Biyofizik
29 Mart 2022BİYOFİZİK BRANŞIKAMPÜS / HİZMET BİNASI:
Tıp Fakültesi


TANIM:

Biyofizik, fizik prensip ve tekniklerini biyolojiye uygulamaktır.

Biyofizikçiler ve bununla ilgili fizikokimya, matematik, belirli mühendislik (bilgisayar, elektrik-elektronik, genetik, biyomühendislik ve biyoteknoloji)  bilgileri ve teknikleri doğrultusunda temel biyolojik ve medikal problemleri araştırmayı ve çözümlemeyi amaçlamaktadırlar.

Fizik ve matematik yöntemleri kullanılmasıyla, biyofizikçi;
 Enerji değişimleri,
• Radyasyon (iyonize ve non-iyonize),
• Elektrik ve manyetik alanlar ve bilgi işlemleri konularını incelemektedir.

Ayrıca
görme, işitme, lazerin tıptaki uygulanışları ve dokularla etkileşimleri, fotosensitizasyon, ışık doku etkileşimleri, kas kasılması, iyon kanalları ve pompaları, sinirler veya moleküllerin yapılarının tanımlanması konusundaki problemlerin araştırılması üzerine çalışmaktadır.


Bugün biyofizik birbiri ile kesin hatlarla ayrılmayan;
 Moleküler Biyofizik
• Hücre Biyofiziği  
• Sistem Biyofiziği

diye üç ana dala ayrılmıştır.


Avrupa ve ABD’deki önde gelen üniversitelerde;
• Biyofizik-biyokimya,
• Biyofizik-fizyoloji,
• Biyofizik bilimi,
• Biyofizik bilimi ve medikal radyoloji,
• Moleküler biyofizik gibi

farklı disiplinlerden oluşturulan programlarda lisansüstü eğitim ve öğretim programları ile günümüz teknolojinde bilimsel birçok alana katkı sağlanmaktadır. HİZMETLERİ
Eğitim ve Araştırma

ARAŞTIRMA ALANLARI
Moleküler Biyofizik

PERSONEL BİLGİLERİ:
Prof. Dr. Birsen AYDEMİR