Hemşireler Haftası (12-18 Mayıs)
12 Mayıs 2021

HEMŞİRELER HAFTASI ( 12-18 Mayıs)


Dünya’da ve Türkiye’de
12 Mayıs tarihleri “Dünya Hemşireler Günü“ olarak kutlanmaktadır.


HemşirelerHaftası1.jpg

‘Lambalı Kadın’
1820 Yılında İtalya’nın Floransa kentinde doğdu.

İngiliz Florence Nightingale,
modern Hemşireliğin kurucusu olarak tarihe geçmiştir.

Hemşire Florence Nigthingele
(1854-1856 İstanbul’da)

‘Lambalı Kadın’ diye de anılan
Florence Nigthingele’nin doğum günü olan 12 Mayıs tüm dünyada “Dünya Hemşireler Günü” olarak kabul edilmiştir.


HemşirelerHaftası2.jpg

İlk Türk Hemşire
(Safiye Hüseyin Elbi)

1882 yılında İstanbul’da doğdu.
• Hilâl-ı Ahmer Cemiyeti Hanımlar Heyeti’nin kurucularındandır.
• Birinci Dünya Savaşı’nda da görev yapmıştır.
• Himaye-i Etfal Cemiyeti (Çocuk Esirgeme Kurumu) idare heyetine alındı
• Kızılay Hemşire Okulu kurucularındandır ve burada öğretmenlik yapmıştır.
• Hilâl-i Ahzar Cemiyeti (Yeşilay Cemiyeti)’nin ilk kadın üyesi olarak idare heyetinde görev almıştır.
• Veremle Savaş Derneği’nin kurucu üyelerinden ve Türkiye Kadınlar Derneği kurucularındandır.
• Şu anki adıyla Türk Hemşireler Derneği olan Türk Hasta Bakıcılar Cemiyeti’nin de kurucu üyeleri arasında yer almıştır.


Türkiye’de Hemşireler Günü
1964 yılından beri kutlanmaktadır ve 12-18 Mayıs tarihlerinde Hemşirelik Haftası çerçevesinde etkinlikler düzenlenmektedir.


HemşirelerHaftası3.jpg

Hemşire 
Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre; Mesleki eğitim almış, tabip, laborant, hasta bakıcı gibi sağlık personelleriyle iş birliği yaparak hastanın tedavisini sağlayan sağlık çalışanına verilen isimdir.


Hemşirelik Mesleği; 
Birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye odaklanan, ideal sağlık düzeyine ve yaşam kalitesine ulaştırmayı hedefleyen sağlık hizmetleri sektörüne bağlı bir meslektir.


HemşirelerHaftası4.jpg

Hemşireler, 
hasta bakımına yaklaşım, eğitim ve uygulama kapsamı bakımından diğer sağlık ekibi üyelerinden ayrılır.

Hemşirelik,
geniş uygulama alanlarına sahiptir.

Birçok hemşire
tabiplerin yaptığı tedavi planlamasıyla hastalara tedavi sağlamaktadır.

Bakım sağlama rolü,
hemşireliğin tarihsel imajını şekillendirmiştir.

Hemşirelere
eğitim düzeyinde yapılan çeşitli düzenlemelerle bağımsız çalışmaya olanak sağlanmıştır.

Savaş sonrası dönemde
hemşirelik eğitimi, gelişmiş ve uzmanlaşmış kimlik, birçok geleneksel düzenlemeler ve değişen sağlayıcı rollerle bir çeşitlilik süreci geçirmiştir.


