden öldü.


DünyaTbc6.jpg

465.000
İnsanlar 2019'da ilaca dirençli verem hastalığına yakalandı

2021 Dünya Tüberküloz Günü'nün teması

Zaman Geçiyor

dünyanın küresel liderler tarafından verilmiş tüberkülozu sona erdirme taahhütlerini yerine getirmek için zamanının tükenmekte olduğunu hissettiriyor.


DünyaTbc7.jpg

Evrensel Sağlık Sigortası
Bu,
TB'ye son vermeyi riske atan COVID-19 salgını bağlamında ve WHO’nun hedeflediği insanların sağlıklarının korunması ve sağlık hizmetlerine eşit olarak erişme amaçlarına ulaşmak için Evrensel Sağlık Sigortası’nın sağlanması çabasıyla uyum için özellikle kritiktir.


DünyaTüberkülozGünüMANŞET2.png


Kaynak: WHO


  • DünyaTbc1.jpg
  • DünyaTbc2.jpg
  • DünyaTbc4.jpg
  • DünyaTbc5.jpg
  • DünyaTbc6.jpg
  • DünyaTbc7.jpg
  • DünyaTüberkülozGünüMANŞET2.png