Dünya Aşı Haftası (24-30 Nisan)
26 Nisan 2021

DÜNYA AŞI HAFTASI (24-30 Nisan)

Dünya Aşı Haftası,
her çocuğun aşı ile önlenebilir hastalıklardan korunma ihtiyacının ve hakkının olduğu konusunda toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla uygulanmıştır.


Aşı Nedir?
İnsan ve hayvanlarda
hastalık yapma yeteneğinde olan virüs, bakteri vb. mikropların hastalık yapma özelliklerinden arındırılarak ya da bazı mikropların salgıladığı toksinlerin etkileri ortadan kaldırılarak geliştirilen biyolojik ürünlere aşı denir.

Ülkemizde
1981 yılından bu yana yürütülen Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında başarılı çalışmalar yapılmıştır.


DünyaAşıHaftası2.jpg

Aşılar Ücretsiz
Bu program kapsamında;
boğmaca, difteri, tetanoz, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, tüberküloz, çocuk felci, hepatit B, Haemophilus influenzae tip b, konjuge pnömokok, hepatit A ve suçiçeği aşısı tüm bebeklerimize ÜCRETSİZ olarak sağlık kuruluşlarında uygulanmaktadır.


DünyaAşıHaftası3.jpg

Aşılar Hastalık ve Ölüm Hızını Düşürüyor
Aşılama
kapsayıcılık hızlarının gittikçe yükselmesine bağlı olarak aşı ile korunabilir hastalıkların hastalık ve ölüm hızlarında belirgin düşüşler sağlanmıştır.

poliomiyelit (çocuk felci) vakası
1998 yılından beri ülkemizde görülmemektedir.

Polio Eradikasyon Programı çalışmaları ile
Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi tarafından 21 Haziran 2002’de “Poliodan Arındırılmış Bölge” Sertifikası ile belgelendirmiştir.

Yine DSÖ tarafından
Anne ve Yenidoğan Tetanoz Eliminasyonu Programı kapsamında yürütülen yaygın aşılama çalışmaları sonucunda 2009 yılında hastalığın ülkemizde en az düzeye indirildiği belgelenmiştir.


DünyaAşıHaftası4.jpg

Tüm Yaşlarda Aşılama Hizmeti
Ülkemizde
rutin çocukluk dönemi aşılama çalışmalarına ek olarak, belirlenmiş tüm yaşlardaki risk gruplarına yönelik aşılama hizmeti verilmektedir.


DünyaAşıHaftası5.jpg

Aşılarda Ulusal Uygunluk
Uygulanan aşılar
Ulusal Referans Laboratuvarlarımızda da test edilmekte ve teknik şartnamelere uygunluğu kanıtlanan aşıların kabulü yapılmaktadır.

Aşılar
üreticiden alınıp aşılanacak kişiye ulaştırılana kadar tüm sağlık kuruluşlarında soğuk zincir sistemi içerisinde uygun ısı aralığında korunmaktadır.

Bu kapsamda
aşı saklama buzdolapları ve soğuk hava depolarının ısıları on-line olarak takip edilmekte ve soğuk zincirde herhangi bir kırılma olmaması sağlanmaktadır.


DünyaAşıHaftası6.jpg

Aşı Takvimi
Aşılama takvimimiz
Bağışıklama Bilimsel Danışma Kurulu'nun tavsiyeleri ve dünyadaki bilimsel gelişmeler takip edilerek oluşturulmaktadır.

Bu başarının devam ettirilmesi
aşılama yüzdelerinin yüksek düzeyde sürdürülmesini gerektirir.

Aşılama hizmetlerinde
kısa sürelerle de olsa bir aksama olması duyarlı bireylerin birikimiyle birlikte aşı ile önlenebilir hastalıkların salgını olasılığını ortaya çıkarabileceğinden hizmetlerin devamlılığının sağlanması büyük önem taşımaktadır.

Aşılar,
bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için öncelik verilmesi, ertelenmemesi gereken temel bir sağlık hizmetidir.

Bu nedenle
COVİD-19 salgını sırasında da sürdürülmesi önem taşımaktadır.


DünyaAşıHaftası8.jpg

Aşılama hizmeti,
sağlık kuruluşlarımızda COVİD-19 pandemi dönemi önlemlerine uygun şekilde sürdürülmektedir.

Aşılama hizmetlerinden yararlanacak kişilerin,
COVİD-19 pandemisine ilişkin olarak alınması gereken önlemleri alarak sağlık kuruluşuna gitmeleri büyük önem taşımaktadır.


DünyaAşıHaftası9.jpg

Ebeveynler
çocuklarının aşılanma durumunu takip etmeli, aşı zamanı geldiğinde aile hekimleriyle iletişime geçerek aşı uygulama zamanı ve konusunda bilgi almalıdırlar.

Aşı ile
önlenebilir hastalıklardan korunmak her bireyin ihtiyacı ve hakkıdır.


DünyaAşıHaftası10.jpg

Aile Sağlığı Merkezlerinde
bebeklik ve çocukluk çağı aşıları ücretsiz yapılmaktadır.

Bebeklerin ve çocukların
bulaşıcı hastalıklardan korunabilmesi için
COVID-19 pandemisi döneminde de
Ulusal Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi’ne uymayı ihmal etmeyin.


Aşılar nasıl etki eder?

YouTube VİDEO İzlemek İçin 
Lütfen Resme
 TIKLAYINIZ

DünyaAşıHaftası11.jpg


#SağlıkİçinAşı
#COVID19Aşısı

#DünyaAşıHaftası
#SağlıkİçinAşı

DünyaAşıHaftasıMANŞET2.png


 • DünyaAşıHaftası10.jpg
 • DünyaAşıHaftası11.jpg
 • DünyaAşıHaftası12.jpg
 • DünyaAşıHaftası13.jpg
 • DünyaAşıHaftası2.jpg
 • DünyaAşıHaftası3.jpg
 • DünyaAşıHaftası4.jpg
 • DünyaAşıHaftası5.jpg
 • DünyaAşıHaftası6.jpg
 • DünyaAşıHaftası7.jpg
 • DünyaAşıHaftası8.jpg
 • DünyaAşıHaftası9.jpg
 • DünyaAşıHaftasıMANŞET2.png