Dünya Hepatit Günü (28 Temmuz)
28 Temmuz 2021


Dünya Hepatit Günü (28 Temmuz)

Viral hepatitler
tüm dünyada yaygın olarak görülen ciddi bir halk sağlığı sorunudur.


DünyaHepatitGünü_1.png

DSÖ,
viral hepatit önleme ve kontrolü amacıyla yayımladığı Küresel Eylem Planı ile viral hepatit bulaşının durduğu ve ihtiyacı olan herkesin güvenli ve etkili tedaviye ulaşabildiği bir dünyaya gidilmesini amaçlamaktadır.  


325 Milyon Hepatit B ve C
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre
dünyada 325 milyon kişinin hepatit B ve hepatit C ile enfekte olduğu ve yılda 1,4 milyon kişinin viral hepatitlere bağlı gelişen siroz ve karaciğer kanseri gibi nedenlerden dolayı yaşamını yitirdiği tahmin edilmektedir. 


Birleşmiş Milletler (BM)
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin alt hedeflerinden biri 2030 yılına kadar hepatiti elimine etmektir.

Bu doğrultuda
Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Viral Hepatitler Küresel Sağlık Sektörü Stratejisi 2016 – 2021” uygulamaya konulmuştur.


Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı
Bu kapsamda
Bakanlığımız tarafından hazırlanan Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı (2018-2023), 12.09.2018 tarih itibariyle tüm sağlık kurum ve kuruluşları ile program paydaşlarına duyurulmuştur.


Bu kapsamda uygulanacak stratejiler; 
» Viral hepatitler konusunda farkındalığın artırılması 
» Bağışıklamanın artırılması 
» Viral hepatit sürveyansının güçlendirilmesi
» Anneden bebeğe geçişin azaltılması
»Tedaviye erişimin artırılması
» Güvenli kan ürünleri sağlanması
» Damar içi madde kullananlarda viral hepatit bulaşının önlenmesi
Sağlık hizmeti ilişkili hepatitlerin önlenmesidir.


DünyaHepatitGünü_2.jpg

Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı kapsamında başta risk altındaki kişiler olmak üzere
tüm toplumun farkındalığının arttırılması, 
bulaşmanın önlenmesi,
hastalığın erken tespiti ve tedavisi ile
siroz ve kanser gelişiminin önlenmesine yönelik faaliyetler planlanmakta ve yürütülmektedir.    

Hepatit,
en basit anlamıyla karaciğerin iltihabıdır.

Hepatitler,
tüberkülozdan sonra en sık ölüme yol açan enfeksiyon hastalığı olup pek çok nedene bağlı olarak gelişebilmektedir.

Viral hepatitlere ise
başta Hepatit A, B, C, D ve E virüsleri olmak üzere farklı virüs tipleri sebep olmaktadır.

Hepatit B ve Hepatit C virüsleri
uzun vadede kronik karaciğer hastalığı, siroz veya karaciğer kanserine yol açabildiği için ayrı bir öneme sahiptir. 


DünyaHepatitGünü_3.jpg

Hepatit A;
Hepatit A virüs ile kirlenmiş (kontamine) su ve besinlerle salgınlara yol açabilen, kötü hijyenik koşullarda kolaylıkla bulaşabilen bir hastalıktır.

Çocukluk çağlarında
hafif belirtilerle geçirilen Hepatit A enfeksiyonu, ileri yaşlarda daha ağır seyretmekte ve şiddetli karaciğer hastalığı ile ölümlere yol açabilmektedir.

Ülkemizde
hijyen kurallarına ve temizlik koşullarına uyum, temiz su kaynaklarına ulaşımın artışı, sosyoekonomik koşullarla ilgili diğer göstergelerin iyileşmesi ve 2012 yılı sonu itibariyle başlayan hepatit A aşı uygulamaları sonucunda ülkemizde hastalık görülme sıklığı 2018 yılında yüz binde 0,33’e düşmüştür.

Halen ülkemizde
çocuklara 18. ve 24. aylarda, risk grubundaki kişilere de en az 6 ay ara ile 2 doz halinde sağlık kuruluşlarımızda ücretsiz hepatit A aşısı uygulanmaktadır. 


DünyaHepatitGünü_4.jpg

Hepatit B ve Hepatit C
» Kontrol edilmemiş kan ve kan ürünlerinin transfüzyonuyla
» Sterilize edilmemiş cerrahi malzemelerin kullanıldığı tıbbi ya da diş müdahaleleriyle
» Kullanılmış enjektör paylaşımıyla 
» Tıraş bıçağı, diş fırçası gibi eşyaların paylaşımıyla
» Sterilize edilmemiş araçlarla dövme, akupunktur ya da vücut takılarının uygulanmasıyla 
» Hepatit B ve C taşıyıcılarının aile içi temasıyla
» Anneden bebeğe doğumda ve sonrasında
» Güvenli olmayan cinsel ilişkiyle bulaşabilir. 


DünyaHepatitGünü_5.jpg

Hepatit C virüsü bulaşma yolları,
Hepatit B virüsü bulaşma yolları ile benzer olmakla birlikte esas yayılma yolu enfekte kan ve kan ürünleri ile doğrudan temastır.

Ancak
enfekte kan ile temas etmiş diğer vücut sıvıları da bulaşma açısından kaynak olabilir. 


DünyaHepatitGünü_6.jpg

Hepatit B hastalığından korunmanın en etkili yolu aşılanmadır.

Ülkemizde Hepatit B aşısı
1998 yılı itibariyle rutin çocukluk çağı aşı takvimine eklenmiştir.

2005-2009 yılları arasında
okullarda yapılan destek aşılamaları ve risk grubu aşılamaları uygulamaya alınmıştır.