HemşirelerHaftası5.jpg

Hemşirelik Hizmetlerinin Kapsamı
(Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Yönetmenliğine Göre)

a) Birey, aile, grup ve toplumun sağlığının geliştirilmesi, korunması, hastalık durumunda iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla hemşirenin yerine getirdiği bakım verme, hekimce hazırlanan tıbbî tanı ve tedavi planının oluşturulması ve uygulanması, güvenli ve sağlıklı bir çevre oluşturma, eğitim, danışmanlık, araştırma, yönetim, kalite geliştirme, işbirliği yapma ve iletişimi sağlama rolleri,

b) Mesleki eğitimle kazanılan bilgi, beceri ve karar verme yeteneklerini kullanarak, insanlara yaşadıkları ve çalıştıkları her ortamda doğum öncesinden başlayarak yaşamın tüm evrelerinde meslek standartları ve etik ilkeler çerçevesinde sunduğu hemşirelik bakımı,

c) Hemşirelik hizmetlerinin ve bu hizmetlerden sorumlu insan gücü kaynaklarının, diğer kaynakların ve bakım ortamının yönetimi ile risk yönetimidir.


HemşirelerHaftası6.jpg

Uluslararası Hemşireler Konseyi
2021 yılı temasını
Hemşireler Geleceğin Sağlık Bakımı İçin Öncü Bir Ses” olarak belirlemiş ve hemşireleri geleceğin sağlık sisteminin liderlerinden biri olarak göstermiştir.

Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Hemşireler Konseyi,

küresel sağlık hedefine ulaşmak için,

» insan merkezli sağlık hizmetlerine,
» nitelik ve nicelik olarak yeterli sağlık iş gücüne ve
» hemşirelik eğitimine yatırım yapılmasına

ihtiyaç olduğunu belirtmektedir.


HemşirelerHaftası7.jpg

Dünya Sağlık Örgütü Hemşirelik alanında Yapılan Çalışmalar
• 2020 Dünya Sağlık Gününde, Dünyanın ilk Hemşirelik Raporu (7 Nisan)
• 2003, 56. Dünya Sağlık Asamblesinde “Hemşireliğin ve Ebeliğin Güçlendirilmesi Kararı” alındı.
• 2002 DSÖ Avrupa Hemşirelik ve Ebelik Yönetim Konferansı
• 2000 yılında “Hemşireler ve Ebeler için Münih Bildirgesi”
• 1988 yılında “Avrupa Hemşirelik Viyana Bildirgesi” yayınlandı.


HemşirelerHaftası10.jpg

“Hemşireleri ve Ebeleri Destekleyin” sloganı (DSÖ 2020)
Amaç:

Hemşirelerin ve ebelerin çalışmaları ile;

» Sağlık ve sosyal bakım hizmetinde oynadıkları rol için bir kamu takdir dalgasını tetiklemek;
» Sağlık iş gücü içindeki hemşire ve ebelerin kalite ve kalıcılığını (profilini) yükseltmek;
» Hemşire ve ebelere destek ve yatırımı teşvik ve katalize etmektir.


HemşirelerHaftası9.jpg

DSÖ’nün Verdiği Önemli Mesajlar

1.Herkesesağlıklı bir yaşam içinhemşirelik ve ebeliğin güçlendirilmesi
 Hemşirelik ve ebeliğin güçlendirilmesi
 Tüm hemşirelerin ve ebelerin, zarar görmemesi.
 Hemşireleri ve ebeleri uluslararası standartlara ve derece düzeyine kadar yükseltmek
 Hemşirelik ve ebeliğe yönelik hedefli yatırımlar yapmak


Hemşirelik ve ebeliğin güçlendirilmesi,
» Özellikle kaliteli eğitim (SDG 4),
» Cinsiyet eşitliği (SDG 5) ve
» İnsana yakışır iş ve kapsayıcı büyüme (SDG 8) konularında

Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) yönelik ilerlemeyi hızlandırmanın ek faydalarına sahip olacaktır.


2.Sağlık hizmetlerini iyileştirmek için hemşirelik ve ebelik liderliğini ve etkisini artırmak

 Hemşireler ve ebeler,
toplumlarında, kliniklerinde ve hastanelerinde ve sağlık sisteminde savunucular ve yenilikçilerdir.
ANCAK, sağlık politikalarına ve yatırımlarına rehberlik edebilecekleri sağlık liderliği rollerinde de uygun şekilde değerlendirilmeli ve temsil edilmelidir.

