Diyaliz Hastalarımızdan Tam Not Aldık
08 Şubat 2022

Diyaliz Hastalarımızdan Tam Not Aldık 


Hastanemizde tedavileri devam eden diyaliz hastalarına, 2021 yılında hasta memnuniyet anketi uygulanmıştır.


Hasta memnuniyet anketlerinin uygulanma amacı, verilen hizmetlerin hasta perspektifinden bakılarak hizmete ilişkin durum tespitinin yapılmasını sağlamak, hasta memnuniyetinin sağlanması ile hizmet alınan tüm süreçlerde; hasta / hasta yakınının saygı görmesi ve özenle hizmet almasının temin edilmesidir.


Uygulanan anket sonuçlarına göre Diyaliz Ünitemizde hasta memnuniyetinin hedef değerin üzerinde olduğu tespit edilmiştir.


DializHastalarımızdanTamNotAldık_1.jpg

Diyaliz Ünitesi çalışanları, özverili çalışmalarından dolayı Hastanemiz Başhekim Yardımcısı
Dr. Mehmet DURMUŞ tarafından Teşekkür Belgesi ile taltif edilmiştir.

DializHastalarımızdanTamNotAldık_MANŞET.png

  • DializHastalarımızdanTamNotAldık_MANŞET.png
  • DializHastalarımızdanTamNotAldık_1.jpg