Dünya El Yıkama Günü (15 Ekim)
15 Ekim 2021

Dünya El Yıkama Günü (15 Ekim)

El yıkama,
birey ve toplum sağlığının korunması ve hastalıkların önlenmesinde basit, ucuz, toplumda her bireyin uygulayabileceği son derece etkili bir yöntemdir.


Yeterli el hijyeni,
bugün tüm dünyanın mücadele ettiği Kovid-19 başta olmak üzere solunum yoluyla bulaşan ve besin kaynaklı hastalıkların azaltılmasında, toplumda sıklıkla görülen gastroenteritler, dışkı ile bulaşan hastalıklar, paraziter ve mantarlara bağlı gelişen hastalıkların önlenmesinde basit ancak en etkili korunma yöntemdir.

Sadece el yıkama ile
çocuklardaki ishal vakalarının ve ishale bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 50’si önlenebilir.


Kovid-19 salgını ile mücadelede de maske, mesafe ve temizlik tedbirleri içinde en önemli unsurlardan birinin ellerin sık sık yıkanmasıdır.


DünyaElYıkamaGünü_1.jpg

Ellerimiz
gün boyunca kirlenir.

Bu nedenle, eller gün içerisinde sık sık su ve sabun ile iyice yıkanmalıdır.

Eller:

» Yemek yemeden önce ve yemek yedikten sonra,

» 
Hastaya temas etmeden önce ve hastaya temas ettikten sonra,

» 
Tuvaleti kullandıktan sonra,
» Çocukların altını değiştirdikten sonra,

» 
Üst solunum yolu sekresyonları ile temas ettikten sonra,

» 
Bozulmuş gıda ve çöplere dokunduktan sonra,
» Toplumda ortak kullanılan araçların kullanımından sonra (toplu taşım araçları, para alışverişi, telefon vb.)

» Ayrıca kedi, köpek ve diğer tüm hayvanlarla temas ettikten sonra mutlaka doğru yöntemle yıkanmalıdır.


Etkin bir el hijyeni,
her seferinde doğru yıkama tekniğinin uygulanması ile sağlanabilir.

Doğru el yıkama tekniğiyle
kişi ve toplum sağlığının korunmasına önemli bir katkı sağlanmaktadır.


Ellerimizi Ne Zaman ve Nasıl Yıkamalıyız?

Video İçin FotoğrafaTIKLAYINIZ


DünyaElYıkamaGünü_2.jpg


Kaynak: Sağlık BakanlığıDünyaElYıkamaGünü_3a.jpg

UNİSEF, Dünya El Yıkama Günü

NEW YORK, 15 Ekim 2021 


UNICEF,
Dünya El Yıkama Günü'nde, her 10 kişiden 3'ünün bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek için evde temel el yıkama olanaklarına sahip olmadığı konusunda uyarıyor


Sabun kullanarak  el yıkama, COVID-19 da dahil olmak üzere bulaşıcı hastalıklarla mücadelede kritik öneme sahiptir.

Bununla birlikte,
dünya genelinde her 10 kişiden 3'ü veya diğer bir deyişle 2,3 milyar kişi, evde su ve sabunla el yıkama olanağına sahip değil.

UNICEF,
Dünya El Yıkama Günü'nde, bu durumun en çok, en az gelişmiş ülkeleri etkilediği konusunda uyardı.

Bu ülkelerde
her 10 kişiden ortalama 6'sı temel el hijyeni sağlayacak olanaklara erişemiyor.


DünyaElYıkamaGünü_3.jpg

UNICEF WASH Direktörü Kelly Ann Naylor,
“Salgına yönelik küresel müdahale çabaları, el hijyeninin sağlanması için çok önemli bir fırsat yarattı.

Fakat ilerleme,
en savunmasız durumda olan ve yetersiz hizmet alan toplumlar için çok yavaş kalıyor.

El hijyeni,
COVID-19’la mücadelede geçici bir tedbir olarak görülemez.

Su, sanitasyon ve hijyene daha fazla ve uzun vadeli yatırım yapmalıyız.

Bu,
bir sonraki olası sağlık krizini önlemeye yardımcı olacaktır.

Bu tür bir yatırım
aynı zamanda solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanan daha az insan, ishalli hastalıklardan ölen daha az çocuk ve sepsis(kan zehirlenmesi) gibi önlenebilir durumlardan korunan daha fazla hamile kadın ve yenidoğan anlamına gelir”, dedi.


