Dünya İntiharı Önleme Günü (10 Eylül)
09 Eylül 2021

10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
2015 yılında Dünya’da 800.000 kişinin intihar sonucu öldüğünü bildirmiştir.

Bu sayı
dünyada her 40 saniyede bir, bir kişinin intihar sonucu yaşamını kaybettiğini göstermektedir.

DSÖ
bu sayının 2030yılında bir milyonun üzerine çıkacağını öngörmektedir.

İntihar girişimleri ise
bu sayıların yaklaşık 20 katıdır.

İntihar sonucu
yaşamını kaybedenlerin yakınlarının yaşadığı ruhsal acı da düşünüldüğünde intiharın toplumun önemli bir kısmını etkileyen ciddi bir halk sağlığı problemi olduğu nettir. 


DünyaİntiharıÖnlemeGünü_1.jpg

Ön yargılar
uygun zamanda ruh sağlığı hizmetlerine ulaşımı engellemektedir. 


DünyaİntiharıÖnlemeGünü_2.jpg

Ruhsal hastalığa sahip olmak
intihar için önemli risk faktörlerinden biridir.

Ruhsal hastalıkların
erken dönemde saptanması, intihar riski olan bireylerin uygun tedavisi önemlidir.

Ruhsal hastalıklar ve intihar ile ilgili ön yargılar intihar düşünceleri olan kişilerin uygun ruh sağlığı hizmetlerine ulaşımını engellemektedir.

Toplumun
her bireyinin bu konuda bir sorumluluğu bulunmaktadır.

İntihar ve ruhsal hastalıklar konusunda
kendi ön yargılarımızın farkında olmak, etrafımızdakileri ve kendimizi bu konuda eğitmek ve geliştirmek, intihar riskinin arttığı durumları öğrenmek ve yakınlarımızda bu riski gördüğümüzde uygun hizmetlere yönlendirmek hepimizin sorumluluğu olmalıdır. 


DünyaİntiharıÖnlemeGünü_3.jpg

Dünya İntihar Önleme Günü’nün
2021 yılı teması “Harekete Geç Umut Ol” olarak belirlenmiştir.


Bu ruh sağlığı bozukluğunu tespitte çeşitli risk faktörleri tanımlanmıştır.

Bunlardan
ana başlıklar olarak bahsetmek isterim, zira her birisinde yapılan çalışmalara dayanarak dikkat edilmesi gereken yönler mevcuttur.

• Evlilik Durumu
• Cinsiyet
• Yaş 

• Önceki Girişimlerin Tarihçesi

• Sosyo-Ekonomik ve Meslek/ Durumu
• Depresyon
• Alkol ve İlaç Alışkanlığı
• Şizofreni

• Emredici Halüsinasyonlar

• Cinsel Sapmalar

• Şiddetli Uykusuzluk

• Fiziksel Hastalık
• Aile Hikayesi

• Kişisel Eşyaların Dağıtılması

• Gelecek İçin Plan Bulunmaması
• Teşebbüsün Öldürme Derecesi

• Yalnız Yaşama

• Yeni Vuku Bulmuş Kayıp
• Hipokondriazis
• Yeni Vuku Bulmuş Ameliyat ve Doğum

• İşsizlik ve Parasal Sıkıntılar

• Sekonder Kazancın Bulunmaması

• Kaza Eğilim

• Etnik Orijin


DünyaİntiharıÖnlemeGünü_4.jpg

İntihar önlenebilir,
dikkat edilmesi gereken hiç de öyle sanıldığı gibi gizemli olmayan bir sorundur.

Yeter ki fark edildiğinde
bir psikiyatriste ulaştırılması için elden gelen yapılsın.DünyaİntiharıÖnlemeGünü_MANŞET.png
  • DünyaİntiharıÖnlemeGünü_MANŞET.png
  • DünyaİntiharıÖnlemeGünü_1.jpg
  • DünyaİntiharıÖnlemeGünü_2.jpg
  • DünyaİntiharıÖnlemeGünü_3.jpg
  • DünyaİntiharıÖnlemeGünü_4.jpgKaynak:
Gülnihal Gökçe ÜNAL
Psikiyatri Uzmanı                                                                                                                                                                                   
Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 
Ruh Sağlığı Birim Koordinatörü