SEAH 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı
04 Nisan 2022

SEAH 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı

Sağlıkta Kalite Sisteminin amacı; Türkiye’de sağlık hizmetinin etkin, etkili, verimli, zamanında ve hakkaniyet çerçevesinde sunulmasını sağlarken; hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmaktır.

Kalite, sürekli gelişmeye, değişime ve yeniliğe açık bir kavramdır.Bu nedenle geliştirilen her yeni uygulama, güncel gelişmeler, ulusal ve uluslararası uygulamalar doğrultusunda yapılmaktadır.

Sağlıkta Kalite Standartları gereğince, kalite çalışmaları ve hastane hizmet sunumuna yönelik hastane üst yönetimi ve bölüm kalite sorumlularının katılımı ile merkez kampüs konferans salonunda hastanemiz kalite direktörlüğü tarafından 2021 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

SEAH_DeğerlendirmeToplantısı2021_1a.jpg

Toplantıda;
İstatistiki Veriler, Gösterge Yönetimi, Eğitim Faaliyetleri, Öz Değerlendirme Sonuçları, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler ile Kurumsal Amaç ve Hedeflere ilişkin veriler ve raporlar değerlendirilmiştir.

SEAH_DeğerlendirmeToplantısı2021_3a.jpg

2021 Yılı içerisinde yapılan Öz Değerlendirme sonucuna göre SKS bölüm bazında başarılı olan bölümler ile SKS kapsamında yeni eklenen ve en hızlı uyum sağlayan bölümlerin Bölüm Kalite Sorumlularına Teşekkür Belgeleri Hastane Başhekimimiz Doç.Dr. Fikret HALİS tarafından takdim edilmiştir.

3a.jpg

Ayrıca Sağlık Tesisimizde çalışanların memnuniyetini ve motivasyonunu artırmak, kurum kültürünü yerleştirmek, kurumsal aidiyet duygusunu geliştirmek için üst yönetim ile çalışanlar arasındaki iletişim ve işbirliğini artırıcı olması amacıyla düzenlenen “Hasta ve Sağlık Çalışanı El Ele” temalı fotoğraf yarışmasına katılan fotoğraflar sergilenmiştir. Toplantının ardından “Hasta ve Sağlık Çalışanı El Ele” temalı fotoğraf yarışmasında hastane yönetimi tarafından oylama yöntemi ile belirlenen birinci, ikinci ve üçüncü olan katılımcılar açıklanmış ve Hastane Başhekimimiz Doç.Dr. Fikret HALİS tarafından Teşekkür Belgeleri ve ödülleri fotoğraf sahiplerine takdim edilmiştir.

Sayın Başhekimimizin, geniş bir sağlık hizmeti sunum portföyüne sahip olan sağlık tesisimizde, kalite direktörlüğümüz işbirliği ile Sağlıkta Kalite Sistemine yönelik süreçlerin yürütülmesinde büyük katkıları olan, hastane yönetimi, kalite direktörlüğü çalışanları, bölüm kalite sorumluları ve tüm çalışanlara gösterdikleri üstün gayret ve özveriden dolayı teşekkür konuşmasının ardından toplantı sona ermiştir.
 • SEAH_DeğerlendirmeToplantısı2021_MANŞET.jpg
 • SEAH_DeğerlendirmeToplantısı2021_2.jpg
 • SEAH_DeğerlendirmeToplantısı2021_1.jpg
 • SEAH_DeğerlendirmeToplantısı2021_3.jpg
 • SEAH_DeğerlendirmeToplantısı2021_4.jpg
 • SEAH_DeğerlendirmeToplantısı2021_5.jpg
 • SEAH_DeğerlendirmeToplantısı2021_6.jpg
 • SEAH_DeğerlendirmeToplantısı2021_7.jpg
 • SEAH_DeğerlendirmeToplantısı2021_8.jpg
 • SEAH_DeğerlendirmeToplantısı2021_9.jpg
 • SEAH_DeğerlendirmeToplantısı2021_10.jpg
 • SEAH_DeğerlendirmeToplantısı2021_11.jpg
 • SEAH_DeğerlendirmeToplantısı2021_12.jpg
 • SEAH_DeğerlendirmeToplantısı2021_13.jpg
 • SEAH_DeğerlendirmeToplantısı2021_14.jpg
 • SEAH_DeğerlendirmeToplantısı2021_15.jpg
 • SEAH_DeğerlendirmeToplantısı2021_16.jpg