En son veriler,
2015'ten itibaren bu alanda az da olsa ilerleme kaydedildiğini gösteriyor.

Örneğin,
evde temel el hijyeni olanaklarına erişimi olan dünya nüfusu 5 milyardan 5,5 milyara, başka bir deyişle yüzde 67'den yüzde 71'e yükseldi.

Bununla birlikte,
mevcut eğilimler devam ederse, on yılın sonunda yine de 1,9 milyar insan temel el hijyenine erişemiyor olacak.
En son tahminlere göre:

» Küresel çapta her 10 kişiden 3'ü veya diğer bir deyişle 2,3 milyar insan, evde su ve sabunla temel el yıkama olanağına sahip değil.
     
     Buna hiçbir hizmete erişemeyen 670 milyon kişi de dahil.
   
     En az gelişmiş ülkelerde, 10 kişiden ortalama 6’sı evde temel el hijyeni olanaklarından yoksun.

» Dünya genelinde her 5 okuldan 2'sinde, öğrencilerin su ve sabunla el yıkayabilecekleri temel hijyen hizmetleri bulunmuyor.

     Bu da 462 milyonu hiçbir olanağı olmayan okullara devam eden 818 milyon öğrenciyi etkiliyor. 

     En az gelişmiş ülkelerdeki 10 okuldan 7'sinde çocukların ellerini yıkaması için herhangi bir olanak yok.

» Dünya genelinde her 3 sağlık kuruluşundan birinde,  hastanın, sağlık çalışanının bulunduğu ve tedavinin hastayla temas halinde yürütüldüğü bakım noktalarında el hijyeni tesis mevcut değil.

» 2030 yılına kadar dünyanın en az gelişmiş 46 ülkesindeki tüm evlerde el hijyeni sağlamanın maliyeti tahminen 11 milyar ABD Dolarına eşdeğer*.

     Hijyeni teşvik etmenin  hükümetlere maliyetinin kişi başına yılda 25 cent’e eşit olduğu tahmin ediliyor.

» Erişim ve ilerleme konusunda hem ülkeler arasında hem de ülkelerin kendi içinde derin eşitsizlikler söz konusu.

     Bu durum en çok da, en savunmasız çocukları ve ailelerini etkiliyor.

     Ayrıca savunmasız, çatışmaların olduğu ve  ve mülteci durumunda olma ortamlarındaki ilerleme de oldukça yavaş:

» Savunmasız koşullarda yaşayan her 5 kişiden 1'inin evinde el hijyeni sağlayabileceği bir imkan yok.

» Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)'ın verilerinin bulunduğu 20 ülkeden 8'inde, mültecilerin yaşadığı hanelerin yüzde 30'undan fazlasının sabuna erişimi yok.

» 2030 yılına kadar dünya genelinde tüm insanların hijyen olanaklarına ulaşması için, mevcut ilerleme oranlarının dört katına çıkması gerekiyor.

     En az gelişmiş ülkelerde bu ilerleme hızının on kat ve savunmasız grplar içinse 23 kat hızlandırılması gerekecek.


DünyaElYıkamaGünü_5.jpg   

UNICEF,
hükümetleri el hijyenini, salgına geçici bir yanıt olarak değil, halk sağlığına ve ekonomik dayanıklılığa bir yatırım olarak sağlamayı taahhüt etmeye çağırıyor.

UNICEF ve DSÖ tarafından
ortaklaşa yayınlanan en son 
UNICEF ve DSÖ raporu hükümetlere;

» İyi yönetişim,
» Akıllı kamu finansmanı, k
» Kapasite geliştirme,
» Tutarlı veriler ve inovasyon da dahil olmak üzere
» El hijyenine erişimi hızla arttırmalarını sağlayabilecek beş hızlandırıcı araç sunuyor.

 

DünyaElYıkamaGünü_MANŞET.png

 

  • DünyaElYıkamaGünü_MANŞET.png
  • DünyaElYıkamaGünü_1.jpg
  • DünyaElYıkamaGünü_2.jpg
  • DünyaElYıkamaGünü_3a.jpg
  • DünyaElYıkamaGünü_3.jpg
  • DünyaElYıkamaGünü_4.jpg
  • DünyaElYıkamaGünü_5.jpg

Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü