Dünya Engelliler Günü (3 Aralık)
03 Aralık 2021

Dünya Engelliler Günü (3 Aralık)

Engelliler,
engelli olmayan yaşıtlarına göre daha kötü sağlık sorunları yaşamakta ve hizmetlere erişimde yaygın engellerle karşılaşmaktadır. 

DSÖ Avrupa Bölgesi Üye Devletlerinde,
her 100 kişiden 6 ila 10'u engelli yaşıyor. 

Toplamda,
Bölge'de tahminen 135 milyon insan engelli yaşıyor. 

Nüfusun yaşlanması ve yaralanmalar da dahil olmak üzere bulaşıcı olmayan koşulların artan prevalansı ile bu sayı gelecekte artacaktır.


DünyaEngellilerGünü_1.jpg

Engellilikle ilişkili bazı sağlık koşulları, sağlıksızlığa ve kapsamlı sağlık bakımı gereksinimlerine yol açarken, diğerleri değildir. 

Bununla birlikte,
tüm engelli insanlar, diğer herkesle aynı genel sağlık bakımı gereksinimlerine sahiptir ve bu nedenle, genel sağlık hizmetlerine erişime ihtiyaç duyar. 

DSÖ/Avrupa,
engelli insanlar için kaliteli sağlık hizmetlerine adil erişimi desteklemektedir.


Engellilik ve rehabilitasyon birimi,
Üye Devletleri kendi ülke bağlamlarında rehabilitasyonu iyileştirmede ve engelli tüm kişilerin daha iyi sağlığa kavuşmalarını sağlamada destekler.


DünyaEngellilerGünü_2.jpg

Özürlülük ve rehabilitasyon, eşitlik, sosyal adalet, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, yönetişim ve bütün toplum yaklaşımına odaklanması nedeniyle DSÖ/Avrupa için önemli bir çalışma alanıdır. 

Bu ilkelerin tümü,
sağlık ve esenlik için Avrupa politika çerçevesi olan Sağlık 2020 tarafından desteklenmektedir.


DünyaEngellilerGünü_3.jpg

DSÖ'nün Bölgedeki çalışmaları aşağıdaki alanlara dayanmaktadır:

» Engelliler için kaliteli sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi;
» Yardımcı ürünlere erişim dahil rehabilitasyon hizmetlerinin güçlendirilmesi; ve
» Engelliliğe ilişkin ilgili ve uluslararası olarak karşılaştırılabilir verilerin güçlendirilmesi.


DünyaEngellilerGünü_4.jpg

Ayrıca DSÖ,
bir halk sağlığı sorunu olarak önlenebilir görme ve işitme bozukluğunu azaltmak ve ihtiyaç sahiplerinin hizmetlere erişimini güvence altına almak için Göz bakımı ve Kulak ve işitme bakımı üzerinde çalışmaktadır.


DünyaEngellilerGünü_MANŞET.jpg

  • DünyaEngellilerGünü_MANŞET.jpg
  • DünyaEngellilerGünü_1.jpg
  • DünyaEngellilerGünü_2.jpg
  • DünyaEngellilerGünü_3.jpg
  • DünyaEngellilerGünü_4.jpg

 

 

Kaynak: DSÖ