Yenidoğan Yoğun Bakım
25 Ocak 2022

Yenidoğan Yoğunbakım


İlk Hizmet Yılı
2012 yılından itibaren Yenidoğan Yoğunbakım Servisi’nin kurulması ile hizmet vermeye başlamıştır.

Ünitemiz 55 yataklıdır.


Tıbbi Cihazlarımız:

Mekanik ventilatör,
 yüksek frekanslı ventilatör 
 nitrik oksit tedavi ünitesi,

 Açık küvöz,
 kapalı küvöz
 transport küvöz,

 hasta başı USG/Ekokardiografi/Röntgen cihazı,
 kuvöz monitörizasyon cihazları,

 transkütan bilirubin cihazı,
 yoğun fototerapi ve fototerapi cihazı kapasitesi ile hizmet vermektedir.

Yenidoğan ünitemizde
çok küçük prematüre bebekler, hasta yenidoğanlar, cerrahi sorunu olan bebekler tedavi edilebilmektedir.


Merkezimizde

» bebeklere sürfaktan uygulaması,
» ventilatör desteği,
» kataterizasyon uygulaması,
» parenteral beslenme ve gerektiğinde cerrahi uygulamalar ile deneyimli uzmanlarca uygun tedaviler verilmektedir.

» Yenidoğan sarılığında fototerapi ve kan değişimi tedavileri uygulanmaktadır.
» Yoğun bakımda tedavileri tamamlanan bebeklerin anne eğitimleri, annelerin de kalabileceği 5 yataklı anne otelinde ayrılmış odalarda yapılmaktadır.
» Ayrıca kliniğimizden taburcu olan bebeklerin izlendiği ve haftada iki gün hizmet verilen yenidoğan riskli bebek polikliniğimiz de mevcuttur.


Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum ünitesinde doğan bebeklerin doğduğu andan itibaren izlemleri Yenidoğan ünitesi tarafından yapılmaktadır.

Doğum sonrası
her türlü acil girişime olanak sağlayan bebek ünitesinde ilk muayeneleri yapılan ve gerektiğinde rutin laboratuar tetkikleri alınan bebekler sağlıklı iseler annelerin yanında izlenmektedirler.

Ciddi sağlık problemi olanlar
kliniğimiz prematüre ve yenidoğan ünitesine alınmaktadırlar.Yine hastanemizde doğan tüm bebeklere

» “Bebek Dostu Hastane” olarak anne sütü eğitimi,
» fenilketonüri,
» TSH taraması, biotinidaz eksikliği, kistik fibrozis,
» işitme taraması
» konjenital kalp hastalığı taraması hizmetleri yenidoğan ekibince verilmektedir.

Anne sütü eğitimi doğum yapmış anneye her emzirme sırasında, bu iş için eğitimli ve değişmeyen hemşire tarafından yapılmaktadır.


Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemiz


 iki Neonatoloji Uzmanı
 Yandal Uzmanlık Asistanı;
 Yenidoğan konusunda uzmanlaşmış yenidoğan hemşirelerimiz
 Temizlik personelimiz ile

    hizmet verilmektedir.