SEAH'ta COVID-19 Takip Merkezi Hizmet Vermeye Başlıyor
10 Şubat 2022

SEAH'ta COVID-19 Takip Merkezi Hizmet Vermeye Başlıyor

Koronavirüs Hastalığı
2019 yılından itibaren dünya çapında milyonlarca insanın hastalıkla mücadele etmesine ve peşinden getirdiği birçok sağlık problemi ile uğraşmak zorunda kaldığı pandemi sürecini başlattığı bilinmektedir.


Hastalığın yanı sıra
sosyoekonomik anlamda uğraşlar vermek zorunda olunan bu dönemde salgın ile uğraş verirken maddi manevi yaşanan kayıplar dünyamızı psikolojik, fiziksel, sosyal anlamda olumsuz etkilemiştir.


Koronavirüs sebebiyle
bu dönemde yapılan çalışmalarda kısa vadeli olumsuz sağlık sonuçları olduğu gibi (solunum sistemi, bağışıklık sistemi, karaciğer ve böbrek fonksiyonları vb.) bunların yanı sıra ruh sağlığının da olumsuz etkilendiği görülmektedir.

Uzun vadede karşılaşılabilecek sorunların olup olmayacağı, kullanılan ilaçların istenmeyen etkilerinin oluşup oluşmayacağına dair hastaların takip edilmesi bu konuda büyük bir önem taşımaktadır.


Bu amaçla
hastanemize bağlı olan Pandemi Ek Hizmet Binamızda ‘
’COVID-19 TAKİP MERKEZİ’’ 03.01.2020 tarihi itibari ile hasta kabulüne başlayacaktır.


Koronavirüs Hastalığını Geçirmiş Olan Hastalarımızın Takibindeki Amacımız;
• 
Hastalık sonrasında orta ve uzun vadede ortaya çıkabilecek fiziksel ve ruhsal problemleri yakından takip etmek,
• 
Hastalığa bağlı varsa komplikasyonları ile ilerleyen süreçte oluşabilecek olası sağlık sorunlarına erken müdahale etmek,
• 
İleriye dönük hastalığın seyrinde oluşabilecek sağlık sorunlarında bilimsel araştırmalara öncülük etmek,


COVID-19 Takip Merkezinde hangi hastalar takip edilmektedir/Kimler başvurabilir?
Hastalığın orta ve uzun vadede vücutta neler yapabileceği konusunda önemli bilgilere sahip olmak adına hizmet verecek COVID-19 Takip Merkezimizde gönüllülük esasına dayalı olarak;

• öncelikli olarak COVID-19’u ağır geçirmiş,
• yoğun bakımda ve hastanede yatarak tedavi gören hastalara hizmet verilecektir.
    (tedavilerinin bitiminden en az 1 ay geçmiş olmak şartıyla) 



COVİD-19TakipMerkezi_1.png

COVID- 19 sonrası hasta takibi nasıl yapılmaktadır?
Sağlık Bakanlığımızca oluşturulan Bilim Kurulunun öncülüğünde hazırlanan program çerçevesinde

COVID-19 geçirmiş,
yatarak tedavi görmüş hastalarımızı
» merkezimiz sekreteri tarafından aranır bilgilendirme yapılır ve davet edilir,
» takibi kabul eden her hastamızla takip edilmek üzere
poliklinik randevusu oluşturulur.


• Polikliniğe gelen hastamızın ilk olarak hemşiremiz tarafından takip formunun ilgili alanları hastamızın cevapları doğrultusunda doldurulur.

Daha sonra hekimlerimiz tarafından “anamnez- fizik muayene- tetkik- tarama” formunda yer alan bölümler hastalarımızın cevapları ve fizik muayene sonucuna göre doldurulur.

Hekim talebi sonrası EKG çekilme ve kan alınma işlemi merkezimiz hemşiresi tarafından yapılır.


• Hekim tarafından form doldurulduktan sonra tetkiklerin istemi yapılır.

Tetkiklerin sonuçları ve hastanın sağlık durumuna göre hekimlerimiz tarafından değerlendirilen hasta bilgilendirilir ve bir sonraki takip randevusu oluşturulmak üzere sekretere yönlendirilir.


• Değerlendirilen hastanın durumu tetkik sonuçları hastanın sağlık durumuna göre, gerekli görülmesi halinde diğer branş hekimlerine konsülte edilir. Konsültan hekimin değerlendirme sonucuna göre takip eden sorumlu hekim tarafından gerekli işlemler yapılır.

Bilgilendirilen hasta bir sonraki takip randevusu oluşturulmak üzere sekretere yönlendirilir.


COVID-19 sonrası takip muayenesi kaç defa hangi aralıklarla yapılmaktadır:
Takip altına alınan hastalar
ilk poliklinik muayenesinden sonraki 1. 3. ve 6. aylarda
kontrol için çağrılan hasta devamında 6 ay ara ile olacak şekilde
en az 7 kez çağrılarak takip edilecektir.


Takip programı ile
COVID-19’un uzun dönemli etkileri takip edilerek olası sağlık sorunlarının en erken zamanda tespit etme ve tedavisinin sağlanması mümkün olacaktır.

İleri tetkik vb. yapılması gerekli durumlarda hastalarımız daha sık gelebilmekte olup takip sayısı, kişi ve sağlık durumuna göre değişebilmektedir.



COVID-19 Takip Merkezi Çalışanlarımız;

Merkez Sorumlusu
:
Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir AYDIN

Hekim:
Uzm. Dr. Muhammet Raşit AYDIN

Hemşire:

Serap YAŞAR

Sekreter:

Sevda EJDER

İrtibat
:
0 (264) 274 50 80  /  7120



COVİD-19TakipMerkezi_MANŞET.png

  • COVİD-19TakipMerkezi_1.png
  • COVİD-19TakipMerkezi_MANŞET.png