Dünya Sağlık Günü (7 Nisan 2021)
07 Nisan 2021

Dünya Sağlık Günü (7 Nisan 2021)

Daha adil,
daha sağlıklı bir dünya inşa etmek

7 Nisan 2021
Dünya Sağlık Günü vesilesiyle
sizi daha adil,
daha sağlıklı bir dünyayı desteklemek için
yeni bir kampanyaya davet ediyoruz. 


DünyaSağlıkGünü1.jpg

Dünyamız bir eşitsizlik dünyasıdır.

COVID-19 salgınının canlı bir şekilde gösterdiği gibi,
bazıları daha sağlıklı hayatlar yaşama ve tıbbi hizmetlere kolay erişim fırsatına sahipken diğerleri yok. 

Her şey
yalnızca insanların doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı, çalıştığı ve yaşlandığı koşullara bağlıdır.


DünyaSağlıkGünü2.jpg


ZOR KOŞULLAR-TOPLUM-EKONOMİ

Dünyanın her yerinde,
zar zor geçinebilen,
yetersiz gelir elde eden,
uygun olmayan koşullarda yaşayan,
düzgün eğitime erişimi olmayan,
işsizlikle karşılaşan,
cinsiyet eşitsizliğinden daha fazla muzdarip olan
ve güvenliğe çok az erişimi olan veya hiç olmayan tüm nüfus grupları vardır.

Yaşam koşulları
 Temiz su
 Temiz hava,
 Yeterli yiyecek
 Tıbbi hizmetler

Bu,
gereksiz acıya, önlenebilir hastalığa ve erken ölüme yol açar. 
Ayrıca toplum ve bir bütün olarak ülkelerin ekonomisi için olumsuz sonuçları vardır.


DünyaSağlıkGünü3.jpg


KALİTELİ SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM

Bu sadece haksız değil, aynı zamanda önlenebilir de. 

Bu nedenle,
ülkelerin liderlerini, herkesin sağlığa elverişli koşullarda yaşayabilmesini ve çalışabilmesini sağlamaya çağırıyoruz. 

Aynı zamanda,
liderleri sağlık eşitsizliklerini izlemeye ve tüm insanların kaliteli sağlık hizmetlerine evrensel ve zamanında erişime sahip olmasını sağlamaya çağırıyoruz.


DünyaSağlıkGünü4.jpg


COVİD-19 PANDEMİSİ

Tüm ülkeler COVID-19 pandemisinden etkilendi.

Ancak en ciddi sonuçlar,
pandemiden önce zaten savunmasız bir konumda bulunanlar,
yüksek hastalık riski altında olanlar,
kaliteli sağlık hizmeti almak için daha az fırsata sahip olanlar
ve anti-salgın kısıtlamaların olumsuz sonuçlarından en çok etkilenenlerdir.

Dünya Sağlık Örgütü,
dünyanın her yerindeki
herkesin sağlık hakkını kullanabilmesini sağlamaya kararlıdır
.


LİDERLERİ
ŞUNLARI YAPMAYA ÇAĞIRIYORUZ:


DünyaSağlıkGünü5.jpg


Birlikte çalışmak
Eşitsizliğin temel nedenlerini ele almak ve hem sağlık sektöründe hem de diğer sektörlerde bununla mücadele için pratik önlemler uygulamak için toplu ve bireysel düzeylerde etkilenen nüfusla el ele çalışın . 

Bu sorunu çözmenin en etkili yolu,
devletin ve toplumun çabalarıkoordine etmek ve birleştirmektir. 


DünyaSağlıkGünü6.jpg

Eşitsizlikle mücadele edin
Eşitsizliğin
temel nedenleriyle mücadele etmek ve
 temel sağlık hizmetlerine yatırılan kaynakları artırmak için tüm hükümet sektörlerini harekete geçirin

Bu olmadan, herkes için sağlığa kavuşma ve gelecekteki şoklara hazırlanma hedefi mümkün olmayacaktır.


DünyaSağlıkGünü7.jpg

Güvenilir istatistikler toplayın
Ulusal bağlama uygun olarak
cinsiyet, yaş, gelir seviyesi, eğitim seviyesi, göç durumu, engellilik, ikamet yeri ve diğer parametrelere göre 
ayrıştırılmış güncel ve güvenilir sağlık istatistiklerini toplamak ve kullanmak için önlemler alın. 

Ancak
bu veriler mevcut olduğunda, nüfusun tüm alt gruplarındaki eşitsizlikle mücadele etmek ve somut ve etkili adımlar atmak mümkün olacaktır.
DünyaSağlıkGünü8.jpg

Uluslararası hareket edin
Uluslararası nitelikte önlemler alın.

Bu nedenle,
tüm dünya nüfusunu korumak, test etmek ve tedavi etmek için önlemler alınmazsa COVID-19 salgınını ortadan kaldırmak imkansız olacaktır.

Aşıların,
teşhislerin
ve ilaçların
evrensel mevcudiyetinin bir koşulu,
yalnızca bunlara eşit erişimi sağlamak için önlemlerin benimsenmesi değil,
aynı zamanda ulusal ve uluslararası mekanizmaların güçlendirilmesi,
nüfusun güven ve hazırlıklı oluşunun oluşturulmasıdır.

DünyaSağlıkGünüMANŞET2.png  • DünyaSağlıkGünü1.jpg
  • DünyaSağlıkGünü2.jpg
  • DünyaSağlıkGünü3.jpg
  • DünyaSağlıkGünü4.jpg
  • DünyaSağlıkGünü5.jpg
  • DünyaSağlıkGünü6.jpg
  • DünyaSağlıkGünü7.jpg
  • DünyaSağlıkGünü8.jpg
  • DünyaSağlıkGünüMANŞET2.png


Kaynak: WHO