Müdür Yardımcıları

Dilek ARSLANDilek Arslan

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür 
Yardımcısı 


Merkez Kampüs – SEAH Ek Hizmet Binası 
• 
Refakatçı Uygulama Düzenlemeleri
• 
Kalite-Verimlilik Çalışmaları
• 
Eğitim Çalışmaları
• Sterilizasyon

06 Mayıs 2022