Dünya Osteoporoz Günü (20 Ekim)
20 Ekim 2021

Dünya Osteoporoz Günü (20 Ekim)

Osteoporoz,
kemik kütlesinde azalma ve mikro yapısında bozulma ile karakterize bir hastalık olup, en sık görülen metabolik kemik hastalığıdır.

Önemi,
yol açtığı kırık risk artışı ve bununla ilişkili boy kısalması, kamburluk, başkalarına bağımlı olma ve ölüm riskinde artıştan kaynaklanmaktadır.


DünyaOsteoporozGünü_1.jpg

2050 Yılında Kalça Kırığı
2050'ye gelindiğinde,
dünya çapında erkeklerde kalça kırığı görülme sıklığının 1990'a göre % 310 ve kadınlarda % 240 artacağı tahmin edilmektedir.


Kentleşme ve nüfusun yaşlanması
Kentleşme ve nüfusun yaşlanması,
osteoporoz hastalık yükünde hızlı artışlara neden olmaktadır.

Tüm dünyada
her üç saniyede bir kırık oluşmakta, yılda 9 milyon kırık vakası görülmektedir.

50 yaş üzeri her 3 kadından birisi ve her 5 erkekten birisi hayatının bir döneminde kırık yaşayacaktır.


Riskli hastalar
uygun şekilde taranmayınca ve hastalık saptanamayınca ne yazık ki gecikmeler yaşanmakta, kırıklar önlenememekte, uygun tedavi edilememekte, hatta tekrarlayan kırıklar görülmektedir.


DünyaOsteoporozGünü_2.jpg

Omurga Kırıkları
Omurga kırıklarının sadece 1 / 3'ü klinik olarak tanı konulabilmekte, omurga kırığı olan her 5 kadından 1'inin bir yıl içinde bir kez daha kırık yaşayacağı ön görülmektedir.

Yine,
önceki bir kırığın, herhangi bir kırık riskinde  % 86 artışla ilişkili olduğu saptanmıştır.


Osteoporoza bağlı
en az bir kırık yaşamış olanların %80’ine osteoporoz tanısı konulmadığı ve osteoporoz tedavisi almadığı anlaşılmıştır.


Osteoporoz,

» kalp krizi,
» meme kanseri ve
» diğer hastalıklardan daha fazla

hastanede kalmaya yol açabilmekte, erkeklerde prostat kanserinden ' daha fazla kırığa yol açabilmektedir.


DünyaOsteoporozGünü_3.jpg

Osteoporoza Karşı Ne Yapılır?

Sinsi düşman osteoporoza karşı savaşmada en önemli silahımız

» öncelikle hayat boyu egzersiz,
» yeterli kalsiyumlu gıda tüketimi,
» sigara, alkol ve aşırı kafeinden uzak yaşam tarzı ile

osteoporozu ÖNLEMEK ve erken dönemde teşhis edip uygun tedavi yapabilmek için kemik mineral yoğunluğu ölçümleri ile TARAMA yapmaktır.


65 yaş üstü bütün kadınlar ve 70 yaş üstü bütün erkekler kemik mineral yoğunluğu ölçümü ile taranmalıdır.


65 yaşın altında olup menopozda olan hanımlar ile 50-70 yaş arası erkeklerde ise kırık için aşağıdaki risk faktörlerinden herhangi biri varsa yine tarama yapılmalıdır.


DünyaOsteoporozGünü_4.jpg

Bunlar Olunca

» 
Boy yüksekliğinden az bir mesafeden düşmekle kırık gelişmişse,
» üç aydan uzun süre ≥5 mg/gün prednisolon ya da eşdeğeri glukokortikoid (kortizon tedavisi) kullanımı varsa­,

» 
romatizmal bir hastalığa sahip olmak,
» sigara ve aşırı alkol tüketimi,

» 
boyda 4 cm’ den fazla kısalma,
» düşük vücut ağırlığı,

» 
geç adet görme,
» 45 yaşından erken menopoza girme,
» ailede kalça kırığı bulunması

durumlarından herhangi birisi varsa mutlaka bir hekime başvurularak gerekli taramalar yapılmalıdır.


Osteoporoz
önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır.


DünyaOsteoporozGünü_5.jpg

Risk altındaysanız,
hekiminizden kemik sağlığı değerlendirmesi isteyiniz ve geleceğinizi koruyunuz!!!DünyaOsteoporozGünü_MANŞET.png


  • DünyaOsteoporozGünü_MANŞET.png
  • DünyaOsteoporozGünü_1.jpg
  • DünyaOsteoporozGünü_2.jpg
  • DünyaOsteoporozGünü_3.jpg
  • DünyaOsteoporozGünü_4.jpg
  • DünyaOsteoporozGünü_5.jpg

Kaynak: Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Derneği