Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü (10 Mayıs)
10 Mayıs 2021

DÜNYA SAĞLIK İÇİN HAREKET ET GÜNÜ (10 Mayıs)


Fiziksel Aktivite
Fiziksel aktivite,
günlük yaşam içerisinde kas ve eklemlerimizi kullanarak enerji tüketimi ile gerçekleşen herhangi bir bedensel hareket olarak tanımlanmaktadır.

Bireylerin
fiziksel ve ruhsal sağlığının geliştirilmesinde temel araçlardan biridir.

Bir halk sağlığı sorununu
gidermenin yanında, aynı zamanda toplum refahını, çevrenin korunmasını teşvik eder ve gelecek nesillere yönelik bir yatırım oluşturur.DünyaSağlıkİçinHareketEt1.jpg

Küresel Ölümlerin  % 70'i
Dünya Sağlık Örgütü
küresel ölümlerin %70’ini temel sebebinin Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar(BOH) olduğunu belirtmektedir (her yıl 40 milyon insan).

BOHlar sebebiyle
gerçekleşen ölümlerin yılda

» 17.7 milyonunu kardiyovasküler hastalıklar,
» 8.8 milyonunu kanserler,
» 3.9 milyonunu solunum yolu hastalıkları ve
» 1.6 milyonunu diyabet oluşturmaktadır.

BOHların
dört davranışsal risk faktörü arasında fiziksel inaktivite de yer almaktadır.

Obezitenin artmasına neden olan
önemli faktörlerden biri hareketsiz yaşam tarzının yaygınlaşmasıdır.

Buna karşılık fiziksel aktivite;
» kan basıncını azaltır,
» HDL seviyesini arttırır ve
» vücut ağırlığı kontrolü için anahtar role sahiptir.


Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan
Türkiye Sağlık Araştırması-2016 sonuçlarına göre

15 yaş üzeri bireylerin

» %41.1’i yetersiz aktivite (STEPS 2017 ön sonuçları %43),
» %53’ü orta derecede fiziksel aktivite ve  
» %5.9’unun ağır fiziksel aktivite yaptığı bulunmuştur.

Ayrıca
Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte yürütülen Türkiye Çocukluk Çağı (ilkokul 2. Sınıf öğrencileri) Şişmanlık Araştırması COSI-TUR 2016 sonuçlarına bakıldığında


DünyaSağlıkİçinHareketEt2.jpg

Çocuklar Oyun Oynamıyor
ailelerin ifadelerine göre çocukların

» % 9.5’i hafta içi hiç oyun oynamamakta,
» % 19.9’u günde bir saatten az ve
» % 29.7’si günden bir saat oyun oynamaktadırlar.


DünyaSağlıkİçinHareketEt3.jpg

Çocuklar Bilgisayar Başında
Çocukların

» %42.5’i günde bir saat,
» %23.5’i 2 saat ve
» %12.7’si 3 saat ve üzerinde

televizyon seyretmekte/bilgisayarda zaman geçirmektedirler.


DünyaSağlıkİçinHareketEt4.jpg

Egzersiz
Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için
haftada 150 dakikalık (haftanın 5 günü 30 dakikalık) orta şiddette bir egzersiz yetişkinler açısından yeterlidir.

1-4 yaş arası çocuklar,
gün içinde farklı şiddetlerde toplam 180 dakikalık fiziksel aktivite yapmalıdırlar.

5-18 yaş arasındaki çocuk ve ergenler için ise,
günde 60 dakika, orta şiddetliden yüksek şiddetli aktivitelere doğru şiddeti değişen aktiviteler önerilmektedir.

Orta şiddetli aktiviteler sırasında
kişi konuşabilir fakat şarkı söyleyemez.

Hızlı yürümek, düşük tempolu koşular, dans etmek, ip atlamak, yüzmek, masa tenisi oynamak, yavaş tempoda bisiklet sürmek vb. orta şiddetli aktivite örnekleridir.


DünyaSağlıkİçinHareketEt5.jpg

Yüksek şiddetli aktiviteler sırasında kişi,
aktivite sırasında nefesi kesilmeden birkaç kelimeden fazlasını konuşamaz (tempolu koşu, basketbol, futbol, voleybol, hentbol ve tenis oynamak, step-aerobik derslerine katılmak, tempolu dans etmek vb).

Günlük yaşamı
mümkün olduğunca aktif geçirmek sağlıklı bir yaşamın ilk adımıdır.

Daha fazla yarar
elde edebilmek ve sağlığı koruyup geliştirebilmek için fiziksel aktiviteler düzenli olarak yapılmalı ve yaşamın bir parçası hâline getirilmelidir.


Fiziksel Aktivitenin Arttırılması
sadece bireysel değil toplumsal bir sorun olup toplum tabanlı, çok sektörlü, multidisipliner ve kültürel yaklaşım gerektirmektedir.


DünyaSağlıkİçinHareketEt6.jpg

Bu nedenle
toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek ve böylece ülkemizde obezite ve obezite ile ilişkili hastalıkların (kalp-damar hastalıkları, diyabet, bazı kanser türleri, hipertansiyon, kas-iskelet sistemi hastalıkları vb.) görülme sıklığını azaltmak amacıyla Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı2018-2023 olarak güncellenmiş ve uygulanmaktadır.

Plandaki aktiviteler içerisinde
toplumda fiziksel aktivitenin önemi ve sağlık üzerine etkileri hakkında farkındalık oluşturmak çalışmaları kapsamında fiziksel aktivite ile ilgili özel günlerin kutlanması da yer almaktadır.


Bulaşıcı Hastalıkların Önlemesi ve DSÖ
10 Mayıs
Dünya Sağlık Örgütü tarafından

» bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde
» fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak,
» iyi uygulamalara dikkat çekmek ve
» fiziksel aktivitenin yararlarını savunmak,
» yaşamın her alanında ve her yerde (okul, ev, işyeri) toplum genelinde fiziksel aktiviteye katılımı arttırmak,
» sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek için

Sağlık için Hareket Et Günü” olarak belirlenmiştir.

 

 

 DünyaSağlıkİçinHareketEtMANŞET.png • DünyaSağlıkİçinHareketEt1.jpg
 • DünyaSağlıkİçinHareketEt10.jpg
 • DünyaSağlıkİçinHareketEt11.jpg
 • DünyaSağlıkİçinHareketEt12.jpg
 • DünyaSağlıkİçinHareketEt13.jpg
 • DünyaSağlıkİçinHareketEt14.jpg
 • DünyaSağlıkİçinHareketEt15.jpg
 • DünyaSağlıkİçinHareketEt16.jpg
 • DünyaSağlıkİçinHareketEt2.jpg
 • DünyaSağlıkİçinHareketEt3.jpg
 • DünyaSağlıkİçinHareketEt4.jpg
 • DünyaSağlıkİçinHareketEt5.jpg
 • DünyaSağlıkİçinHareketEt6.jpg
 • DünyaSağlıkİçinHareketEt6a.jpg
 • DünyaSağlıkİçinHareketEt7.jpg
 • DünyaSağlıkİçinHareketEt8.jpg
 • DünyaSağlıkİçinHareketEt9.jpg
 • DünyaSağlıkİçinHareketEtMANŞET.pngKaynak: Sağlık Bakanlığı