Sağlıkçıya Şiddete Hayır Günü (28 Nisan)
28 Nisan 2021

SAĞLIKÇIYA ŞİDDETE HAYIR GÜNÜ(28 Nisan)


Sağlık hizmetinin temel amacı;

Toplumun sağlık statüsünün yükseltilmesi
 Sağlıklılık halinin devamının sağlanması için çaba sarf edilmesi
 Bireylerin hastalıklardan korunma
 Hastalananların uygun yöntemler ile tedavi edilmesi
 Kimseye bağımlı olmadan kendi kendine yetecek şekilde yaşamalarının sağlanması

şeklinde ifade edilmektedir.


ŞiddeteHayır1.jpg

Aynı amaç doğrultusunda:

Hasta;
Sağlığına kavuşmak ister

Sağlık Çalışanı;
Hastayı sağlığına kavuşturmak ister.


ŞiddeteHayır2.jpg

Bu ortak amaçta;

 Şiddet
 Baskı
 Zor kullanmak

kesinlikle OLMAMALIdır.


ŞiddeteHayır3.jpg

Şiddete Karşı Hukuki Yardım
EĞER
sağlık çalışanına karşı sözel veya fiziki şiddet uygulanırsa;

» Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca hukukî yardım yapılacaktır.
» Devlet tarafından atanacak avukatlar tarafından hukuki işlemleri takip edilecek
» Şiddet gören sağlık çalışanı hiçbir şekilde mali bir külfet altına girmeyecektir.


Emeğe Saygı Şiddete Sıfır Tolerans
Sağlık çalışanlarımıza yapılan şiddete asla göz yumulmayacaktır.
Personelimize karşı yapılan sözlü ve fiili saldırılar karşısında Bakanlığımız tarafından yasal işlem yapılacaktır.


ŞiddeteHayır4.jpg

Fedakar Sağlık Çalışanı

Sağlık çalışanı;

» Zor ve uzun süren eğitimler almıştır.
» Yaşam hakkının kutsallığını savunur.
» Mesai kavramı gözetmeden hizmet vermektedir.
» En fazla risk altında çalışan gruptadır.
» En zor zamanlarda bile sizin sağlığınız için en iyisini yapıyorlar.


ŞiddeteHayır5.jpg

Sağlık çalışanlarının;

Emeklerine saygı gösterilmelidir.
Daha anlayışlı ve daha saygılı olunmalıdır.
Hüseyin Kara
Sosyal Hizmet Uzmanı
Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi Sorumlusu
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 SağlıkçıyaŞiddeteHayırMANŞET1.png

 


  • SağlıkçıyaŞiddeteHayırMANŞET1.png
  • ŞiddeteHayır1.jpg
  • ŞiddeteHayır2.jpg
  • ŞiddeteHayır3.jpg
  • ŞiddeteHayır4.jpg
  • ŞiddeteHayır5.jpg