CV-TR
29 Nisan 2022Adı Soyadı  : 
Dr. Öğr. Üyesi Tayfur DEMİRAY
Ünvanı        : Doktor Öğretim Üyesi
Bölüm         : Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
Yabancı Dil :.....


Eğitim: 
• ....... Üniversitesi Tıp Fakültesi, (Tıp)
• ....... Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Kl. Mikrobiyoloji (İhtisas)

İş Deneyimi:
• .....
• ......

• Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzmanlık Alanları:
• .....
• .....
• .....

Akademik ve Bilimsel Yayınlar:
.....