Bağışıklama hizmetleri
Bakanlığımız tarafından yürütülen en önemli ve etkili koruyucu sağlık hizmetlerinden birisi olup, Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında Hepatit B aşılamaları yüksek öncelikli stratejilerimizdendir. 

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin başarı göstergelerinden biri de 5 yaş altı çocuklarda akut hepatit B hastalığı görülme sıklığının yüz binde 1’in altına indirilmesidir.

Ülkemizde bu hedefe
2009 yılı itibariyle ulaşılmış ve halen sürdürülmektedir.

1990 yılında
5 yaş altı 370 olan akut hepatit B vaka sayısı, 2018 yılı itibariyle 7’ye düşmüştür.

5 yaş altı çocuklardaki
akut hepatit B hastalığı görülme sıklığı da 1990 yılında yüz binde 6,2 iken, 2018 yılında yüz binde 0,1 olarak gerçekleşmiştir. 


DünyaHepatitGünü_7.jpg

Hepatit B aşısı ülkemizde
bebeklere, ilk dozu doğumda, 2. ve 3. dozları ise 1 ve 6 aylıkken,  risk grubundaki kişilere ise 0, 1 ve 6 ay takvimi ile 3 doz olarak ve ÜCRETSİZ uygulanmaktadır.  

Hepatit C virüsüne karşı
aşı henüz bulunmamaktadır ancak kullanılmaya başlayan yeni ilaçlarla tedavide %95’in üzerinde iyileşme sağlanmaktadır.

Bu tedavi de
vatandaşlarımıza genel sağlık sigortası kapsamında ÜCRETSİZ sağlanmaktadır.

A
şı dışında
hepatitlerden korunmanın en etkili yolu, bulaş yoluna ilişkin koruma önlemlerinin alınmasıdır.


Hepatit D virüsü,
hepatit B virus (HBV) enfeksiyonu olan kişilerde hastalığa yol açar.

HBV’nin yokluğunda enfeksiyon yapamaz.

Fakat
hafif seyreden HBV enfeksiyonunu daha ağır ve hızlı seyreden bir hastalığa dönüştürebilir.

HDV
» kan ve kan ürünleri temasıyla,
» kas içi veya damar içi enjeksiyonlarla,
» deri ve mukoza yoluyla ve cinsel yolla bulaşabilir. 


Hepatit E virüsü (HEV)
fekal-oral (dışkı ile temas) yol ile bulaşır, vahşi ve evcil hayvanlarda bulunur ve akut enfeksiyona yol açar.

Gebelikte geçirildiğinde hepatit E hastalığı daha ciddi seyreder.

Özellikle gebelerde son 3 aylık dönemde düşük, erken doğum, ciddi karaciğer yetmezliği ile ölüm riskinin artmasına sebep olabilir.

Hepatit E virüsünün spesifik bir tedavisi ve aşısı yoktur.

Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı kapsamında;

Hastalığın bulaşmasının önlenmesine yönelik olarak, başta risk altındaki kişiler olmak üzere tüm toplumda farkındalığın artırılması amacıyla eğitim materyali (afiş, broşür) hazırlanarak il sağlık müdürlüklerine dağıtılmıştır.

Bununla birlikte
Bakanlığımız tarafından hazırlanan eğitim materyali aracılığıyla öğrenciler, öğretmenler, toplu yaşam alanlarında yaşayanlar ve çalışanlar gibi topluma yönelik birçok eğitim faaliyeti düzenlenecektir. 


Viral Hepatitler Güncelleme Eğitim
Viral hepatitler konusunda
sağlık çalışanlarının bilgi düzeyi ve farkındalığının artırılması amacıyla Viral Hepatitler Güncelleme Eğitim’leri yapılması planlanmıştır. 


DünyaHepatitGünü_8.jpg

Anneden bebeğe HBV bulaşmasının önlenmesi için gebelik döneminde anne adayları hepatit B ve C virus enfeksiyonu yönünden tetkik edilerek değerlendirilmekte ve gebelik sonrası kişisel korunma yöntemleri hakkında annelere bilgiler verilmektedir.

Bakanlığımız tarafından geliştirilen Viral Hepatit Yönetim Algoritması’na göre ilk trimesterde tüm gebelere HBsAg ve Anti-HCV bakılması önerilmektedir.

Hepatit B pozitif bulunan gebelerde bebeği korumak amacıyla yenidoğana aşı ve immunglobulin uygulanmaktadır. 


DünyaHepatitGünü_9.jpg

Damar içi madde kullanımı
hepatit B virüsü ve hepatit C virüsü gibi kan yolu ile bulaşan enfeksiyonlar açısından önemli bir risk faktörüdür.


Madde Bağımlılığı Arındırma Merkezleri
Damar içi madde kullananlarda
viral hepatit bulaşının önlenmesi için damar içi madde kullanımına bağlı viral hepatit vaka sayısının azaltılması amacıyla Madde Bağımlılığı Arındırma Merkezleri’ne başvuran damar içi madde kullanıcıları HBV ve HCV yönünden taranacak ve test sonuçlarına göre aşı uygulaması veya tedavi başlanacaktır.

Hepatit B ve C Testlerini Yaptırın! 


Bilgilenin
• Aşılanın
• Korunun!DünyaHepatitGünü_MANŞET.png  • DünyaHepatitGünü_1.png
  • DünyaHepatitGünü_2.jpg
  • DünyaHepatitGünü_3.jpg
  • DünyaHepatitGünü_4.jpg
  • DünyaHepatitGünü_5.jpg
  • DünyaHepatitGünü_6.jpg
  • DünyaHepatitGünü_7.jpg
  • DünyaHepatitGünü_8.jpg
  • DünyaHepatitGünü_9.jpg
  • DünyaHepatitGünü_MANŞET.png