Dünya Parkinson Hastalığı Günü Etkinliği (11 Nisan)
12 Nisan 2022

Dünya Parkinson Hastalığı Günü Etkinliği  (11 Nisan)

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (SEAH) “Dünya Parkinson Günü” etkinliği yapıldı.

Etkinliğin sloganı
Yöntem Bilimden Destek Gönülden

DünyaParkinsonHastalığıGünüEtkinliği_1.jpg

Hastanemiz Nöroloji Kliniği hekimi Doç. Dr. Yeşim Güzey Aras Parkinson hasta ve yakınları ile bir araya geldi.

Parkinson hastalığı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Hastalıkla yüzleşme, yaşanılan zorluklar ve mücadele yolları hakkında etkinlik yapıldı.

Yapılan görüşmelerde hasta ve hasta yakınlarının çok mutlu oldukları gözlemlendi.

 
Parkinson Hastalığı

NÖROLOJİK HASTALIK
Parkinson hastalığı,
Alzheimer Hastalığından sonra en sık izlenen, beyindeki hücre dejenerasyonu (işlev kaybı ile hücre ölümü) ile giden bir nörolojik hastalıktır.

DünyaParkinsonHastalığıGünü_1.jpg

HASTALIK SEYRİ
Bu hastalıkta beyinde dopamin isimli bir molekülü üreten nöronların kaybı izlenmektedir.

Bunun sonucunda da hareketlerin yavaşlaması, titreme, denge kayıpları gibi yakınmaların oluşmasına neden olmaktadır.

Uyku bozuklukları ve kabızlık, titreme ve hareketlerde yavaşlama belirtileri ile hastalık yıllar önce başlamaktadır.

DünyaParkinsonHastalığıGünü_2.jpg

İLERİ YAŞTA GÖRÜLÜYOR
Parkinson hastalığı özellikle ileri yaşlarda ortaya çıkmaktadır.

50 yaşından önce başlaması çok nadirdir.

Erkeklerde kadınlara göre yaklaşık olarak iki kat daha sık olarak izlenmektedir.

DünyaParkinsonHastalığıGünü_3.jpg

RİSK FAKTÖRLER
Yaş, genetik faktörler, cinsiyet Parkinson hastalığında bilinen bazı risk faktörleridir.

Bazı genetik mutasyonlara sahip kişilerde aile öyküsü özellikle genç yaşta Parkinson hastalığına yakalanan kişilerde daha belirgindir.

Parkinson hastalığının belirtileri:
» 
İstirahat halinde izlenen TİTREME (tremor)
» 
Hareketlerin YAVAŞLAMAsı (bradikinezi)
» 
Pasif eklem hareketlerini zorlaştıran KASLARDA SERTLEŞME (rijidite)
» 
Ayakta durma DENGEsinin BOZULMASI (postural instabilite)

Parkinson hastalığının motor bulguları ortaya çıkmadan bazı başka belirtiler kendini gösterebilir.

Bunlar arasında;
 Ağrı,
  Koku alma bozukluğu,
  REM uyku davranış bozukluğu
   (geceleri çok canlı rüyalar görüp, etrafındakilere zarar verebilecek vurma gibi bazı hareketlerle ortaya çıkan bir uyku bozukluğudur)
  Otonomik sistem bozuklukları
   (mesane-bağırsak, tansiyon değişiklikleri gibi) bozuklukları gibi bulgular da izlenebilmektedir.

DünyaParkinsonHastalığıGünü_4.jpg

Parkinson hastalığının TİPİK BULGULARı ortaya çıkmaya başladığında
 Yürürken kolları iki yanda normal şekilde SALLAMAMA
  Elde, bacaklarda veya çenede istirahat döneminde TİTREME
  Mimiklerin kaybının izlendiği MASKE YÜZ belirtisi

  Yazının giderek küçülmesi şeklinde zor okunur bir yazıya sahip olma
  Göz kıpma sayısında azalma

  Öne eğik ve yavaş şekilde yürüme
  Sık DÜŞMEler
  Küçük adımlarla yürüme
  Donup kalmalar
  Hareketin ve konuşma hızının YAVAŞLAMAsı

  Yutma bozuklukları
  Kabızlık
  Cinsel işlev bozuklukları

  Depresyon
  Psikoz
  Hayal görme
  Halüsinasyon

  Gündüz UYUKLAMA hali
  Dürtü kontrol bozukluğu
  Ciltte yağlanmanın artması (sebore), BUNAMA da izlenebilir.

DünyaParkinsonHastalığıGünü_5.jpg

Parkinson hastalığında TEDAVİ 3 ana başlıkta toplanabilir:

Birinci sırayı İLAÇ TEDAVİSİ almaktadır.

İlaç tedavisinden yeterli faydayı göremeyen hastalarda CERRAHİ TEDAVİ uygulanabilmektedir.

Parkinson hastalığı tanısı almış her hastada hastanın yakınmalarına göre DESTEK TEDAVİSİ de düşünülmelidir.

 • DünyaParkinsonHastalığıGünü2_MANŞET.jpg
 • DünyaParkinsonHastalığıGünüEtkinliği_1.jpg
 • DünyaParkinsonHastalığıGünüEtkinliği_2.jpg
 • DünyaParkinsonHastalığıGünüEtkinliği_3.jpg
 • DünyaParkinsonHastalığıGünüEtkinliği_4.jpg
 • DünyaParkinsonHastalığıGünüEtkinliği_5.jpg
 • DünyaParkinsonHastalığıGünüEtkinliği_6.jpg
 • DünyaParkinsonHastalığıGünüEtkinliği_7.jpg
 • DünyaParkinsonHastalığıGünüEtkinliği_8.jpg
 • DünyaParkinsonHastalığıGünü_1.jpg
 • DünyaParkinsonHastalığıGünü_2.jpg
 • DünyaParkinsonHastalığıGünü_3.jpg
 • DünyaParkinsonHastalığıGünü_4.jpg
 • DünyaParkinsonHastalığıGünü_5.jpg