Ebeler Haftası (21-28 Nisan)
21 Nisan 2021

EBELER HAFTASI (21-28 Nisan)

Bir ülkenin
huzur, mutluluk ve geleceğinin en önemli teminatı sağlıktır.


Sağlıklı bir toplum sağlıklı bireylerle oluşur.
En Eski Meslek
Tarihin en eski mesleklerinden biri olan EBELİK;
sağlıklı birey, aile ve toplumun oluşmasında çok önemli bir yere sahiptir.  

Ebeler;
kadının,  ailenin ve toplumun sağlık danışmanlarıdır.

Doğum öncesi ve sonrasında
ailelerin yanında olarak, onları eğiterek sağlıklı nesillerin oluşmasına katkı sunarlar.


EbelerHaaftası2.jpg

Bir bebeğin
dünyaya gelmesine yardımcı olmaları,
doğumda bir annenin acısını dindirmeleri

onları
daha da özel kılar ve insanlarla derin bağlar kurmalarını sağlar.


Sağlık sistemimizin başarıya ulaşmasında her sağlık çalışanının yeri vazgeçilmezdir.
Anne ve Bebek Sağlığı      
Ülkemizde
özellikle son yıllarda anne ve bebek ölüm oranlarının büyük bir hızla indirilmesinde ebelerimizin rolü büyüktür.

Bu başarıları devam ettirebilmemiz için
başta Anne Dostu Hastaneler olmak üzere doğum hizmeti sunulan tüm hastanelerde

» Ebelik hizmetlerinin güçlendirilmesi
» Normal doğumun desteklenmesi
» Sunulan hizmetin kalitesinin daha da artırılması gerekir.


EbelerHaaftası4.jpg

“Hemşireleri ve Ebeleri Destekleyin” sloganı (DSÖ2020)

Amaç:
Hemşirelerin ve ebelerin çalışmaları ile;

» Sağlık ve sosyal bakım hizmetinde oynadıkları rol için bir kamu takdir dalgasını tetiklemek;
» Sağlık iş gücü içindeki hemşire ve ebelerin kalite ve kalıcılığını (profilini) yükseltmek;
» Hemşire ve ebelere destek ve yatırımı teşvik ve katalize etmektir.


EbelerHaaftası5.jpg

DSÖ’nün Verdiği Önemli Mesajlar

1.Herkese sağlıklı bir yaşam için hemşirelik ve ebeliğin güçlendirilmesi
• Hemşirelik ve ebeliğin güçlendirilmesi
• Tüm hemşirelerin ve ebelerin, zarar görmemesi.
• Hemşireleri ve ebeleri uluslararası standartlara ve derece düzeyine kadar yükseltmek
• Hemşirelik ve ebeliğe yönelik hedefli yatırımlar yapmak

Hemşirelik ve ebeliğin güçlendirilmesi,
» Özellikle kaliteli eğitim (SDG 4),
» Cinsiyet eşitliği (SDG 5) ve
» İnsana yakışır iş ve kapsayıcı büyüme (SDG 8) konularında

Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) yönelik ilerlemeyi hızlandırmanın ek faydalarına sahip olacaktır.


EbelerHaaftası6.jpg

2.Sağlık hizmetlerini iyileştirmek için hemşirelik ve ebelik liderliğini ve etkisini artırmak

• Hemşireler ve ebeler,
toplumlarında, kliniklerinde ve hastanelerinde ve sağlık sisteminde savunucular ve yenilikçilerdir.
ANCAK, sağlık politikalarına ve yatırımlarına rehberlik edebilecekleri sağlık liderliği rollerinde de uygun şekilde değerlendirilmeli ve temsil edilmelidir.

• Hemşireler ve ebeler
dünyanın sağlık sorunlarının çoğuna cevap verebilir,
ANCAK bunun gerçek olması için profesyonel, sosyokültürel ve ekonomik engellerin üstesinden gelmeliyiz.


