Dünya Eczacılık Günü (25 Eylül)
25 Eylül 2021

DÜNYA ECZACILIK GÜNÜ (25 Eylül)


DünyaEczacılıkGünü_1.jpg

Türkiye'de eczacılık öğretimi
14 Mayıs 1839 tarihinde Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane bünyesinde açılan Eczacı sınıfı ile başlamıştır ve bu tarih esas alınarak ülkemizde
14 Mayıs “Eczacılık Günü” olarak kutlanmaktadır.

2009 yılında
İstanbul’da düzenlenen Dünya Eczacılık Kongresi’nde, delegasyon tarafından Uluslararası Eczacılık Federasyonunun (FIP) kuruluş tarihi olan 25 Eylül’ün tüm dünyada “Dünya Eczacılık Günü”  adıyla kutlanması önerisi verilmiş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.


Dünya Eczacılar Günü
2009 yılından bu yana tüm dünyada ortak olarak kutlanmaktadır.


DünyaEczacılıkGünü_2.jpg

Günümüzde,
Eczacılık fakültelerinde, 5 yıllık 
lisans eğitimini başarı ile tamamlayan kişiler Eczacı diploması almaya hak kazanırlar.

Türkiye'de bu mesleğe mensup kişiler:

» Serbest eczacılık yapabilir;
» İlaç endüstrisinde; AR-GE, üretim, kalite kontrol, ruhsatlandırma, pazarlama gibi birimlerde görev alabilir;
» Hastane eczanelerinde mesul müdürlük yapabilir 
» Hastane eczacısı olarak çalışabilir 
» Kamu kuruluşlarında ya da ecza depolarında mesleğini icra edebilir.DünyaEczacılıkGünü_3.jpg

Eczacılık;
Tedavi edici her türlü madde ve ilacın;
keşfi, üretimi, bertarafı, güvenli ve etkin kullanımı ve kontrolü ile ilgilenen, tıp bilimini kimya ile ilişkilendiren klinik sağlık bilimidir.


DünyaEczacılıkGünü_4.jpg

Eczacı;
İlaçların kaliteli kullanımı yoluyla hastalar için en uygun sağlık sonuçlarını sağlamak amacıyla çeşitli roller üstlenen, uzmanlaşmış eğitim ve öğretime sahip sağlık erbabıdır.

İlacın geliştirilmesinden,  hazırlanmasından, kontrolünden, pazarlamasından, satışından,  hastaya sunumundan ve doğru kullanımından sorumludur.

Bu amaçla eczacı;
İlaçların doğru kullanımının anlaşılmasına yönelik olarak 

• İlacın adı, endikasyonları, dozu, doz uygulama zamanlarını,
• 
Kullanım şeklini,
• 
Saklama koşullarını,

• 
İlaç kullanımında dikkat edilmesi gereken hususları,
• 
İlaç uygulamasında kullanılan araçların güvenli ve etkin kullanımının sağlanmasını,
• 
Doz uygulaması sırasında kaçınılması gereken gıda ve diğer ilaçları,

• 
İlaç alımı sonrasında karşılaşılacak sonuçları,
• 
Advers ilaç reaksiyonları ve advers ilaç etkilerinin TÜFAM’a bildirim gerekliliği gibi konularda hastalar ve/veya ilaç tedavisini uygulayan sağlık profesyonellerini bilgilendirir.

Eczacılar
belirli bir ilacın etki şeklini, metabolizmasını ve insan vücudu üzerindeki fizyolojik etkilerini ayrıntılı olarak bilirler, her bir hastanın ilaç tedavisinin optimizasyonunda önemli rol oynarlar.


DünyaEczacılıkGünü_5.jpg

İlaç ve sağlık danışmanı olan eczacılar,
toplumu hastalık riskleri konusunda bilgilendirme, risklerden korunma yollarını açıklama, riskli bireyleri belirleyip erken tanı ve tedavi için doktora yönlendirme gibi önemli görevler üstlenerek koruyucu sağlık hizmetine katkıda bulunurlar.


DünyaEczacılıkGünü_6.jpg

Dünyada Eczacılar;
» Kardiyovasküler,
» Bulaşıcı hastalıklar,
» Beslenme,
» Psikiyatri onkoloji,
» Farmakoterapi,
» Nükleer tıp ve
» Geriatrik eczacılık uygulamaları konusunda sertifikalandırmaktadır.


DünyaEczacılıkGünü_7.jpg

Türkiye'de Eczacılar;
Eczacılıkta
Uzmanlık Kurulu tarafından tanınan uzmanlık dalları
» Klinik eczacılık ve
» Fitoterapidir.


Biz eczacılar,
hasta ihtiyaçlarının doğru tanımlanması, ilaçların doğru kullanılması, sağlık bakım hatalarının azaltılması, farmakovijilans gibi birçok alanda halkımıza ve ülkemize önemli katkılar sunuyoruz.

Biz eczacılar
ilaç suiistimali ve yanlış ilaç kullanımında bir kontrol ve denetim mekanizması işlevi görerek, güvenlik ağı oluşturuyoruz.
Bu vesileyle
tüm Eczacılarımızın 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü’nü  tebrik ediyor, sağlımıza verdikleri değerli katkılardan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz.

Bin yıllık geçmişinden güç alan,
sağlıklı nesillerin sürekliliği için yüzü daima geleceğe dönük olan Eczacıların
Dünya Eczacılık Günü kutlu olsun.


Gülşen Altunel
Eczacı
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
DünyaEczacılıkGünü_MANŞET.png


  • DünyaEczacılıkGünü_MANŞET.png
  • DünyaEczacılıkGünü_1.jpg
  • DünyaEczacılıkGünü_2.jpg
  • DünyaEczacılıkGünü_3.jpg
  • DünyaEczacılıkGünü_5.jpg
  • DünyaEczacılıkGünü_6.jpg
  • DünyaEczacılıkGünü_7.jpg
  • DünyaEczacılıkGünü_8.jpg