Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Akredite Oldu
08 Şubat 2022

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Akredite Oldu 

Genel Cerrahi Anabilim Dalımız;
“Asistan Eğitimi "açısından Türk Cerrahi Derneği tarafından Akreditasyon Belgesi almaya hak kazanmıştır.    

GenelCerrahiAnabilimdalıAkretideOldu_1.jpg

Türk Cerrahi Derneği’nin Yeterlilik Kurulu üyelerinden oluşan heyet Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalını ziyaret etmiştir.

GenelCerrahiAnabilimdalıAkretideOldu_2.jpg

Genel Cerrahi Anabilim Dalında,

» Kliniğimizin fiziki yapısı,
» Hasta ve asistan doktor odaları,

»
 
Konsey ve multidisipliner toplantılar,
» Öğretim üyeleri ve asistanların verdiği ders ve seminerler,

»
 
Asistan eğitiminin uluslararası ölçülerde olup olmadığı,
» Asistanların periyodik sınavları ve karneleri,
» Kütüphane ve bilgiye elektronik ortamda erişim imkânları,
» Yıllık eğitim programı,


» Cerrahi asistanı eğitiminde çok önemli yerleri olan yoğun bakım, patoloji, radyoloji, gastroenteroloji bölümleri, ameliyathaneler,
» Anabilim Dalımızda gerçekleştirilen ameliyatların çeşitleri ve sayıları gibi birçok ölçüt incelenerek değerlendirilmiştir.

GenelCerrahiAnabilimdalıAkretideOldu_3.jpg

Yapılan değerlendirme sonucunda
Genel Cerrahi Anabilim Dalımız “Asistan Eğitimi” açısından uygun ve yeterli bulunarak Akreditasyon Belgesi almaya hak kazanmıştır.

Akreditasyon Belgesi
23-27 Mart 2022’de yapılacak 22. Ulusal Cerrahi Kongresinde verilecektir.

GenelCerrahiAnabilimdalıAkretideOldu_MANŞET.png

  • GenelCerrahiAnabilimdalıAkretideOldu_MANŞET.png
  • GenelCerrahiAnabilimdalıAkretideOldu_1.jpg
  • GenelCerrahiAnabilimdalıAkretideOldu_2.jpg
  • GenelCerrahiAnabilimdalıAkretideOldu_3.jpg
  • GenelCerrahiAnabilimdalıAkretideOldu_4.jpg