SEAH’ta Anemi Polikliniği Açılıyor
08 Şubat 2022

SEAH’ta Anemi Polikliniği Açılıyor


Hasta Kan Yönetimi - Anemi Polikliniği
Hasta Kan Yönetimi (HKY),
kan kitlesini korumak, kan kaybını en aza indirme, hastalığın gidişatını iyileştirme amacıyla aneminin (kansızlık) uygun idamesini sağlamak ve alternatifleri göz önünde bulundurarak, uygun olduğunda transfüzyon uygulamak için kanıta dayalı tıbbi ve cerrahi kavramların zamanında uygulanmasını sağlayan multidisipliner bir yaklaşım olarak tanımlanabilir.


AnemiPolikliniğiAçılıyor_1.jpg

HKY üç temel üzerine inşa edilmiştir:
• Kan hacminin ve eritrosit kütlesinin optimizasyonu,
• Kan kaybının en aza indirilmesi,
• Hastanın anemiye toleransının artırılması


Multidisipliner bir ekip,
hastayla birlikte, hastanın kendi kan hacmini en iyi düzeyde tutmak, kan kaybını en aza indirmek ve hastanın anemiye fizyolojik toleransını artırmak için her türlü çabayı göstermek üzere hastaya özel bir plan yapmalı ve uygulamalıdır.

Sadece elde edilecek yarar
potansiyel risklerden daha fazla ise transfüzyon yapılmalıdır ve transfüzyon güçlü kanıtlarla desteklenmelidir.


Hasta Kan Yönetimi
multidisipliner, kanıta dayalı, hasta için en uygun tedaviyi sağlamayı amaçlayan, hastanın kendi kanının optimizasyonu sağlanarak kabul edilebilir düzeyde anemi riski ile birlikte, kan ve kan bileşenlerinin transfüzyonunu azaltmayı amaçlayan bir tedavi modelidir.


Bu bağlamda;
hastanemiz bünyesinde
Aile Hekimliği Anabilim Dalı tarafından “Anemi Polikliniği” açılması planlanmış; 17.01.2022 tarihi itibariyle Merkez Kampüs 1. katta hizmet vermeye başlayacaktır.  


AnemiPolikliniğiAçılıyor_2.jpg

Polikliniğimizin amacı
öncelikle;
ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemde, varsa anemi tanısı koyup ardından tedavisini yaparak, kan transfüzyonu (kan nakli)  ihtiyacını en aza indirmektir.

Bunun yanında;
anemi tanısı olan tedavi ve takip gerektiren tüm hastalar poliklinik hizmetinden faydalanabilirler.


Birim Sorumluları:
Transfüzyon Komitesi Başkanı     : Doç. Dr. Ayça TAŞ TUNA
Anemi Polikliniği Sorumlu Hekimi: Uzm. Dr. Erdi ULUTAŞ
AnemiPolikliniğiAçılıyor_MANŞET2.png

  • AnemiPolikliniğiAçılıyor_MANŞET2.png
  • AnemiPolikliniğiAçılıyor_1.jpg
  • AnemiPolikliniğiAçılıyor_2.jpg