Ebeler Günü (5 Mayıs)
05 Mayıs 2021

EBELER GÜNÜ  (5 Mayıs)


Ebeler,
sağlıklı ailelerin, toplulukların ve sağlık sistemlerinin bel kemiği oluşturmaktadır.

Ebeler,
genel sağlık güvencesinin temel iş gücüdür.

Ebeler ile birlikte
kadın güvenliğinin sağlanması için uygun ortamların sağlanmasına yönelik ebeliğe daha fazla yatırım yapılmalıdır.


EbelerGünü1.jpg

Anne ve Yenidoğan
» Dünya genelinde
anne ve yenidoğan ölümlerinin azaltılmasının hala büyük bir sorun olmaya devam etmektedir.

   
Her yıl 295.000 kadın gebelik ve doğum sırasında ölmeye devam ederken (DSÖ 2019),
   
• doğumun ilk birkaç haftasında yaklaşık 2,6 milyon bebek ölmektedir.
   
• Bunun yanı sıra her yıl 2,6 milyon ölü doğum meydana gelmekte, bunların yarısından fazlası doğum başladıktan sonra gerçekleşmektedir.

» Bu ölümlerin %99'u
gelişmekte olan ülkelerde yaşanmaktadır.
Ebelerin yetkin ve küresel standartlara göre eğitilmiş olması sağlanılmalıdır.


EbelerGünü2.jpg

Kaliteli Ebelik Hizmetine Yatırım
» Sağlık konusundaki
sürdürülebilir kalkınma amacına (anne ve yenidoğan ölüm ve hastalıklarının ortadan kaldırılması ve cinsel üreme sağlığı ve haklarına herkesin erişiminin sağlanması) ulaşmak için kaliteli ebelik bakımına yönelik yatırımlarda sağlanacak artışın asli bir rol oynamaktadır.


EbelerGünü3.jpg

Ebelerin Ölümleri Önleyici Etkisi
» Ebeler
uluslararası standartlara göre eğitildiğinde ve ebelik, aile planlaması hizmetini de içerdiğinde, tüm anne ölümleri, ölü doğumlar ve yenidoğan ölümlerinin %80'inden fazlasını önleyebilir.

Bu etkiyi sağlamak için

  • ebelerin belgelendirilmesi,
  • düzenlemeye tabi tutulması,
  • sağlık sistemlerine tam olarak entegre edilmesi ve
  • meslekler arası ekipte çalışması gerekmektedir.’ (DSÖ, 2020)


» Her gün dünyada 
800'den fazla kadın gebelik ve doğumla ilgili önlenebilir nedenlerden ölmektedir.

Bu yaklaşık
her 2 dakikada bir kadın anlamına gelmektedir.

Ölen her kadın için
tahmini 20 veya 30 kişi yaralanmakta, sakat kalmakta veya enfeksiyon geçirmektedir.

Bu ölümlerin, yaralanmaların ve enfeksiyonların çoğu önlenebilirdir.

» Tüm bu boşlukları gidermek için
mutlaka kaliteli ebelik bakımına yatırım yapılmalıdır. (Lancet 2019)


EbelerGünü4.jpg

Üreme Sağlığına Etkisi
» İyi eğitimli ve destekli ebelerin,
   • gebelik ve doğum sırasında kadın ve bebek bakımı,
    • doğum kontrol aracı sağlama,
   • cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları yönetme (HIV dahil),
   • kapsamlı kürtaj bakımı ve fazlası dahil olmak üzere

tüm cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinin %87'sinden fazlasını sağlamaktadır.

» İyi eğitimli ebelerin
düzgün bir şekilde yerleştirilmelerini ve işte kalmalarını sağlamak için yeterli bir politika çerçevesine ve daha iyi çalışma koşullarına ihtiyaç duyulmaktadır.

» Ebelerin
gebelik ve doğum sırasında yaptıkları işler çok değerlidir.


Yapılan Yatırımlar Çok Değerli
» Hemşirelere ve ebelere yapılan yatırımlar çok değerlidir.

» BM Üst Düzey Sağlık İstihdam ve Ekonomik Büyüme Komisyonunun raporuna göre,
sağlık sektöründe ve sosyal sektörde eğitim ve istihdam yaratma amacıyla yapılan yatırımlarının, sağlıkta daha iyi sonuçları, küresel sağlık güvenliği ve kapsayıcı ekonomik büyüme geri dönüşüyle sonuçlanmaktadır.


EbelerGünü5.jpg

Anne ve bebek sağlığını korumak için
büyük bir özveri ile görev yapan EBELERimize teşekkür ediyor,
Ebeler Günü kutluyoruz.

EbelerGünüMANŞET2.png
 • EbelerHaaftası10.jpg
 • EbelerHaaftası11.jpg
 • EbelerHaaftası12.jpg
 • EbelerHaaftası13.jpg
 • EbelerHaaftası14.jpg
 • EbelerHaaftası15.jpg
 • EbelerHaaftası16.jpg
 • EbelerHaaftası17.jpg
 • EbelerHaaftası18.jpg
 • EbelerHaaftası6.jpg
 • EbelerHaaftası7.jpg
 • EbelerHaaftası8.jpg
 • EbelerHaaftası9.jpg
 • EbelerHaftasıHSPTL3.jpg
 • EbelerGünüMANŞET2.png


Kaynak: UNFPA Turkey