Çalışan Hakları ve Güvenliği Tamimi
21 Ocak 2022

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasını konu alan 2012/23 sayılı genelgesi gereğince hastanemiz bünyesinde kurulan  ve  ‘Beyaz Kod’ uygulamasından sorumlu hastane başhekimi ve başhekim yardımcısına bağlı olarak Merkez Kampus ve Korucuk Kampusu şeklinde iki ayrı hizmet binamızı kapsayan, Sosyal Hizmet Uzmanımızın Birim Sorumlusu olarak görev aldığı, Çalışan Hakları ve Güvenliği birimi oluşturulmuştur.

Bu genelge kapsamında
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin iş ve işlemlerinin (risk değerlendirilmesi ve güvenlik tedbirleri, çalışanların eğitimi, hasta ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesi, hizmetten çekilme, bildirim süresi ve hukuki yardım)  yürütüldüğü bir birimidir.Şiddet Nedir?
Sağlık çalışanlarının,
görevlerini icra ettikleri sırada
» yaralama (TCK Madde 86-87),
» tehdit (TCK Madde 106) ve
» hakarete (TCK Madde 125)

maruz kalma durumlarıdır.

ÇalışanHaklarıGüvenliğiTamimi_2.jpg

Beyaz Kod Nedir?
Hastanelerde
çalışanlara yönelik şiddeti önlemek için kullanılan acil durum yönetim aracıdır.

Kişilerin fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesi ile sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet olaylarına maruz kaldıklarında yeterli iç müdahale ve dış güvenlik gücü desteği sağlanarak, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve uygulanacak stratejilerin belirlenmesi amacını taşır.

Bunun için
Bakanlık Beyaz Kod Birimi” kurulmuş,
24 saat hizmet veren “113” numaralı telefon ve 
https://beyazkod.saglik.gov.tr/Giris.aspx  internet sayfası oluşturulmuştur.

ÇalışanHaklarıGüvenliğiTamimi_3.jpg

Çalışanlara Sağlanan Hukuki Yardımlar
Şiddet olayları için
Bakanlık hukuk birimleri, işlenen suçtan mağdur olan Bakanlık personeline veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına bir avukatın hukuki yardımını isteyip istemediğini soracak ve talep etmeleri halinde Bakanlık avukatlarınca ilgili personele 28.04.2012 tarihli ve 28277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde hukuki yardım yapılacaktır.


Bilgilendirme Notu:
Sağlık Bakanlığının 28 Nisan 2012 tarih ve 28277 sayılı “Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile 14 Mayıs 2012 tarih ve 2012/23 sayılı “Çalışan Hakları ve Güvenliğinin Sağlanması” konulu Bakanlık genelgesi kapsamında; personellerin talep ve şikayetleri olduğunda müracaatların hastanemizin Merkez Kampüsü, Korucuk Kampüsü ve Doğum evi Kampüslerinde hizmet veren “Çalışan Hakları ve Güvenli Birimlerine” yapılması gerekmektedir.İletişim:
Merkez Kampüsü           : 1187 – 1122
Korucuk Kampüsü          : 6343 - 6550
K. Doğum Hizmet Binası : 4498 - 4827

Telefon           : 444 54 00
Faks               : 0 (264) 275 10 17
Elektronik Ağ : www.sakaryaeah.saglik.gov.tr


Birim Sorumlusu:
SHU. Hüseyin KARA
Sosyal Hizmet Uzmanı