CV-TR
20 Nisan 2022

DrAslıVATAN2_EnfeksiyonHastalıkları.jpg

Adı Soyadı  : 
Dr. Öğr. Üyesi Aslı VATAN
Ünvanı        : Doktor Öğretim Üyesi
Bölüm         : Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Yabancı Dil :.....

Eğitim:
• İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Tıp, Lisans)
• ........... Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları (İhtisas)

İş Deneyimi:
• ..........
• ..........

• Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzmanlık Alanları:
• ........
• ........
• ........

Akademik ve Bilimsel Yayınlar: