Dünya Sağlık Günü (7 Nisan)
07 Nisan 2022

Dünya Sağlık Günü (7 Nisan)

DünyaSağlıkGünü2022_1a.jpg

» Temiz havanın, suyun ve yiyeceğin herkese açık olduğu bir dünyayı yeniden hayal edebiliyor muyuz?

» Ekonomilerin sağlık ve esenliğe odaklandığı yer neresidir?

» Şehirlerin yaşanabilir olduğu ve insanların kendi sağlıkları ve gezegenin sağlığı üzerinde kontrol sahibi olduğu yerler neresidir?

Bir pandeminin, kirli bir gezegenin, kanser, astım, kalp hastalığı gibi artan hastalıkların ortasında, 2022 Dünya Sağlık Günü'nde DSÖ, küresel dikkati insanları ve gezegeni sağlıklı tutmak ve toplumlar yaratmak için bir hareketi teşvik etmek için gereken acil eylemlere odaklayacaktır. 

İyiliğe odaklandı .

DünyaSağlıkGünü2022_2a.jpg

DSÖ,
her yıl dünya çapında 13 milyondan fazla ölümün önlenebilir çevresel nedenlerden kaynaklandığını tahmin ediyor. 

Buna insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük sağlık tehdidi olan iklim krizi de dahildir. 

İklim krizi aynı zamanda bir sağlık krizidir. 

DünyaSağlıkGünü2022_4a.jpg

Siyasi, sosyal ve ticari kararlarımız iklim ve sağlık krizini tetikliyor. 

İnsanların %90'ından fazlası fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan sağlıksız hava soluyor. 

Isınma dünyası, sivrisineklerin hastalıkları her zamankinden daha uzağa ve daha hızlı yaydığını görüyor. 

Aşırı hava olayları, arazi bozulumu ve su kıtlığı insanları yerinden ediyor ve sağlıklarını etkiliyor. 

Kirlilik ve plastikler en derin okyanuslarımızın dibinde, en yüksek dağlarda bulunur ve besin zincirimize girmeyi başarır. 

Yüksek oranda işlenmiş, sağlıksız yiyecek ve içecekler üreten sistemler, küresel sera gazı emisyonlarının üçte birini oluştururken, obezite dalgasını tetikliyor, kanser ve kalp hastalıklarını artırıyor.

DünyaSağlıkGünü2022_6a.jpg

COVID-19 salgını bize
bilimin iyileştirici gücünü gösterirken dünyamızdaki eşitsizliklerin de altını çizdi. 

Pandemi,
toplumun tüm alanlarındaki zayıflıkları ortaya çıkardı ve sürdürülebilir refah toplumları
 yaratmanın aciliyetinin altını çizdi. 

Ekolojik sınırları ihlal etmeden şimdi ve gelecek nesiller için eşitlikçi sağlığa ulaşmayı taahhüt eder. 

Ekonominin mevcut tasarımı,
çok sayıda insanın hala yoksulluk ve istikrarsızlık içinde yaşamasıyla birlikte gelir, zenginlik ve gücün adaletsiz dağılımına yol açmaktadır. 

Refah ekonomisinin hedefleri insan refahı, eşitlik ve ekolojik sürdürülebilirliktir. 

Bu hedefler, uzun vadeli yatırımlara, refah bütçelerine, sosyal korumaya ve yasal ve mali stratejilere dönüştürülür. 

Gezegen ve insan sağlığı için bu yıkım döngülerini kırmak, yasal eylem, kurumsal reform ve bireylerin sağlıklı seçimler yapmaları için desteklenmesini ve teşvik edilmesini gerektirir.  

Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü
  • DünyaSağlıkGünü2022_MANŞET.jpg
  • DünyaSağlıkGünü2022_1.jpg
  • DünyaSağlıkGünü2022_2.jpg
  • DünyaSağlıkGünü2022_3.jpg
  • DünyaSağlıkGünü2022_4.jpg
  • DünyaSağlıkGünü2022_6.jpg