 Hemşireler ve ebeler
dünyanın sağlık sorunlarının çoğuna cevap verebilir,
ANCAK bunun gerçek olması için profesyonel, sosyokültürel ve ekonomik engellerin üstesinden gelmeliyiz.


3.Hemşireliği ve Ebeliği geliştirmek için siyasi irade ve fon sağlayın
Uluslararası Sağlık Sigortası politik bir seçimdir ve karardır. Hemşirelik ve ebelik için planlanan yatırım da öyledir. Kararı Ülkelerin sağlık alanındaki otoriteleri vereceklerdir.


Beş kilit yatırım alanı
 Hemşirelerin ve ebelerin
tam potansiyellerinde çalışmasını sağlayan
daha fazla hemşire ve ebe liderliğindeki hizmetlere yatırım yapmak

Ebeleri ve hemşireleri,
hizmetler de dâhil olmak üzere birinci basamak sağlık hizmetlerinin merkezinde görmek

Sağlığın teşviki ve geliştirilmesinde
hemşirelerin ve ebelerin desteklenmesini sağlamak

Sağlık bakımının sürdürülebilir olması için
daha fazla uzman hemşire istihdam yaratılmasını sağlamak

 Hemşirelik ve ebelik liderliğine
yatırım yapılması konularda çalışmaktır.


HemşirelerHaftası8.jpg

Hemşirelik ve Ebelikle İlgili Önemli Gerçekler

» Küresel olarak,
sağlık ve sosyal iş gücünün % 70’i kadındır.
Hemşireler ve ebeler bunun büyük bir bölümünü temsil ediyorlar.

» Hemşireler ve ebeler,
kırılgan veya çatışma, savaş, terör, salgınlar ve bu tür ortamlarda dâhil olmak üzere her yerde insanlara bakımda önemli bir rol oynamaktadır.

» Herkese sağlıklı bir yaşam için
sağladıkları hizmetler ve hizmet kalitesi ile orantılı olarak
ücret ve tanınma alan yeterli sayıda iyi eğitimli ve eğitimli,
düzenlenmiş ve yeterince desteklenmiş hemşire ve ebeye bağlı olacaktır.

» Hemşireler ve ebelerin
hastalarıyla güvene dayalı bir ilişkisi vardır;
birinin sağlığının tam resmini bilmek bakımı iyileştirmeye yardımcı olur ve
para ve kaynak tasarrufu sağlar.

Ayrıca,
topluluklarının geleneklerini, kültürlerini ve uygulamalarını bilirler, bu da bir salgın veya acil durum sırasında onları vazgeçilmez kılar.


HemşirelerHaftası11.jpg

Bu vesile ile
görevlerini kusursuzca yerine getirmekle beraber, özellikle son dönemde koronavirüse karşı üstün gayretle mücadelede eden, dünyada hasta iletişimde en ön safta olan kahramanlarımızın ‘Hemşireler Günü’ kutlu olsun. 

HemşirelerGünüMANŞET.png

 • HemşirelerGünüMANŞET.png
 • HemşirelerHaftası1.jpg
 • HemşirelerHaftası10.jpg
 • HemşirelerHaftası11.jpg
 • HemşirelerHaftası2.jpg
 • HemşirelerHaftası3.jpg
 • HemşirelerHaftası4.jpg
 • HemşirelerHaftası5.jpg
 • HemşirelerHaftası6.jpg
 • HemşirelerHaftası7.jpg
 • HemşirelerHaftası8.jpg
 • HemşirelerHaftası9.jpgKaynak:
Sağlık Bakanlığı
Dünya Sağlık Örgütü
Bekir Metin, DSÖ Türkiye Eski Temsilcisi
Lokman Hekim Dergisi