Büyümenin İzlenmesi Günü (15 Nisan 2021)
14 Nisan 2021

Büyümenin İzlenmesi Günü (15 Nisan)

Büyüme ve gelişmenin izlenmesi programı Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Çocuğun
sağlık ve beslenme durumunu anlamanın en iyi yolu onun büyümesini ölçmektir.

Büyüme ve gelişme genellikle bir arada kullanılan kelimelerdir.


BüyümeninİzlenmesiGünü1.jpg


Büyüme
,
vücut hacmi ve kütlesinin artması demektir.

Boy, ağırlık, baş çevresi gibi vücut ölçümleriyle belirlenmektedir.

Bu ölçümler,
sağlıklı çocuklar ölçülerek hazırlanmış standart büyüme eğrileri ile karşılaştırılması ile yapılır.


BüyümeninİzlenmesiGünü2.jpg


Gelişme
ise
hücre ve dokuların yapı ve bileşimlerindeki değişmeler sonucu organların işlevlerindeki belli bir olgunluğa erişmesidir.

Çocukların boy ve ağırlık ölçümleri, büyüme ve gelişmenin belirlenmesinde önemli etkendir.

Büyüme ve Gelişmeyi Ne Etkiler
Genetik faktörler
 Cinsiyet
 Hormonsal faktörler
 Doğum sonrası ortam
 Beslenme
 Sağlık durumu
 Psikolojik etmenler

Çocuk sağlığı izleminin amacı;

» Bebek ve çocukların büyümelerini ve sağlıklarını geliştirmek,
» Bebek ve çocukların gelişimini desteklemek,
» Bebek ve çocuklarda ortaya çıkabilecek gelişimsel problem durumlarını erken tanı ile önlemek ve azaltmak,

böylece
çocukların sağlıklı büyümeleri, sağlıklı ve üretken erişkinler olmaları hedeflenmektedir.


BüyümeninİzlenmesiGünü3.jpg

Çocuklarda büyüme ve gelişmenin izlenmesindeki temel amaç;
çocukları yalnızca hastalıklardan arındırmak değil, sosyal, mental ve fiziksel açıdan tam bir iyilik durumunun sağlanmasıdır.

Diğer bir deyişle
sağlıklı bir çocuğun sağlıklı kalmasına yardımcı olunarak, sağlıklı durumunu sürdürmek ve olabilecek en üst düzeye ulaştırmaktır.


BüyümeninİzlenmesiGünü4.jpg

Geleceğimiz Çocuklar

Çocuklar,
bir ülkenin geleceği ve umududur.

Aynı zamanda toplumun en kırılgan grubunu da temsil eder.

Bu nedenle en iyi koşullarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri ve gelişmeleri için en uygun ortamın hazırlanması, geleceğe dönük fiziksel, ruhsal ve zihinsel donanımlarının en üst düzeyde oluşturulması ülkenin geleceği açısından yaşamsal önem taşımaktadır.

Bu görevler,
ayrıca anayasa ve yasalarla da ilgili kişi ve kurumlara yüklenmiştir.


BüyümeninİzlenmesiGünü5.jpg

Temel Hedef

Günümüzde
çocuk sağlığına yönelik programların temel hedefi
artık yalnızca çocuk yaşatma değil,
sağlık sorunlarının yarattığı diğer olumsuzlukları önlemek ve gidermek olmaktadır.

Bu amaçla
sağlık hizmet sunumuna eskiye oranla daha farklı bir bakışla ve kapsamlı olarak yaklaşmak gerekmektedir. 


En yüksek Getirili Yatırım
İnsana yapılacak en yüksek getirili yatırım
erken yıllardaki beyin gelişimine yapılan yatırım olduğu görülmüştür.

Biyolojik, psikososyal ve gelişimsel problemlerin
tanı, tedavi ve rehabilitasyonuna yönelik önemli hizmetler sunan, okul öncesinde HER ÇOCUĞU izleyen tek sistem, sağlık sistemidir.

Bu nedenle yürütülen çalışmalardan birisi de bebek-çocuk izlemleridir.


İzlemlerde Temel Öngörü
Bebek ve çocuk izlemlerinde temel öngörü,
hastalık ortaya çıktıktan sonra iyileştirmek için uğraşmak yerine, hastalığa zemin hazırlayan koşulların önceden tespit edilerek önlenmesidir. Bu hem daha sağlıklı, hem de daha ekonomik bir yaklaşımdır.

Çocuk izlemi,
birinci basamak çocuk sağlığı ve hastalıkları hizmetlerinin temelini oluşturmaktadır.

Tüm çocukların
 büyüme ve gelişmelerinin izlendiği,
 sağlıklı olup olmadığının değerlendirildiği,
 aşı ve sağlık eğitimi gibi koruyucu hekimlik uygulamalarının sunulduğu bir sağlık hizmetidir.


BüyümeninİzlenmesiGünü6.jpg

Çocuk Sağlığı ile Hekimlik

Hekimler,
çocuk sağlığı hizmetlerinin köşe taşını oluşturan ön bilgilendirme ve koruyucu hekimlik uygulama olanağını en çok rutin sağlam çocuk kontrolleri sırasında bulurlar.

Bu hizmetten yararlanmak her çocuğun en doğal hakkıdır.

Sağlam çocuk izleminde amaç;
 sağlıklılığı sürdürmek,
 bebek ve çocuk ölümlerini,
 hastalık, sakatlıkları azaltmak ve önlemektir.

Daha geniş anlamda, sağlığın geliştirilmesi ve desteklenmesini sağlamaktır. 


Ülkemizde doğan her bebek;

doğumdan sonra
ilk yıl içinde 9 defa,
6 yaşına kadar 16 defa izlenmektedir. 


BüyümeninİzlenmesiGünüMANŞET.png

 


  • BüyümeninİzlenmesiGünü1.jpg
  • BüyümeninİzlenmesiGünü2.jpg
  • BüyümeninİzlenmesiGünü3.jpg
  • BüyümeninİzlenmesiGünü4.jpg
  • BüyümeninİzlenmesiGünü5.jpg
  • BüyümeninİzlenmesiGünü6.jpg
  • BüyümeninİzlenmesiGünüMANŞET.png