EbelerHaaftası7.jpg

3.Hemşireliği ve Ebeliği geliştirmek için siyasi irade ve fon sağlayın
Uluslararası Sağlık Sigortası politik bir seçimdir ve karardır. Hemşirelik ve ebelik için planlanan yatırım da öyledir. Kararı Ülkelerin sağlık alanındaki otoriteleri vereceklerdir.


Beş kilit yatırım alanı

• Hemşirelerin ve ebelerin
tam potansiyellerinde çalışmasını sağlayan
daha fazla hemşire ve ebe liderliğindeki hizmetlere yatırım yapmak

• Ebeleri ve hemşireleri,
hizmetler de dâhil olmak üzere birinci basamak sağlık hizmetlerinin merkezinde görmek

• Sağlığın teşviki ve geliştirilmesinde
hemşirelerin ve ebelerin desteklenmesini sağlamak

• Sağlık bakımının sürdürülebilir olması için
daha fazla uzman hemşire istihdam yaratılmasını sağlamak

• Hemşirelik ve ebelik liderliğine
yatırım yapılması konularda çalışmaktır.


EbelerHaaftası8.jpg

Hemşirelik ve Ebelikle İlgili Önemli Gerçekler

» Küresel olarak,
sağlık ve sosyal iş gücünün % 70’i kadındır.
Hemşireler ve ebeler bunun büyük bir bölümünü temsil ediyorlar.

» Hemşireler ve ebeler,
kırılgan veya çatışma, savaş, terör, salgınlar ve bu tür ortamlarda dâhil olmak üzere her yerde insanlara bakımda önemli bir rol oynamaktadır.

» Herkese sağlıklı bir yaşam için
sağladıkları hizmetler ve hizmet kalitesi ile orantılı olarak
ücret ve tanınma alan yeterli sayıda iyi eğitimli ve eğitimli,
düzenlenmiş ve yeterince desteklenmiş hemşire ve ebeye bağlı olacaktır.

» Hemşireler ve ebelerin
hastalarıyla güvene dayalı bir ilişkisi vardır;
birinin sağlığının tam resmini bilmek bakımı iyileştirmeye yardımcı olur ve
para ve kaynak tasarrufu sağlar.
Ayrıca, topluluklarının geleneklerini, kültürlerini ve uygulamalarını bilirler, bu da bir salgın veya acil durum sırasında onları vazgeçilmez kılar.

» Anne ve yenidoğan sağlığı ve aile planlaması için
kritik olan ebelere daha fazla yatırım yapmak,
bugün meydana gelen tüm anne ölümleri,
ölü doğumlar ve yenidoğan ölümlerinin % 80’inden fazlasını önleyebilir.

» Ve bir ebe veya ebe grubu
hamilelikten doğum sonrası dönemin sonuna kadar bakım sağladığında,
doğum öncesi doğumların yaklaşık dörtte biri önlenebilir.


EbelerHaaftası17.jpg

Güvenilir Ortam ve Saygı Duymak

Pek çok ülke,
hemşirelerin ve ebelerin:

Tıbbi meslektaşları ve topluluk üyeleri tarafından saygı duyulan ve
• Çalışmalarının diğer sağlık uzmanlarıyla entegre olduğu,
• Zarar görmeyecekleri bir ortamda çalışabilmelerini sağlamak için daha fazlasını yapmalıdır.


EbelerHaaftası9.jpg

Anne ve bebek sağlığını korumak için
büyük bir özveri ile görev yapan EBELERimize teşekkür ediyor,
Ebeler Haftası’nı kutluyoruz.

 

 
EbelerHaftasıMANŞET2.png

 

 

 • EbelerHaaftası10.jpg
 • EbelerHaaftası11.jpg
 • EbelerHaaftası12.jpg
 • EbelerHaaftası13.jpg
 • EbelerHaaftası14.jpg
 • EbelerHaaftası15.jpg
 • EbelerHaaftası16.jpg
 • EbelerHaaftası17.jpg
 • EbelerHaaftası18.jpg
 • EbelerHaaftası19.jpg
 • EbelerHaftasıMANŞET2.png

Kaynak:
Sağlık Bakanlığı
Dünya Sağlık Örgütü
Bekir Metin, DSÖ Türkiye Eski Temsilcisi