Dünya Aşı Haftası (24-28Nisan) ​
25 Nisan 2022

Dünya Aşı Haftası (24-28Nisan)

Dünya Aşı Haftası,
her çocuğun aşı ile önlenebilir hastalıklardan korunma ihtiyacının ve hakkının olduğu konusunda toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla uygulanmıştır.

Bu yılın teması,
Herkes için Uzun Yaşam
(Long Life For All)

Aşı Nedir?
İnsan ve hayvanlarda
hastalık yapma yeteneğinde olan virüs, bakteri vb. mikropların hastalık yapma özelliklerinden arındırılarak ya da bazı mikropların salgıladığı toksinlerin etkileri ortadan kaldırılarak geliştirilen biyolojik ürünlere aşı denir.

Ülkemizde 1981 yılından bu yana yürütülen Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında başarılı çalışmalar yapılmıştır.

Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en etkili, güvenli, kolay yolu aşı olmaktır.

DünyaAşıHaftası2022_1.jpg

Çocuklarınızı bulaşıcı hastalıklardan ve bu hastalıkların neden olabileceği tehlikeli sonuçlardan korumak için Bakanlığımızın Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi’nde yer alan aşıları zamanında yaptırmayı ihmal etmeyin.

Bilgi için  https://asi.saglik.gov.tr/

DünyaAşıHaftası2022_2.jpg

Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında çocukluk çağı aşılama takvimimizde 13 hastalığa karşı aşı uygulaması yapılmaktadır.

Aşılar, ülkemizdeki tüm çocuklarımıza ve risk grubunda olan erişkinlere ücretsiz olarak uygulanmaktadır.

DünyaAşıHaftası2022_4.jpg

Aşılar Hastalık ve Ölüm Hızını Düşürüyor
Aşılama kapsayıcılık hızlarının gittikçe yükselmesine bağlı olarak aşı ile korunabilir hastalıkların hastalık ve ölüm hızlarında belirgin düşüşler sağlanmıştır.

Poliomiyelit (çocuk felci) vakası 1998 yılından beri ülkemizde görülmemektedir.

Polio Eradikasyon Programı çalışmaları ile Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi tarafından 21 Haziran 2002’de “Poliodan Arındırılmış Bölge” Sertifikası ile belgelendirmiştir.

Yine DSÖ tarafından Anne ve Yenidoğan Tetanoz Eliminasyonu Programı kapsamında yürütülen yaygın aşılama çalışmaları sonucunda 2009 yılında hastalığın ülkemizde en az düzeye indirildiği belgelenmiştir.

DünyaAşıHaftası2022_5.jpg

Tüm Yaşlarda Aşılama Hizmeti
Ülkemizde rutin çocukluk dönemi aşılama çalışmalarına ek olarak, belirlenmiş tüm yaşlardaki risk gruplarına yönelik aşılama hizmeti verilmektedir.


Aşılarda Ulusal Uygunluk
Uygulanan aşılar Ulusal Referans Laboratuvarlarımızda da test edilmekte ve teknik şartnamelere uygunluğu kanıtlanan aşıların kabulü yapılmaktadır.

Aşılar üreticiden alınıp aşılanacak kişiye ulaştırılana kadar tüm sağlık kuruluşlarında soğuk zincir sistemi içerisinde uygun ısı aralığında korunmaktadır.

Bu kapsamda aşı saklama buzdolapları ve soğuk hava depolarının ısıları on-line olarak takip edilmekte ve soğuk zincirde herhangi bir kırılma olmaması sağlanmaktadır.

DünyaAşıHaftası2022_7.jpg

Aşı Takvimi
Aşılama takvimimiz Bağışıklama Bilimsel Danışma Kurulu'nun tavsiyeleri ve dünyadaki bilimsel gelişmeler takip edilerek oluşturulmaktadır.

Bu başarının devam ettirilmesi aşılama yüzdelerinin yüksek düzeyde sürdürülmesini gerektirir.

Aşılama hizmetlerinde kısa sürelerle de olsa bir aksama olması duyarlı bireylerin birikimiyle birlikte aşı ile önlenebilir hastalıkların salgını olasılığını ortaya çıkarabileceğinden hizmetlerin devamlılığının sağlanması büyük önem taşımaktadır.

Aşılar, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için öncelik verilmesi, ertelenmemesi gereken temel bir sağlık hizmetidir.

Bu nedenle COVİD-19 salgını sırasında da sürdürülmesi önem taşımaktadır.

Aşılama hizmeti, sağlık kuruluşlarımızda COVİD-19 pandemi dönemi önlemlerine uygun şekilde sürdürülmektedir.

Aşılama hizmetlerinden yararlanacak kişilerin, COVİD-19 pandemisine ilişkin olarak alınması gereken önlemleri alarak sağlık kuruluşuna gitmeleri büyük önem taşımaktadır.

DünyaAşıHaftası2022_9.jpg

Ebeveynler çocuklarının aşılanma durumunu takip etmeli, aşı zamanı geldiğinde aile hekimleriyle iletişime geçerek aşı uygulama zamanı ve konusunda bilgi almalıdırlar.

Aşı ile önlenebilir hastalıklardan korunmak her bireyin ihtiyacı ve hakkıdır.

Aile Sağlığı Merkezlerinde bebeklik ve çocukluk çağı aşıları ücretsiz yapılmaktadır.

Bebeklerin ve çocukların bulaşıcı hastalıklardan korunabilmesi için COVID-19 pandemisi döneminde de Ulusal Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi’ne uymayı ihmal etmeyin.

Aşılar nasıl etki eder?

YouTube VİDEO İzlemek İçin 
Lütfen Resme  TIKLAYINIZ


 • DünyaAşıHaftası2022_MANŞET.jpg
 • DünyaAşıHaftası2022_1.jpg
 • DünyaAşıHaftası2022_2.jpg
 • DünyaAşıHaftası2022_3.jpg
 • DünyaAşıHaftası2022_4.jpg
 • DünyaAşıHaftası2022_5.jpg
 • DünyaAşıHaftası2022_6.jpg
 • DünyaAşıHaftası2022_7.jpg
 • DünyaAşıHaftası2022_8.jpg
 • DünyaAşıHaftası2022_9.jpg
 • DünyaAşıHaftası2022_10.jpg
 • DünyaAşıHaftası2022_11.jpg